Separarea patrimoniilor | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice - Funcționarea persoanei juridice -
Separarea patrimoniilor

Art. 214. - Reviste (1), Doctrină (5)

(1) Membrii organelor de administrare au obligația să asigure și să mențină separația dintre patrimoniul persoanei juridice și propriul lor patrimoniu. Reviste (2)

(2) Ei nu pot folosi în profitul ori în interesul lor sau al unor terți, după caz, bunurile persoanei juridice ori informațiile pe care le obțin în virtutea funcției lor, afară de cazul în care ar fi autorizați în acest scop de către cei care i-au numit.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă. Art. 214 Organele de conducere trebuie să asigure separația patrimoniului persoanei juridice de patrimoniul personal, fiindu-le interzisă, în lipsă de dispoziție contrară, folosirea în profitul ori în interesul lor sau al unor terți, bunurile persoanei juridice ori informațiile pe care le obțin în virtutea funcției lor. Este extrem de important de observat, ca element de noutate, că sunt protejate inclusiv informațiile, fiind interzisă folosirea acestora în scopuri proprii de către organele de conducere. Această prevedere este asemănătoare cu cea de la art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990. 
    Confuziunea patrimoniilor ar transforma societatea într-una fictivă, personalitatea juridică asocietății fiind, în fapt, doar un paravan al afacerilor desfășurate de persoanele fizice asociați. Oreglementare similară se regăsește în art. 2371 din Legea nr. 31/1990. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Titularii obligației. Membrii organelor de administrare ale persoanei juridice au, în mod individual, obligația de a prezerva liniile de demarcație juridică între patrimoniul persoanei juridice și propriile patrimonii și de a asigura delimitarea precisă între acestea. În caz contrar ei ar crea o confuzie de patrimonii care ar atenta la însăși ființa persoanei juridice. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Membrii organelor de administrare ale unei persoane juridice trebuie să acționeze în interesul acesteia, cu prudența și diligența cerute unui bun proprietar. Ei sunt obligați să se abțină de la afolosi în profitul ori în interesul lor sau al unor terți, după caz, bunurile persoanei juridice ori informațiile pe care le obțin în virtutea funcției lor, afară de cazul în care ar fi autorizați în acest scop de către cei care i-au numit (art. 213 și art. 214 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    De asemenea, prevederile art. 214 NCC stabilesc în sarcina acelorași membri obligația de a asigura și menține separația dintre patrimonii, respectiv patrimoniul persoanei juridice și cel aparținând membrilor organelor de administrare. 
    Cu titlu de noutate în legislația noastră civilă, alin. (2) al acestui articol instituie interdicția membrilor unor astfel de organe din cadrul persoanei juridice de a folosi, în interesul lor propriu sau al unui terț, bunurile persoanei juridice ori informațiile pe care le obțin în virtutea funcției lor, în legătură cu persoana juridică. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Actul juridic de constituire a persoanei juridice produce atât efecte personale (între asociați și între asociați și persoana juridică), cât și efecte reale, însă acestea din urmă nu creează o stare de coproprietate între asociați și persoana juridică sau între asociați cu privire la aporturile vărsate și nici cu privire la patrimoniul afectat scopului persoanei juridice. 
   2. În privința societăților comerciale, separarea patrimoniilor este clar și imperios prevăzută, sens în care creditorii personali ai asociaților nu dețin vreun drept asupra bunurilor constituite ca aport în societatea comercială, recuperarea creanțelor scadente față de societate se face de către creditorii sociali "până la concurența bunurilor existente în patrimoniul societății", iar dacă acestea sunt neîndestulătoare, urmează a se îndrepta împotriva asociaților ținuți la plata sumelor în limita valorii acțiunilor subscrise sau a valorii aporturilor la capitalul social. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Încuviințarea și autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani
Interzicerea unor acte juridice
Suma anuală necesară pentru întreținerea minorului
Constituirea de depozite bancare
Cazurile de numire a curatorului special
Data dobândirii capacității de exercițiu
Lipsa organelor de administrare
Incapacități și incompatibilități
Actele emise de organele persoanei juridice
Obligațiile membrilor organelor de administrare
Separarea patrimoniilor
Contrarietatea de interese
Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice
Suspendarea actelor atacate
Participarea la circuitul civil
Răspunderea pentru fapte juridice
Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice
Răspunderea persoanelor juridice de drept public
Independența patrimonială
Statul și unitățile administrativ teritoriale
Răspunderea civilă a statului și a unităților administrativ teritoriale
Reviste:
Nulitate hotărâre consiliu de administrație. Admisibilitate cerere întemeiată pe dispozițiile Codului civil/Nullity of the resolution of the board of directors. Admissibility of claim based on the provisions of the Civil Code
Răspunderea membrilor organelor de administrare ale societății insolvente (Partea I-a - Răspunderea în procedura de drept comun)/[Liability of the insolvent company's directors (Part I - Liability in the general law)]
Prevederi de drept comun aplicabile în materia răspunderii asociaților pentru datoriile unei societăți comerciale. Analiză teoretică și jurisprudențială
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...