Schimbarea denumirii și sediului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Persoana juridică - Identificarea persoanei juridice -
Schimbarea denumirii și sediului

Art. 228. - Doctrină (5)

Persoana juridică poate să își schimbe denumirea sau sediul, în condițiile prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Denumirea și sediul societății sunt stabilite prin actele constitutive fiind necesară trecerea lor, alături de celelalte atribute de identificare, în registrul public specific persoanei juridice. Modificarea lor se va face în aceleași condiții impuse pentru constituirea persoanei juridice. În funcție de specificul și dezvoltarea activității persoanei juridice, aceasta poate avea mai multe sedii secundare. Ca și în cazul persoanei fizice, persoana juridică își poate alege un alt sediu decât cel înscris în registrul public în vederea exercitării drepturilor sau a executării obligațiilor născute din anumite acte juridice. Alegerea domiciliului nu se prezumă, ci va trebui făcută în scris. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Formalități. Pentru schimbarea denumirii sau sediului, persoana juridică trebuie să urmeze aceleași formalități de publicitate pe care le-a urmat la constituire. Schimbarea denumirii sau asediului (denumite rebranding în dreptul Afacerilor) este ochestiune sensibilă, atât în raport de clientelă, cât și în raport de parteneri de afaceri, de bănci, de furnizori și de autorități (mai ales în raport de cele fiscale) și de aceea formalitățile trebuie urmate cu strictețe și cu grija de anu crea altora prejudicii. Spre exemplu, un rebranding al unei societăți listate la bursă, al unei bănci, al unei societăți de asigurări etc. poate provoca mari fluctuații ale titlurilor tranzacționate la bursă, motiv pentru care, până la efectuarea publicității legale, el nu poate fi dezvăluit de persoanele inițiate (organele de administrare care au decis rebranding-ul). Sau, în societățile pe acțiuni, schimbarea sediului ar putea da naștere la retrageri ale acționarilor din societate (art. 136 din Legea societăților). Oricum, schimbarea sediului înseamnă automat schimbarea atributelor de identificare fiscală (cod unic de înregistrare, vector fiscal etc.). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   54. Potrivit principiilor generale, noțiunea de "sediu" trebuie privită prin prisma a trei dintre funcțiunile sale: a) sediul este un element de identificare a societății comerciale; b) este locul pentru primirea corespondenței de că­tre persoana juridică și c) este locul din care organele de conducere exe­cutive coordonează activitatea pentru care a fost constituită persoana juridică ("centrul nervos" al societății). Dacă la același sediu funcționează mai multe societăți comerciale (sunt suficiente numai două), sediul nu va mai putea acționa în mod eficient ca element de identificare, fiind în acest fel anihilată una dintre menirile de a fi ale sediului social. Cele reținute de judecătorul delegat cu privire la funcțiunile sediului social sunt excesive, deoarece, în situația dată, imobilul permite funcționarea a cel puțin două societăți (C.A. București, s. com., dec. nr. 332/2009, portal.just.ro). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Schimbarea denumirii, a firmei, a sediului principal sau a sediilor secundare (agenții, reprezentanțe, exploatări, birouri, cabinete etc.) ale persoanelor juridice se înregistrează în Registrul persoanelor de drept civil sau al celor de drept comercial, fiind obligatorie efectuarea de mențiuni în aceste registre în cazurile în care organul de conducere hotărăște schimbarea lor. 
   2. Schimbarea sediului este o măsură care se impune cu destulă frecvență în viața unei persoane juridice, dată fiind rarefierea spațiilor corespunzătoare unui sediu social sau lipsa de protecție juridică a chiriașului față de proprietar în privința duratei contractului. Din aceste rațiuni, în cazul societății comerciale, legiuitorul a permis adunării generale extraordinare să delege consiliului de administrație sau administratorului unic atribuția de a muta sediul social al societății. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    Și alegerea sediului persoanei juridice este lăsată de legiuitor la deplina apreciere acelor care fondează acest subiect de drept [art. 227 alin. (1) C. civ..], după cum sediul poate fi și schimbat, în condițiile legii (art. 228 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Elementele constitutive
Calitatea de persoană juridică
Categorii de persoane juridice
Persoana juridică de drept privat
Persoana juridică de drept public
Regimul juridic aplicabil
Efectele personalității juridice
Naționalitatea persoanei juridice
Denumirea persoanei juridice
Sediul persoanei juridice
Schimbarea denumirii și sediului
Dovada denumirii și sediului
Alte atribute de identificare
Mențiuni obligatorii
Noțiune
Modurile de reorganizare
Fuziunea
Efectele fuziunii
Divizarea
Efectele divizării
Întinderea răspunderii în caz de divizare
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...