Rudenia în linie dreaptă sau colaterală | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Rudenia - Dispoziții generale -
Rudenia în linie dreaptă sau colaterală

Art. 406. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Rudenia este în linie dreaptă în cazul descendenței unei persoane dintr-o altă persoană și poate fi ascendentă sau descendentă. Doctrină (1)

(2) Rudenia este în linie colaterală atunci când rezultă din faptul că mai multe persoane au un ascendent comun.

(3) Gradul de rudenie se stabilește astfel: Reviste (2), Doctrină (1)

a) în linie dreaptă, după numărul nașterilor: astfel, copiii și părinții sunt rude de gradul întâi, nepoții și bunicii sunt rude de gradul al doilea;

b) în linie colaterală, după numărul nașterilor, urcând de la una dintre rude până la ascendentul comun și coborând de la acesta până la cealaltă rudă; astfel, frații sunt rude de gradul al doilea, unchiul sau mătușa și nepotul, de gradul al treilea, verii primari, de gradul al patrulea. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Spre deosebire de Codul familiei, observăm, în primul rând, că noul Cod civil reunește în Titlul III (care folosește noțiunea de rudenie în sens larg) aspectele referitoare la rudenie (în sens restrâns), filiație și adopție. În al doilea rând, față de art. 45-46 Codul familiei., pe de oparte, dispozițiile generale sunt raportate atât la rudenia firească [art. 405 alin. (1) noul C. civ.], cât și la adopție – rudenia civilă [art. 405 alin. (2) noul C. civ.], iar, pe de altă parte, pentru prima oară la nivel legislativ, este reglementată afinitatea (art. 407 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Linia de rudenie. Șirul de persoane între care există legătura de rudenie are două coordonate, anume rudenia în linie dreaptă și rudenia în linie colaterală. 
    2. Rudenia în linie dreaptă unește persoanele care descind unele din altele, fie în mod nemijlocit (copii-părinți), fie în mod mijlocit (nepoți-bunici) și poate fi „derulată” în sens crescător, adică ascendent (bunăoară, de la strănepot spre străbunic), sau în sens descrescător, descendent (de la străbunic spre strănepot). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    În cazul în care concepția sau nașterea unei persoane se situează în cadrul căsătoriei părinților săi, filiația copilului este din căsătorie, iar rudenia bazată pe această filiație este din căsătorie. Dacă atât con­cepția, cât și nașterea unei persoane se situează în afara căsătoriei părinților săi, filiația este din afara căsătoriei, iar rudenia bazată pe această filiație este din afara căsătoriei(294). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Rudenia firească poate fi în linie dreaptă, adică cea stabilită în cazul descendenței unei persoane dintr-o altă persoană, și în linie colaterală, care rezultă din faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. 
   2. În cazul în care concepția sau nașterea unei persoane se situează în cadrul căsătoriei părinților săi, filiația copilului este din căsătorie, iar rudenia bazată pe această filiație este din căsătorie. Dacă atât concepția, cât și nașterea unei persoane se situează în afara căsătoriei părinților săi, filiația este din afara căsătoriei, iar rudenia bazată pe această filiație este din afara căsătoriei (I.P. Filipescu, Tratat, 1998, p. 294). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Rudenia firească. Legătura de sânge între două persoane este impediment atât în linie dreaptă, bazată pe descendența unei persoane dintr-o altă persoană [art. 406 alin. (1) C. civ..], indiferent de gradul de rudenie, cât și în linie colaterală, întemeiată pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun [art. 406 alin. (2) C. civ..], de astă dată numai până la gradul IV, inclusiv, adică până la verii primari; în toate cazurile, este lipsit de relevanță dacă rudenia este din căsătorie (din aceeași căsătorie sau din căsătorii diferite) ori din afara căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Termenul de prescripție
Actul de căsătorie
Formalitățile privind regimul matrimonial
Dovada căsătoriei
Reglementarea raporturilor personale dintre soți
Luarea deciziilor de către soți
Îndatoririle soților
Independența soților
Schimbarea numelui de familie
Noțiune
Rudenia în linie dreaptă sau colaterală
Afinitatea
Autoritatea părintească
Durata autorității părintești
Îndatorirea de respect
Neînțelegerile dintre părinți
Conținutul autorității părintești
Îndatoririle specifice
Măsurile disciplinare
Drepturile părintelui minor
Religia copilului
Reviste:
Noțiuni generale cu privire la moștenirea legală
Considerații privind obligația legală de întreținere (I)
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Partajul de folosință al locului de înmormântare. Includerea locului de veci în noțiunea de amintiri de familie/The division of usage of the burial plot. Inclusion of the burial plot in the notion of family memories
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
;
se încarcă...