Rudenia | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Despre familie -
TITLUL III
Rudenia

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Noțiune

Art. 405. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

(1) Rudenia firească este legătura bazată pe descendența unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Rudenia civilă este legătura rezultată din adopția încheiată în condițiile prevăzute de lege.

Rudenia în linie dreaptă sau colaterală

Art. 406. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4), Librăria Indaco (3)

(1) Rudenia este în linie dreaptă în cazul descendenței unei persoane dintr-o altă persoană și poate fi ascendentă sau descendentă. Doctrină (1)

(2) Rudenia este în linie colaterală atunci când rezultă din faptul că mai multe persoane au un ascendent comun.

(3) Gradul de rudenie se stabilește astfel: Reviste (2), Doctrină (1)

a) în linie dreaptă, după numărul nașterilor: astfel, copiii și părinții sunt rude de gradul întâi, nepoții și bunicii sunt rude de gradul al doilea;

b) în linie colaterală, după numărul nașterilor, urcând de la una dintre rude până la ascendentul comun și coborând de la acesta până la cealaltă rudă; astfel, frații sunt rude de gradul al doilea, unchiul sau mătușa și nepotul, de gradul al treilea, verii primari, de gradul al patrulea. Doctrină (1)

Afinitatea

Art. 407. - Reviste (1), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

(1) Afinitatea este legătura dintre un soț și rudele celuilalt soț. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Rudele soțului sunt, în aceeași linie și același grad, afinii celuilalt soț. Jurisprudență

CAPITOLUL II Filiația Puneri în aplicare (1)

SECȚIUNEA 1 Stabilirea filiației

§1. Dispoziții generale

Modurile de stabilire a filiației

Art. 408. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (9), Librăria Indaco (5)

(1) Filiația față de mamă rezultă din faptul nașterii; ea se poate stabili și prin recunoaștere sau prin hotărâre judecătorească. Reviste (4), Doctrină (3), Modele (1)

(2) Filiația față de tatăl din căsătorie se stabilește prin efectul prezumției de paternitate. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(3) Filiația față de tatăl din afara căsătoriei se stabilește prin recunoaștere sau prin hotărâre judecătorească, după caz. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Modele (1)

Dovada filiației

Art. 409. - Reviste (2), Doctrină (6)

(1) Filiația se dovedește prin actul de naștere întocmit în registrul de stare civilă, precum și cu certificatul de naștere eliberat pe baza acestuia. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) În cazul copilului din căsătorie, dovada se face prin actul de naștere și prin actul de căsătorie al părinților, trecute în registrele de stare civilă, precum și prin certificatele de stare civilă corespunzătoare. Reviste (1), Doctrină (1)

Posesia de stat

Art. 410. - Reviste (1), Doctrină (6), Librăria Indaco (2)

(1) Posesia de stat este starea de fapt care indică legăturile de filiație și rudenie dintre copil și familia din care se pretinde că face parte. Ea constă, în principal, în oricare dintre următoarele împrejurări: Reviste (1), Doctrină (2)

a) o persoană se comportă față de un copil ca fiind al său, îngrijindu-se de creșterea și educarea sa, iar copilul se comportă față de această persoană ca fiind părintele său;

b) copilul este recunoscut de către familie, în societate și, când este cazul, de către autoritățile publice, ca fiind al persoanei despre care se pretinde că este părintele său;

c) copilul poartă numele persoanei despre care se pretinde că este părintele său.

(2) Posesia de stat trebuie să fie continuă, pașnică, publică și neechivocă. Reviste (1), Doctrină (1)

Posesia de stat conformă cu actul de naștere

Art. 411. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

(1) Nicio persoană nu poate reclama o altă filiație față de mamă decât aceea ce rezultă din actul său de naștere și posesia de stat conformă cu acesta. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Nimeni nu poate contesta filiația față de mamă a persoanei care are o posesie de stat conformă cu actul său de naștere. Reviste (1), Doctrină (2)

(3) Cu toate acestea, dacă printr-o hotărâre judecătorească s-a stabilit că a avut loc o substituire de copil ori că a fost înregistrată ca mamă a unui copil o altă femeie decât aceea care l-a născut, se poate face dovada adevăratei filiații cu orice mijloc de probă. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Timpul legal al concepțiunii

Art. 412. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (8), Modele (1), Librăria Indaco (5)

(1) Intervalul de timp cuprins între a trei suta și a o sută optzecea zi dinaintea nașterii copilului este timpul legal al concepțiunii. El se calculează zi cu zi. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(2) Prin mijloace de probă științifice se poate face dovada concepțiunii copilului într-o anumită perioadă din intervalul de timp prevăzut la alin. (1) sau chiar în afara acestui interval. Reviste (2), Doctrină (2)

Domeniul de aplicare

Art. 413. - Reviste (6), Doctrină (6)

Dispozițiile prezentului capitol referitoare la copil sunt aplicabile și persoanei majore a cărei filiație este cercetată.

§2. Prezumția de paternitate

Prezumția de paternitate

Art. 414. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (5), Librăria Indaco (3)

(1) Copilul născut sau conceput în timpul căsătoriei are ca tată pe soțul mamei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

(2) Paternitatea poate fi tăgăduită, dacă este cu neputință ca soțul mamei să fie tatăl copilului. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

§3. Recunoașterea copilului

Felurile recunoașterii

Art. 415. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Dacă nașterea nu a fost înregistrată în registrul de stare civilă sau copilul a fost trecut în registrul de stare civilă ca născut din părinți necunoscuți, mama îl poate recunoaște pe copil. Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Copilul conceput și născut în afara căsătoriei poate fi recunoscut de către tatăl său. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

(3) După moartea copilului, acesta poate fi recunoscut numai dacă a lăsat descendenți firești. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Formele recunoașterii

Art. 416. - Reviste (5), Doctrină (5)

(1) Recunoașterea poate fi făcută prin declarație la serviciul de stare civilă, prin înscris autentic sau prin testament. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Dacă recunoașterea este făcută prin înscris autentic, o copie a acestuia este trimisă din oficiu serviciului de stare civilă competent, pentru a se face mențiunea corespunzătoare în registrele de stare civilă. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Recunoașterea, chiar dacă a fost făcută prin testament, este irevocabilă. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Recunoașterea de către minorul necăsătorit

Art. 417. - Reviste (1), Doctrină (5)

Minorul necăsătorit îl poate recunoaște singur pe copilul său, dacă are discernământ la momentul recunoașterii. Reviste (1)

Nulitatea absolută a recunoașterii

Art. 418. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (7)

Recunoașterea este lovită de nulitate absolută dacă:

a) a fost recunoscut un copil a cărui filiație, stabilită potrivit legii, nu a fost înlăturată. Cu toate acestea, dacă filiația anterioară a fost înlăturată prin hotărâre judecătorească, recunoașterea este valabilă; Reviste (2), Doctrină (1)

b) a fost făcută după decesul copilului, iar acesta nu a lăsat descendenți firești; Reviste (1), Doctrină (1)

c) a fost făcută în alte forme decât cele prevăzute de lege. Doctrină (1)

Nulitatea relativă a recunoașterii

Art. 419. - Jurisprudență, Doctrină (5)

(1) Recunoașterea poate fi anulată pentru eroare, dol sau violență. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Prescripția dreptului la acțiune începe să curgă de la data încetării violenței ori, după caz, a descoperirii erorii sau dolului. Reviste (1), Doctrină (1)

Contestarea recunoașterii de filiație

Art. 420. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6), Modele (4), Librăria Indaco (1)

(1) Recunoașterea care nu corespunde adevărului poate fi contestată oricând și de orice persoană interesată. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Dacă recunoașterea este contestată de celălalt părinte, de copilul recunoscut sau de descendenții acestuia, dovada filiației este în sarcina autorului recunoașterii sau a moștenitorilor săi. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

§4. Acțiuni privind filiația

I. Contestarea filiației

Acțiunea în contestația filiației

Art. 421. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (5), Modele (2), Librăria Indaco (2)

(1) Orice persoană interesată poate contesta oricând, prin acțiune în justiție, filiația stabilită printr-un act de naștere ce nu este conform cu posesia de stat. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(2) În acest caz, filiația se dovedește prin certificatul medical constatator al nașterii, prin expertiza medico-legală de stabilire a filiației sau, în lipsa certificatului ori în cazul imposibilității efectuării expertizei, prin orice mijloc de probă, inclusiv prin posesia de stat. Jurisprudență

(3) Cu toate acestea, dovada filiației nu se face prin martori decât în cazul prevăzut la art. 411 alin. (3) sau atunci când există înscrisuri care fac demnă de crezare acțiunea formulată. Doctrină (1)

II. Acțiunea în stabilirea filiației față de mamă

Acțiunea în stabilirea maternității

Art. 422. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (9), Modele (2), Librăria Indaco (2)

În cazul în care, din orice motiv, dovada filiației față de mamă nu se poate face prin certificatul constatator al nașterii ori în cazul în care se contestă realitatea celor cuprinse în certificatul constatator al nașterii, filiația față de mamă se poate stabili printr-o acțiune în stabilirea maternității, în cadrul căreia pot fi administrate orice mijloace de probă.

Regimul juridic al acțiunii în stabilirea maternității

Art. 423. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (9), Modele (2), Librăria Indaco (1)

(1) Dreptul la acțiunea în stabilirea filiației față de mamă aparține copilului și se pornește, în numele acestuia, de către reprezentantul său legal. Reviste (1)

(2) Acțiunea poate să fie pornită sau, după caz, continuată și de moștenitorii copilului, în condițiile legii. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Acțiunea poate fi introdusă și împotriva moștenitorilor pretinsei mame. Reviste (2)

(4) Dreptul la acțiune este imprescriptibil. Reviste (1)

(5) Dacă însă copilul a decedat înainte de a introduce acțiunea, moștenitorii săi pot să o introducă în termen de un an de la data decesului. Reviste (2), Doctrină (3)

III. Acțiunea în stabilirea paternității din afara căsătoriei

Stabilirea paternității prin hotărâre judecătorească

Art. 424. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (9), Modele (3)

Dacă tatăl din afara căsătoriei nu îl recunoaște pe copil, paternitatea acestuia se poate stabili prin hotărâre judecătorească.

Acțiunea în stabilirea paternității

Art. 425. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (8), Modele (2), Librăria Indaco (2)

(1) Acțiunea în stabilirea paternității din afara căsătoriei aparține copilului și se pornește în numele lui de către mamă, chiar dacă este minoră, sau de către reprezentantul lui legal. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Ea poate fi pornită sau, după caz, continuată și de moștenitorii copilului, în condițiile legii. Reviste (2)

(3) Acțiunea în stabilirea paternității poate fi pornită și împotriva moștenitorilor pretinsului tată. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Prezumția filiației față de pretinsul tată

Art. 426. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (7), Modele (2), Librăria Indaco (2)

(1) Paternitatea se prezumă dacă se dovedește că pretinsul tată a conviețuit cu mama copilului în perioada timpului legal al concepțiunii. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Prezumția este înlăturată dacă pretinsul tată dovedește că este exclus ca el să îl fi conceput pe copil. Reviste (1), Doctrină (1)

Termenul de prescripție

Art. 427. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Doctrină (7)

(1) Dreptul la acțiunea în stabilirea paternității nu se prescrie în timpul vieții copilului. Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Dispozițiile art. 423 alin. (5) se aplică în mod corespunzător. Reviste (2), Doctrină (1)

Despăgubiri

Art. 428. - Puneri în aplicare (1), Reviste (4), Doctrină (7)

(1) Mama copilului poate cere pretinsului tată să îi plătească jumătate din: Doctrină (1)

a) cheltuielile nașterii și ale lehuziei; Doctrină (1)

b) cheltuielile făcute cu întreținerea ei în timpul sarcinii și în perioada de lehuzie. Doctrină (1)

(2) Mama poate solicita aceste despăgubiri chiar și atunci când copilul s-a născut mort sau a murit înainte de pronunțarea hotărârii privind stabilirea paternității. Doctrină (1)

(3) Dreptul la acțiune al mamei se prescrie în termen de 3 ani de la nașterea copilului. Doctrină (1)

(4) Mama nu poate cere aceste despăgubiri dacă nu a formulat și acțiune pentru stabilirea paternității. Doctrină (1)

(5) În afara cheltuielilor prevăzute la alin. (1), mama și moștenitorii ei au dreptul la despăgubiri pentru orice alte prejudicii, potrivit dreptului comun.

IV. Acțiuni privind filiația față de tatăl din căsătorie

Acțiunea în tăgada paternității

Art. 429. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (9), Modele (3), Librăria Indaco (3)

(1) Acțiunea în tăgada paternității poate fi pornită de soțul mamei, de mamă, de tatăl biologic, precum și de copil. Ea poate fi pornită sau, după caz, continuată și de moștenitorii acestora, în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Acțiunea se introduce de către soțul mamei împotriva copilului; când acesta este decedat, acțiunea se pornește împotriva mamei sale și, dacă este cazul, a altor moștenitori ai săi. Jurisprudență

(3) Dacă soțul este pus sub interdicție, acțiunea poate fi pornită de tutore, iar în lipsă, de un curator numit de instanța judecătorească. Reviste (2), Doctrină (1)

(4) Mama sau copilul poate introduce acțiunea împotriva soțului. Dacă acesta este decedat, acțiunea se pornește împotriva moștenitorilor lui. Doctrină (1)

(5) Tatăl biologic poate introduce acțiunea împotriva soțului mamei și a copilului. Dacă aceștia sunt decedați, acțiunea se pornește împotriva moștenitorilor. Jurisprudență

Tăgada paternității de către soțul mamei

Art. 430. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (6), Modele (2), Librăria Indaco (2)

(1) Soțul mamei poate introduce acțiunea în tăgada paternității în termen de 3 ani, care curge fie de la data la care soțul a cunoscut că este prezumat tată al copilului, fie de la o dată ulterioară, când a aflat că prezumția nu corespunde realității. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) Termenul nu curge împotriva soțului pus sub interdicție judecătorească și, chiar dacă acțiunea nu a fost pornită de tutore, ea poate fi introdusă de soț în termen de 3 ani de la data ridicării interdicției. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Dacă soțul a murit înainte de împlinirea termenul menționat la alin. (1), fără a porni acțiunea, aceasta poate fi pornită de către moștenitori în termen de un an de la data decesului.

Tăgada paternității de către mamă

Art. 431. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Acțiunea în tăgada paternității poate fi pornită de către mamă în termen de 3 ani de la data nașterii copilului. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) Dispozițiile art. 429 alin. (3) și art. 430 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.

Tăgada paternității de către pretinsul tată biologic

Art. 432. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Acțiunea în tăgada paternității introdusă de către cel care se pretinde tată biologic poate fi admisă numai dacă acesta face dovada paternității sale față de copil. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Dreptul la acțiune nu se prescrie în timpul vieții tatălui biologic. Dacă acesta a decedat, acțiunea poate fi formulată de moștenitorii săi în termen de cel mult un an de la data decesului. Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Dispozițiile art. 429 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. Reviste (1)

Tăgada paternității de către copil și de către moștenitori

Art. 433. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5), Modele (1)

(1) Acțiunea în tăgada paternității se pornește de copil, în timpul minorității sale, prin reprezentantul său legal. Doctrină (1)

(2) Dreptul la acțiune nu se prescrie în timpul vieții copilului. Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Dispozițiile art. 423 alin. (5) și art. 429 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. Doctrină (1)

Contestarea filiației față de tatăl din căsătorie

Art. 434. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (7), Modele (1)

Orice persoană interesată poate cere, oricând, instanței să constate că nu sunt întrunite condițiile pentru ca prezumția de paternitate să se aplice unui copil înregistrat în actele de stare civilă ca fiind născut din căsătorie.

V. Dispoziții comune privind acțiunile referitoare la filiație

Filiația legal stabilită

Art. 435. - Reviste (2), Doctrină (5)

(1) Atât timp cât o legătură de filiație legal stabilită nu a fost contestată în justiție, nu se poate stabili, pe nicio cale, o altă filiație. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Dispozițiile art. 99 alin. (4) rămân aplicabile.

Citarea părinților și a copilului

Art. 436. - Reviste (2), Doctrină (5)

Părinții și copilul vor fi citați în toate cauzele referitoare la filiație, chiar și atunci când nu au calitatea de reclamant sau de pârât.

Inadmisibilitatea renunțării

Art. 437. - Reviste (1), Doctrină (4)

(1) În acțiunile privitoare la filiație nu se poate renunța la drept. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) De asemenea, cel care introduce o acțiune privitoare la filiație în numele unui copil sau al unei persoane puse sub interdicție judecătorească, precum și copilul minor care a introdus singur, potrivit legii, o astfel de acțiune nu pot renunța la judecarea ei. Doctrină (1)

Situația copilului

Art. 438. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5), Librăria Indaco (2)

(1) Prin hotărârea de admitere a acțiunii instanța se pronunță și cu privire la stabilirea numelui copilului, exercitarea autorității părintești și obligația părinților de a-l întreține pe copil. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(2) În cazul în care admite o acțiune în contestarea filiației, instanța poate stabili, dacă este cazul, modul în care copilul păstrează legături personale cu acela care l-a crescut. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acțiunea formulată în caz de moștenire vacantă

Art. 439. - Reviste (2), Doctrină (5)

În cazul în care, potrivit legii, o acțiune privitoare la filiație poate fi pornită împotriva moștenitorilor, iar moștenirea este vacantă, acțiunea poate fi introdusă împotriva comunei, orașului sau, după caz, municipiului de la locul deschiderii moștenirii. Citarea în proces a renunțătorilor, dacă există, este obligatorie.

Efectele stabilirii filiației asupra unui proces penal

Art. 440. - Reviste (5), Doctrină (5)

În cazul infracțiunilor a căror calificare presupune existența unui raport de filiație care nu este legal stabilit, hotărârea penală nu poate fi pronunțată înainte de rămânerea definitivă a hotărârii civile privitoare la raportul de filiație.

SECȚIUNEA a 2-a
Reproducerea umană asistată medical cu terț donator

Regimul filiației

Art. 441. - Reviste (5), Doctrină (7), Modele (1), Librăria Indaco (2)

(1) Reproducerea umană asistată medical cu terț donator nu determină nicio legătură de filiație între copil și donator. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) În acest caz, nicio acțiune în răspundere nu poate fi pornită împotriva donatorului.

(3) Părinți, în sensul dat de prezenta secțiune, nu pot fi decât un bărbat și o femeie sau o femeie singură. Reviste (2), Doctrină (2)

Condiții

Art. 442. - Doctrină (8)

(1) Părinții care, pentru a avea un copil, doresc să recurgă la reproducerea asistată medical cu terț donator trebuie să își dea consimțământul în prealabil, în condiții care să asigure deplina confidențialitate, în fața unui notar public care să le explice, în mod expres, consecințele actului lor cu privire la filiație. Doctrină (1)

(2) Consimțământul rămâne fără efect în cazul decesului, al formulării unei cereri de divorț sau al separației în fapt, survenite anterior momentului concepțiunii realizate în cadrul reproducerii umane asistate medical. El poate fi revocat oricând, în scris, inclusiv în fața medicului chemat să asigure asistența pentru reproducerea cu terț donator. Reviste (1), Doctrină (1)

Contestarea filiației

Art. 443. - Reviste (1), Doctrină (5), Librăria Indaco (2)

(1) Nimeni nu poate contesta filiația copilului pentru motive ce țin de reproducerea asistată medical și nici copilul astfel născut nu poate contesta filiația sa. Doctrină (2)

(2) Cu toate acestea, soțul mamei poate tăgădui paternitatea copilului, în condițiile legii, dacă nu a consimțit la reproducerea asistată medical realizată cu ajutorul unui terț donator. Reviste (2), Doctrină (1)

(3) În cazul în care copilul nu a fost conceput în acest mod, dispozițiile privind tăgăduirea paternității rămân aplicabile. Reviste (2)

Răspunderea tatălui

Art. 444. - Reviste (2), Doctrină (6), Librăria Indaco (2)

Cel care, după ce a consimțit la reproducerea asistată medical cu terț donator, nu recunoaște copilul astfel născut în afara căsătoriei răspunde față de mamă și față de copil. În acest caz, paternitatea copilului este stabilită pe cale judecătorească în condițiile art. 411 și 423.

Confidențialitatea informațiilor

Art. 445. - Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Orice informații privind reproducerea umană asistată medical sunt confidențiale. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, în cazul în care, în lipsa unor astfel de informații, există riscul unui prejudiciu grav pentru sănătatea unei persoane astfel concepute sau a descendenților acesteia, instanța poate autoriza transmiterea lor, în mod confidențial, medicului sau autorităților competente. Reviste (2), Doctrină (1)

(3) De asemenea, oricare dintre descendenții persoanei astfel concepute poate să se prevaleze de acest drept, dacă faptul de a fi privat de informațiile pe care le cere poate să prejudicieze grav sănătatea sa ori pe cea a unei persoane care îi este apropiată. Reviste (2), Doctrină (1)

Raporturile dintre tată și copil

Art. 446. - Reviste (1), Doctrină (6)

Tatăl are aceleași drepturi și obligații față de copilul născut prin reproducere asistată medical cu terț donator ca și față de un copil născut prin concepțiune naturală.

Reguli aplicabile

Art. 447. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (6), Modele (1)

Reproducerea umană asistată medical cu terț donator, regimul său juridic, asigurarea confidențialității informațiilor care țin de aceasta, precum și modul de transmitere a lor se stabilesc prin lege specială.

SECȚIUNEA a 3-a
Situația legală a copilului

Egalitatea în drepturi a copiilor

Art. 448. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6), Librăria Indaco (1)

Copilul din afara căsătoriei a cărui filiație a fost stabilită potrivit legii are, față de fiecare părinte și rudele acestuia, aceeași situație ca și aceea a unui copil din căsătorie.

Numele copilului din căsătorie

Art. 449. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5), Librăria Indaco (3)

(1) Copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părinților săi. Jurisprudență, Modele (1)

(2) Dacă părinții nu au un nume comun, copilul ia numele unuia dintre ei sau numele lor reunite. În acest caz numele copilului se stabilește prin acordul părinților și se declară, odată cu nașterea copilului, la serviciul de stare civilă. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

(3) În lipsa acordului părinților, instanța de tutelă hotărăște și comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă la serviciul de stare civilă unde a fost înregistrată nașterea. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

Numele copilului din afara căsătoriei

Art. 450. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) Copilul din afara căsătoriei ia numele de familie al aceluia dintre părinți față de care filiația a fost mai întâi stabilită. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) În cazul în care filiația a fost stabilită ulterior și față de celălalt părinte, copilul, prin acordul părinților, poate lua numele de familie al părintelui față de care și-a stabilit filiația ulterior sau numele reunite ale acestora. Noul nume de familie al copilului se declară de către părinți, împreună, la serviciul de stare civilă la care a fost înregistrată nașterea. În lipsa acordului părinților se aplică dispozițiile art. 449 alin. (3). Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Modele (2)

(3) În cazul în care copilul și-a stabilit filiația în același timp față de ambii părinți, se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 449 alin. (2) și (3). Reviste (1), Doctrină (1)

CAPITOLUL III Adopția Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1)

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Noțiune

Art. 451. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (10), Proceduri (1), Librăria Indaco (2)

Adopția este operațiunea juridică prin care se creează legătura de filiație între adoptator și adoptat, precum și legături de rudenie între adoptat și rudele adoptatorului.

Principiile adopției

Art. 452. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (6), Modele (1), Librăria Indaco (3)

Adopția este supusă cumulativ următoarelor principii: Jurisprudență

a) interesul superior al copilului; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

b) necesitatea de a asigura creșterea și educarea copilului într-un mediu familial; Doctrină (2)

c) continuitatea creșterii și educării copilului, ținându-se seama de originea sa etnică, lingvistică, religioasă și culturală; Doctrină (2)

d) celeritatea în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopției. Doctrină (1)

Adopția internațională

Art. 453. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (2)

Condițiile și procedura adopției internaționale, ca și efectele acesteia asupra cetățeniei copilului se stabilesc prin lege specială. Jurisprudență

Procedura adopției

Art. 454. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5), Modele (4), Librăria Indaco (2)

(1) Adopția se încuviințează de către instanța de tutelă, dacă este în interesul superior al copilului și sunt îndeplinite toate celelalte condiții prevăzute de lege. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Procedura adopției este reglementată prin lege specială. Reviste (2)

SECȚIUNEA a 2-a
Condițiile de fond ale adopției
Legislație conexă (2)

§1. Persoanele care pot fi adoptate

Vârsta adoptatului

Art. 455. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (6), Modele (2)

(1) Copilul poate fi adoptat până la dobândirea capacității depline de exercițiu. Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, poate fi adoptată, în condițiile legii, și persoana care a dobândit capacitate deplină de exercițiu, dacă a fost crescută în timpul minorității de către cel care dorește să o adopte. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Pluralitatea de adoptați - frați și surori

Art. 456. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (6)

Adopția fraților, indiferent de sex, de către persoane sau familii diferite se poate face numai dacă acest lucru este în interesul lor superior.

Interzicerea adopției între frați

Art. 457. - Reviste (1), Doctrină (4)

Adopția între frați, indiferent de sex, este interzisă.

Situația soților

Art. 458. - Reviste (1), Doctrină (4)

Adopția a 2 soți sau foști soți de către același adoptator sau familie adoptatoare, precum și adopția între soți sau foști soți sunt interzise.

§2. Persoanele care pot adopta

Capacitatea și starea de sănătate

Art. 459. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6)

Persoanele care nu au capacitate deplină de exercițiu, precum și persoanele cu boli psihice și handicap mintal nu pot adopta.

Diferența de vârstă

Art. 460. - Reviste (2), Doctrină (5)

(1) Adoptatorul trebuie să fie cu cel puțin 18 ani mai în vârstă decât adoptatul. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Pentru motive temeinice, instanța de tutelă poate încuviința adopția chiar dacă diferența de vârstă dintre adoptat și adoptator este mai mică decât 18 ani, dar nu mai puțin de 16 ani. Reviste (2)

Condițiile morale și materiale

Art. 461. - Reviste (1), Doctrină (6)

(1) Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie să îndeplinească garanțiile morale și condițiile materiale necesare creșterii, educării și dezvoltării armonioase a copilului. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se atestă de către autoritățile competente, potrivit legii speciale.

Adopția simultană sau succesivă

Art. 462. - Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Două persoane nu pot adopta împreună, nici simultan și nici succesiv, cu excepția cazului în care sunt soț și soție. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, o nouă adopție poate fi încuviințată atunci când: Jurisprudență, Reviste (1)

a) adoptatorul sau soții adoptatori au decedat; în acest caz, adopția anterioară se consideră desfăcută pe data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de încuviințare a noii adopții; Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

b) adopția anterioară a încetat din orice alt motiv. Reviste (2)

(3) Două persoane de același sex nu pot adopta împreună.

§3. Consimțământul la adopție

Persoanele care consimt la adopție

Art. 463. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (5), Librăria Indaco (3)

(1) Pentru încheierea unei adopții este necesar consimțământul următoarelor persoane: Reviste (1), Doctrină (1)

a) părinții firești ori, după caz, tutorele copilului ai cărui părinți firești sunt decedați, necunoscuți, declarați morți sau dispăruți ori puși sub interdicție, în condițiile legii; Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Modele (1)

b) adoptatul care a împlinit 10 ani; Reviste (2), Doctrină (1)

c) adoptatorul sau, după caz, soții din familia adoptatoare, când aceștia adoptă împreună; Reviste (2), Doctrină (1)

d) soțul celui care adoptă, cu excepția cazului în care lipsa discernământului îl pune în imposibilitatea de a-și manifesta voința.

(2) Nu este valabil consimțământul dat în considerarea promisiunii sau obținerii efective a unor foloase, indiferent de natura acestora. Reviste (2), Doctrină (1)

Situații speciale privind consimțământul părinților

Art. 464. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Dacă unul dintre părinții firești este necunoscut, mort, declarat mort, precum și dacă se află, din orice motiv, în imposibilitate de a-și manifesta voința, consimțământul celuilalt părinte este îndestulător. Când ambii părinți se află în una dintre aceste situații, adopția se poate încheia fără consimțământul lor Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Părintele sau părinții decăzuți din exercițiul drepturilor părintești ori cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești păstrează dreptul de a consimți la adopția copilului. În aceste cazuri, consimțământul celui care exercită autoritatea părintească este și el obligatoriu. Reviste (4), Doctrină (3)

(3) Persoana căsătorită care a adoptat un copil trebuie să consimtă la adopția aceluiași copil de către soțul său. Consimțământul părinților firești nu mai este necesar în acest caz. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Libertatea consimțământului părinților

Art. 465. - Reviste (1), Doctrină (4), Modele (1)

Părinții firești ai copilului sau, după caz, tutorele trebuie să consimtă la adopție în mod liber, necondiționat și numai după ce au fost informați în mod corespunzător asupra consecințelor adopției, în special asupra încetării legăturilor de rudenie ale copilului cu familia sa de origine.

Darea și revocarea consimțământului părinților

Art. 466. - Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Consimțământul la adopție al părinților firești sau, după caz, al tutorelui poate fi dat numai după trecerea unui termen de 60 de zile de la data nașterii copilului. Doctrină (2)

(2) Consimțământul dat în condițiile alin. (1) poate fi revocat în termen de 30 de zile de la data exprimării lui. Reviste (1)

Refuzul părinților de a-și da consimțământul

Art. 467. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (6), Librăria Indaco (2)

În mod excepțional, instanța de tutelă poate trece peste refuzul părinților firești sau, după caz, al tutorelui de a consimți la adopție, dacă se dovedește, cu orice mijloc de probă, că acesta este abuziv și instanța apreciază că adopția este în interesul superior al copilului, ținând seama și de opinia acestuia, dată în condițiile legii, cu motivarea expresă a hotărârii în această privință.

Condițiile exprimării consimțământului

Art. 468. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (5), Modele (1)

Condițiile în care își exprimă consimțământul persoanele chemate să consimtă la adopție sunt reglementate prin lege specială. Reviste (1)

SECȚIUNEA a 3-a
Efectele adopției
Legislație conexă (1)

Data adopției

Art. 469. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (6)

Adopția produce efecte de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care a fost încuviințată.

Efectele asupra rudeniei

Art. 470. - Reviste (3), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Prin adopție se stabilesc filiația dintre adoptat și cel care adoptă, precum și legături de rudenie între adoptat și rudele adoptatorului. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Raporturile de rudenie încetează între adoptat și descendenții săi, pe de o parte, și părinții firești și rudele acestora, pe de altă parte. Reviste (3), Doctrină (2)

(3) Când adoptator este soțul părintelui firesc sau adoptiv, legăturile de rudenie ale adoptatului încetează numai în raport cu părintele firesc și rudele părintelui firesc care nu este căsătorit cu adoptatorul. Reviste (1), Doctrină (1)

Raporturile dintre adoptator și adoptat

Art. 471. - Reviste (1), Doctrină (5)

(1) Adoptatorul are față de copilul adoptat drepturile și îndatoririle părintelui față de copilul său firesc. Reviste (1), Doctrină (2)

(2) În cazul în care cel care adoptă este soțul părintelui firesc al adoptatului, drepturile și îndatoririle părintești se exercită de către adoptator și părintele firesc căsătorit cu acesta. Reviste (1)

(3) Adoptatul are față de adoptator drepturile și îndatoririle pe care le are orice persoană față de părinții săi firești. Reviste (1), Doctrină (2)

Decăderea adoptatorului din exercițiul drepturilor părintești

Art. 472. - Reviste (2), Doctrină (4)

Dacă adoptatorul este decăzut din exercițiul drepturilor părintești, instanța de tutelă, ținând seama de interesul superior al copilului, poate să instituie tutela sau una dintre măsurile de protecție prevăzute de lege. Ascultarea copilului este obligatorie, dispozițiile art. 264 fiind aplicabile.

Numele adoptatului

Art. 473. - Jurisprudență, Doctrină (4), Librăria Indaco (3)

(1) Copilul adoptat dobândește prin adopție numele de familie al celui care adoptă. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) Dacă adopția se face de către 2 soți ori de către soțul care adoptă copilul celuilalt soț, iar soții au nume comun, copilul adoptat poartă acest nume. În cazul în care soții nu au nume de familie comun, ei sunt obligați să declare instanței care încuviințează adopția numele pe care acesta urmează să îl poarte. Dacă soții nu se înțeleg, hotărăște instanța. Dispozițiile art. 264 rămân aplicabile. Jurisprudență

(3) Pentru motive temeinice, instanța, încuviințând adopția, la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare și cu consimțământul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani, poate dispune schimbarea prenumelui copilului adoptat. Doctrină (1)

(4) În cazul adopției unei persoane căsătorite, care poartă un nume comun cu celălalt soț, soțul adoptat poate lua numele adoptatorului, cu consimțământul celuilalt soț, dat în fața instanței care încuviințează adopția. Doctrină (2)

(5) Pe baza hotărârii definitive de încuviințare a adopției, serviciul de stare civilă competent întocmește, în condițiile legii, un nou act de naștere al copilului, în care adoptatorii vor fi trecuți ca fiind părinții săi firești. Vechiul act de naștere se păstrează, menționându-se pe marginea acestuia întocmirea noului act. Modificări (1)

Informațiile cu privire la adopție

Art. 474. - Jurisprudență, Doctrină (5), Modele (3)

Informațiile cu privire la adopție sunt confidențiale. Modul în care adoptatul este informat cu privire la adopție și la familia sa de origine, precum și regimul juridic general al informațiilor privind adopția se stabilesc prin lege specială. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 4-a
Încetarea adopției
Legislație conexă (1)

Încetarea adopției

Art. 475. - Reviste (4), Doctrină (6), Modele (1), Librăria Indaco (2)

Adopția încetează prin desfacere sau ca urmare a anulării ori a constatării nulității sale.

Desfacerea adopției

Art. 476. - Reviste (2), Doctrină (7)

(1) Adopția este desfăcută de drept în cazul prevăzut la art. 462 alin. (2) lit. a). Reviste (1), Doctrină (3)

(2) De asemenea, adopția poate fi desfăcută în cazul în care față de adoptat este necesară luarea unei măsuri de protecție prevăzute de lege, dacă desfacerea adopției este în interesul superior al copilului. În acest caz, adopția se consideră desfăcută la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care se dispune măsura de protecție, în condițiile legii. Reviste (2), Doctrină (2), Modele (1)

Desfacerea adopției la cererea adoptatorului

Art. 477. - Puneri în aplicare (1), Reviste (6), Doctrină (7), Modele (1), Librăria Indaco (3)

(1) Adopția poate fi desfăcută la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare, dacă adoptatul a atentat la viața lor sau a ascendenților ori descendenților lor, precum și atunci când adoptatul s-a făcut vinovat față de adoptatori de fapte penale pedepsite cu o pedeapsă privativă de libertate de cel puțin 2 ani. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Dacă adoptatorul a decedat ca urmare a faptelor adoptatului, adopția poate fi desfăcută la cererea celor care ar fi venit la moștenire împreună cu adoptatul sau în lipsa acestuia. Reviste (3)

(3) Adopția poate fi desfăcută la cererea adoptatorului numai după ce adoptatul a dobândit capacitate deplină de exercițiu, în condițiile legii, chiar dacă faptele au fost săvârșite anterior acestei date. Reviste (1), Doctrină (1)

Desfacerea adopției la cererea adoptatului

Art. 478. - Puneri în aplicare (1), Reviste (2), Doctrină (6), Modele (1)

Adopția poate fi desfăcută la cererea adoptatului dacă adoptatorul s-a făcut vinovat față de adoptat de faptele prevăzute la art. 477.

Anularea adopției

Art. 479. - Puneri în aplicare (1), Doctrină (6), Modele (2)

(1) Adopția poate fi anulată la cererea oricărei persoane chemate să consimtă la încheierea ei și al cărei consimțământ a fost viciat prin eroare asupra identității adoptatului, dol sau violență. Reviste (1), Doctrină (3)

(2) Acțiunea poate fi formulată în termen de 6 luni de la descoperirea erorii sau a dolului ori de la data încetării violenței, dar nu mai târziu de 2 ani de la încheierea adopției. Doctrină (2)

Nulitatea absolută a adopției

Art. 480. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (5), Modele (2), Librăria Indaco (1)

(1) Sunt nule adopția fictivă, precum și cea încheiată cu încălcarea condițiilor de formă sau de fond, dacă, în acest din urmă caz, legea nu o sancționează cu nulitatea relativă. Reviste (4), Doctrină (3)

(2) Adopția este fictivă dacă a fost încheiată în alt scop decât cel al ocrotirii interesului superior al copilului. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(3) Acțiunea în constatarea nulității adopției poate fi formulată de orice persoană interesată. Reviste (1), Doctrină (1)

Menținerea adopției

Art. 481. - Jurisprudență, Doctrină (6)

Instanța poate respinge cererea privind nulitatea dacă menținerea adopției este în interesul celui adoptat. Acesta este întotdeauna ascultat, dispozițiile art. 264 aplicându-se în mod corespunzător.

Efectele încetării adopției

Art. 482. - Reviste (5), Doctrină (10), Modele (1), Librăria Indaco (3)

(1) La încetarea adopției, părinții firești ai copilului redobândesc drepturile și îndatoririle părintești, cu excepția cazului când instanța hotărăște că este în interesul superior al copilului să instituie tutela sau o altă măsură de protecție a copilului, în condițiile legii. Reviste (2), Doctrină (2)

(2) De asemenea, adoptatul redobândește numele de familie și, după caz, prenumele avut înainte de încuviințarea adopției. Cu toate acestea, pentru motive temeinice, instanța poate încuviința ca acesta să păstreze numele dobândit prin adopție. Reviste (1), Doctrină (2)

(3) Adoptatul este întotdeauna ascultat în condițiile art. 264. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Exemple de grade ale afinilor - Marian Orzață
În line dreaptă: socrii (părinții soțului) sunt afini de gradul I, bunicii soțului sunt afini de gradul II.
În linie colaterală: frații și surorile soțului sunt afini de gradul II, unchii și mătușile soțului sunt afini de gradul III, verii primari ai soțului sunt afini de gradul IV.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Spre deosebire de Codul familiei, observăm, în primul rând, că noul Cod civil reunește în Titlul III (care folosește noțiunea de rudenie în sens larg) aspectele referitoare la rudenie (în sens restrâns), filiație și adopție. În al doilea rând, față de art. 45-46 Codul familiei., pe de oparte, dispozițiile generale sunt raportate atât la rudenia firească [art. 405 alin. (1) noul C. civ.], cât și la adopție – rudenia civilă [art. 405 alin. (2) noul C. civ.], iar, pe de altă parte, pentru prima oară la nivel legislativ, este reglementată afinitatea (art. 407 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Noțiunea de „filiație”. În sens larg, noțiunea de filiație evocă legătura juridică existentă între opersoană și ascendenții săi; în sens restrâns, aceeași noțiune desemnează raportul de descendență aunei persoane față de părinții săi, legătura directă și imediată dintre un copil și părinții săi769, dependentă sau nu de faptul biologic al procreației și al nașterii, dar cu certitudine sursa rudeniei – înțeleasă ca legătură juridică bazată pe descendența unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun (art. 405 C. civ..). În cele ce urmează vom avea în vedere „filiația” în sens restrâns. 
    769 A. Ionașcu, în A. Ionașcu, M. Mureșan, M.N. Costin, V. Ursa,Filiația și ocrotirea minorilor, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1980, p. 14; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, op. cit., vol. I, p. 283.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Definiție legală. Noțiunea de „rudenie” evocă legătura consacrată și reglementată de lege între două sau mai multe persoane (în acest sens E. Florian, Dreptul familiei, 2011, p. 153). 
    2. Felurile rudeniei. Potrivit distincției legale operate în funcție de sursa rudeniei, aceasta este firească, atunci când are ca sursă legătura de sânge dintre cei înrudiți, și civilă, atunci când rezultă din adopția încuviințată prin hotărâre judecătorească definitivă (art. 451, 469 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Rudenia firească, întemeiată pe legătura de sânge, nu ia sfârșit niciodată, cu excepția adopției cu efecte depline, când adoptatul rupe orice legătură cu părinții firești și stabilește legături numai cu adop­tatorii. Rudenia firească este permanentă. 
    Rudenia prin adopție, numită și rudenie civilă, nu se întemeiază pe legătura de sânge, ci apare ca urmare a adopției unei persoane. Ru­denia civilă durează în timp atât cât durează adopția. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Norma definește rudenia firească și rudenia civilă. 
   2. Rudenia prin adopție, numită și rudenie civilă, nu se întemeiază pe legătura de sânge, ci apare ca urmare a adopției unei persoane. Rudenia civilă durează în timp atât cât durează adopția. 
   3. Rudenia firească, întemeiată pe legătura de sânge, nu ia sfârșit niciodată, cu excepția adopției cu efecte depline, când adoptatul rupe orice legătură cu părinții firești și stabilește legături numai cu adoptatorii. Rudenia firească este permanentă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dispoziții generale
Persoana fizică
Ocrotirea persoanei fizice
Persoana juridică
Apărarea drepturilor nepatrimoniale
Dispoziții generale
Căsătoria
Rudenia
Autoritatea părintească
Obligația de întreținere
Bunurile și drepturile reale în general
Proprietatea privată
Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată
Fiducia
Administrarea bunurilor altuia
Proprietatea publică
Cartea funciară
Posesia
Reviste:
Filiația: între obsesia adevărului biologic și mistificare legală/La filiation: entre l'obsession de la vérité biologique et la mystification légale/Lineage: between the obsession of the biological truth and the legal mystification
Consimțământul - actor important în procedura adopției/Le consentement - un acteur important dans la procedure de l'adoption/Consent - an important player in the adoption procedure
Acțiunea în stabilirea filiației față de tatăl din afara căsătoriei
Opinii privind timpul legal al concepțiunii și prezumțiile de paternitate în reglementarea Codului civil
Conflict de competență. Acțiunea în contestarea/stabilirea filiației/Conflict of jurisdiction. Appeals/Establishment of filiation
O privire critică asupra operațiunii desfacerii adopției (II). Reglementarea legislativă actuală
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Particularități ale dreptului la acțiune în materia filiației/Des particularites du droit à l'action en matière de la filiation/Particularities of the right to action in the matter of parentage
Considerații privind recunoașterea copilului
Acțiune în tăgada paternității. Acțiune în stabilirea paternității. Prescripția dreptului la acțiune la confluența normelor dreptului național și a reglementărilor Convenției Europene a Drepturilor Omului
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei, ediția 6
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Modele:
Cerere de încuviințare a adopției.
Acțiune în constatarea nulității absolute sau, după caz, în anularea adopției
Cerere de constatarea a nulității, anularea sau desfacerea adopției.
Acțiune în stabilirea filiației copilului față de mamă
Acțiune în stabilirea paternității copilului din afara căsătoriei
Acțiune în stabilirea filiației față de tată (în stabilirea paternității).
Cerere de chemare în judecată pentru stabilirea paternității.
Cerere de încuviințare a adopției internaționale^1
Acțiune în contestarea recunoașterii paternității.
Contestarea recunoașterii paternității.
Proceduri:
Procedură privind încheierea unei adopții
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Dreptul familiei
Teste-grilă. Pentru examenele de admitere în profesiile juridice - Drept civil
Atributele de identificare ale persoanei fizice
Moștenirea în noul Cod civil - Studii teoretice și practice - Ediția a II-a, revăzută și adăugită
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
Drept civil. Persoanele
Legislație conexă :
Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției
Convenția europeană asupra statutului juridic al copiilor născuți în afara căsătoriei din 15.10.1975 *)
Codul de procedură civilă din 2010
Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
;
se încarcă...