Respectul datorat persoanei decedate | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente - Respectul datorat persoanei și după decesul său -
Respectul datorat persoanei decedate

Art. 78. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (6), Librăria Indaco (1)

Persoanei decedate i se datorează respect cu privire la memoria sa, precum și cu privire la corpul său. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
    Persoana fizică decedată (defunctul) este denumită uneori de cuius, termen care provine din limba latină, din expresia de cuius succesione agitur, adică cel despre acărui succesiune este vorba. Uneori se folosește și termenul de autor, respectiv autor al moștenirii.8 Persoanei decedate ise datorează respect cu privire la memoria sa, precum și cu privire la corpul său [art. 78 noul C. civ.]. Memoria persoanei decedate este protejată în aceleași condiții ca și imaginea și reputația persoanei aflate în viață [art. 79 noul C. civ.]. 
    8 De exemplu, art. 1105 alin. (1) noul C. civ. prevede că „moștenitorii celui care adecedat fără afi exercitat dreptul de opțiune succesorală îl exercită separat, fiecare pentru partea sa, în termenul aplicabil dreptului de opțiune privind moștenirea autorului lor.” [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Spre deosebire de procedura autentificării, la care potrivit art. 78 din Lege se prevede că „actele juridice pentru care legea prevede forma autentică ad validitatem vor fi redactate numai de notarii publici”, în cadrul legalizării de semnătură nu există oasemenea restricție, esențial este ca înscrisurile să fie prezentate de părți nesemnate, să nu facă parte din categoria celor pentru care este obligatorie forma autentică ad validitatem și să nu fie contrare legii și bunelor moravuri. Spre exemplu, chiar dacă în cadrul acestei proceduri nu se exprimă consimțământul părții, nu se poate admite că s-ar putea legaliza semnătura de pe un înscris în care se consemnează intenția părții de asăvârși oinfracțiune, un atentat etc. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Reglementare. Deși odată cu decesul încetează personalitatea juridică a omului, iar drepturile personalității se sting (fiind drepturi intuitu personae acestea sunt netransmisibile), în considerarea a ceea ce a reprezentat în timpul vieții persoanei decedate i se datorează respect. 
    Respectul datorat persoanei decedate ține de tradiție și primește consacrare legală prin reglementările conținute de prevederile noului Cod civil (art. 78-81 noul C. civ.), dar și de legislația specială (Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului și titlul VI al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   15.3.6. Dreptul la respectarea memoriei persoanei decedate. Noul Cod civil aconsacrat osecțiune specială normelor care reglementează respectul datorat persoanei și după decesul său (Secțiunea a4-a acapitolului II din Titlul II). Ea conține 4 articole: art. 78 – „Respectul datorat persoanei decedate”; art. 79 – „Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate”; art. 80 – „Respectarea voinței persoanei decedate” și art. 81 – „Prelevarea de la persoanele decedate”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Deși odată cu decesul încetează personalitatea juridică a omului, iar drepturile personalității se sting, în considerarea a ceea ce a reprezentat în timpul vieții, persoanei decedate i de datorează respect. Respectul datorat persoanei decedate privește două mari aspecte: corpul și memoria. Respectul cu privire la corpul persoanei se manifestă pe mai multe planuri: comportament decent față de acesta și de funeraliile sale; organizarea de funeralii. Realizarea prelevării de organe, țesuturi și celule umane în scop terapeutic sau științific trebuie făcută doar în condițiile prevăzute de lege (E. Chelaru, Drepturile personalității în reglementarea noului Cod civil, în Dreptul nr. 10/2011, p. 57). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Prelevarea și transplantul de la persoanele în viață
Sesizarea instanței judecătorești
Dreptul la libera exprimare
Dreptul la viața privată
Dreptul la demnitate
Dreptul la propria imagine
Atingeri aduse vieții private
Limite
Prezumția de consimțământ
Prelucrarea datelor personale
Respectul datorat persoanei decedate
Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate
Respectarea voinței persoanei decedate
Prelevarea de la persoanele decedate
Dreptul la nume
Structura numelui
Dobândirea numelui
Schimbarea numelui pe cale administrativă
Dreptul la domiciliu și reședință
Domiciliul
Reședința
Reviste:
Originea sacră și morală a dreptului
12. Respectul datorat persoanei decedate. Deshumare pentru reînhumarea într-un alt cimitir. Divergență între persoanele obligate să dispună cu privire la înmormântare. Pronunțarea unei hotărâri prin care instanța să autorizeze deshumarea
Partajul de folosință al locului de înmormântare. Includerea locului de veci în noțiunea de amintiri de familie/The division of usage of the burial plot. Inclusion of the burial plot in the notion of family memories
Cauze justificate de neexecutare a obligațiilor contractuale
Doctrină:
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Referințe în cărți:
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
;
se încarcă...