Respectarea voinței persoanei decedate | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente - Respectul datorat persoanei și după decesul său -
Respectarea voinței persoanei decedate

Art. 80. - Puneri în aplicare (1), Reviste (2), Doctrină (5)

(1) Orice persoană poate determina felul propriilor funeralii și poate dispune cu privire la corpul său după moarte. În cazul celor lipsiți de capacitate de exercițiu sau al celor cu capacitate de exercițiu restrânsă este necesar și consimțământul scris al părinților sau, după caz, al tutorelui. Reviste (3)

(2) În lipsa unei opțiuni exprese a persoanei decedate, va fi respectată, în ordine, voința soțului, părinților, descendenților, rudelor în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv, legatarilor universali sau cu titlu universal ori dispoziția primarului comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București în a cărui rază teritorială a avut loc decesul. În toate cazurile se va ține seama de apartenența confesională a persoanei decedate. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Pentru reglementarea condițiilor în care se face prelevarea de organe, țesuturi și celule umane, în scop terapeutic sau științific, de la persoanele decedate, noul Cod civil trimite la dispozițiile speciale în materie. 
    În ceea ce privește acordul pentru prelevare, acesta trebuie dat în scris de persoana în cauză în timpul vieții, iar dacă nu există nicio dispoziție de voință cu privire la acest aspect, trebuie obținut acordul scris, liber, prealabil și expres de la una dintre persoanele menționate în norma de față, în ordinea existenței lor în fapt. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
    117 În lipsa unei opțiuni exprese apersoanei decedate, va fi respectată, în ordine, voința soțului, apărinților, adescendenților, arudelor în linie colaterală până la gradul al patrulea inclusiv, alegatarilor universali sau cu titlu universal ori dispoziția primarului comunei, al orașului, al municipiului sau al sectorului municipiului București în acărui rază teritorială aavut loc decesul. În toate cazurile se va ține seama de apartenența confesională apersoanei decedate. Conform art. 81 noul C. civ., prelevarea de organe, țesuturi și celule umane, în scop terapeutic sau științific, de la persoanele decedate se efectuează numai în condițiile prevăzute de lege, cu acordul scris, exprimat în timpul vieții, al persoanei decedate sau, în lipsa acestuia, cu acordul scris, liber, prealabil și expres, dat, în ordine, de soțul supraviețuitor, de părinți, de descendenți ori, în sfârșit, de rudele în linie colaterală până la gradul al patrulea inclusiv. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Determinarea felului propriilor funeralii 
    1.O formă de exercitare adreptului de adispune de sine însuși. Dreptul de adispune de sine însuși (art. 60 noul C. civ.) cunoaște oextensie atunci când se referă la împrejurări care se vor petrece după încetarea din viață apersoanei (a se vedea G. Cornu, Droit civil, p. 228-229). Potrivit primei teze conținute de art. 80 alin. (1) noul C. civ., în exercitarea acestui drept persoana poate determina felul propriilor funeralii și poate dispune de corpul său după moarte. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   15.3.6. Dreptul la respectarea memoriei persoanei decedate. Noul Cod civil aconsacrat osecțiune specială normelor care reglementează respectul datorat persoanei și după decesul său (Secțiunea a4-a acapitolului II din Titlul II). Ea conține 4 articole: art. 78 – „Respectul datorat persoanei decedate”; art. 79 – „Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate”; art. 80 – „Respectarea voinței persoanei decedate” și art. 81 – „Prelevarea de la persoanele decedate”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Respectarea voinței persoanei decedate privește două aspecte: determinarea felului propriilor funeralii și dreptul de a dispune de propriul corp după moarte. Cu privire la funeralii, persoana poate dispune, prin testament, dacă și unde dorește să fie înhumată sau incinerată, care să fie destinația cenușii rezultate în urma acestei operațiuni, cu privire la detalii ale ceremoniei funerare. Opțiunea persoanei cu privire la aceste detalii poate fi exprimată și în alt mod (E. Chelaru, loc. cit., p. 57). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dreptul la libera exprimare
Dreptul la viața privată
Dreptul la demnitate
Dreptul la propria imagine
Atingeri aduse vieții private
Limite
Prezumția de consimțământ
Prelucrarea datelor personale
Respectul datorat persoanei decedate
Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate
Respectarea voinței persoanei decedate
Prelevarea de la persoanele decedate
Dreptul la nume
Structura numelui
Dobândirea numelui
Schimbarea numelui pe cale administrativă
Dreptul la domiciliu și reședință
Domiciliul
Reședința
Stabilirea și schimbarea domiciliului
Prezumția de domiciliu
Reviste:
Contravențiile la regimul juridic al serviciilor funerare care nu sunt sancționate cu anularea autorizației sanitare de funcționare (I)
Unele considerații privind instituția testamentului
Unele considerații asupra evoluției dreptului de a-ți determina felul propriilor funeralii în România
4. Câteva considerații referitoare la reglementarea actului juridic unilateral în noul C. civ.*
12. Respectul datorat persoanei decedate. Deshumare pentru reînhumarea într-un alt cimitir. Divergență între persoanele obligate să dispună cu privire la înmormântare. Pronunțarea unei hotărâri prin care instanța să autorizeze deshumarea
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...