Respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre legea civilă - Interpretarea și efectele legii civile -
Respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri

Art. 11. - Jurisprudență, Reviste (38), Doctrină (5)

Nu se poate deroga prin convenții sau acte juridice unilaterale de la legile care interesează ordinea publică sau de la bunele moravuri.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 11 
    Articolul 11 noul C. civ. este echivalentul art. 5 C. civ. din 1864.Prin acesta este reglementat principiul obligativității respectării normelor imperative, prin interzicerea derogării de la acestea sau de la bunele moravuri. Sancțiunea încălcării acestei norme este nulitatea absolută. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    1) Argumentul per acontrario valorifică regula logicii potrivit căreia atunci, când se afirmă ceva, se neagă contrariul. Acest argument se poate folosi în înțelegerea art. 11 noul C. civ., după care: „Nu se poate deroga prin convenții sau acte juridice unilaterale de la legile care interesează ordinea publică sau de la bunele moravuri”. Per acontrario, se poate deroga, prin convenții sau act juridic unilateral, de la legile celelalte care nu interesează ordinea publică și bunele moravuri. Valoarea practică aacestui argument este, totuși, relativă, el putând să fie utilizat cu ooarecare circumspecție, având în vedere că nu tot ceea ce este interzis expres nu este permis totdeauna. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Autonomia de voință. Textul consacră, indirect, libertatea actelor juridice civile (principiul autonomiei de voință) și, direct, îngrădirea acesteia, în folosul general, prin dispoziții care interesează ordinea publică și bunurile moravuri. Într-o formă de exprimare directă, aceste idei sunt reluate de art. 1169 noul C. civ. și sancționate cu nulitatea contractului dacă acesta le încalcă (art. 1246, 1247 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Condiția scopului de a fi licit este o componentă a ordinii publice, respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri fiind un principiu de drept civil a cărui încălcare este sancționată cu nulitatea absolută, potrivit art. 11 NCC. 
    Reamintim că, deși noul Cod civil nu definește noțiunea de "ordine publică", conform H.G. nr. 1040/2010 pentru aprobarea Strategiei națio­nale de ordine publică 2010-2013, ordinea publică este componenta securității naționale, reprezentată de starea de legalitate, de echilibru și de pace socială, corespunzătoare unui nivel socialmente acceptabil de respectare a normelor de drept și de conduită civică, care permite exercitarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului, precum și funcționarea structurilor specifice statului de drept și se caracterizează prin credibilitatea instituțiilor, sănătatea și morala publică, starea de normalitate în organizarea și desfășurarea vieții politice, sociale și economice, în concordanță cu normele juridice, etice, morale, religioase și de altă natură, general acceptate de societate. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Textul este similar cu acela al art. 5 C. civ. 1864, ceea ce înseamnă că interpretarea acestuia din urmă se poate folosi și la înțelegerea art. 11 NCC. 
   2. Noțiunile de ordine publică și de bune moravuri nu au fost și nu sunt definite în legislație. În doctrină, ordinea publică în dreptul civil reprezintă normele juridice care se impun din motive de moralitate sau de securitate socială, ceea ce este imperativ în relațiile dintre oameni (Lexique des termes juridiques, op. cit.). Conținutul ordinii publice variază de la un regim la altul. Bunele moravuri reprezintă regulile impuse de morala socială a unei epoci date (Lexique des termes juridiques, op. cit.) și au un conținut cutumiar și evolutiv (C. Munteanu, O. Ungureanu, op. cit., p. 32). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Izvoarele dreptului civil
Obiectul și conținutul Codului civil
Aplicarea generală a Codului civil
Aplicarea prioritară a tratatelor internaționale privind drepturile omului
Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene
Aplicarea în timp a legii civile
Teritorialitatea legii civile
Extrateritorialitatea legii civile
Interpretarea legii
Interzicerea analogiei
Respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri
Libertatea de a dispune
Renunțarea la drept
Buna credință
Abuzul de drept
Vinovăția
Eroarea comună și invincibilă
Obiectul publicității și modalitățile de realizare
Condițiile de publicitate
Efectele publicității
Prezumțiile
Reviste:
Modalitățile obligațiilor și abuzul de drept în reglementarea noului Cod civil
Criza de identitate a contractului în spațiul juridic european
Libertatea contractuală - un concept perimat în zilele noastre?
Clauzele prin care se fixează răspunderea debitorului în caz de neîndeplinire a obligațiilor sale contractuale
Cauza actului juridic în reglementarea noului Cod civil
Lumina vine de la Apus? Aplicarea în timp a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2016 (II)
Reductibilitatea clauzei penale (III)
Adunarea Generală a Asociaților. Natură juridică. Forme și tipuri. Atribuții
Ipoteca asupra părților sociale - un contract (doar) numit sau (chiar) nenumit?
4. Câteva considerații referitoare la reglementarea actului juridic unilateral în noul C. civ.*
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...