Reprezentarea intereselor constituitorului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre bunuri - Fiducia -
Reprezentarea intereselor constituitorului

Art. 778. - Doctrină (4)

În absența unei stipulații contrare, constituitorul poate, în orice moment, să desemneze un terț care să îi reprezinte interesele în executarea contractului și care să îi exercite drepturile născute din contractul de fiducie.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Acest text este oconsacrare legală areprezentării convenționale (art. 1295 noul C. civ.), izvorâtă din voința părților. Sintagma „în absența unei stipulații contrare” poate fi considerată oîngrădire parțială acapacității de exercițiu aconstituitorului (art. 29 noul C. civ.), întrucât în prezența unei astfel de clauze acesta nu poate încheia un contract de mandat cu un terț care să îl reprezinte și să îi exercite drepturile născute din contractul de fiducie. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    În absența unei stipulații contrare, constituitorul poate, în orice moment, să desemneze un terț care să-i reprezinte interesele în executarea contractului și care să-i exercite drepturile născute din contractul de fiducie (art. 778 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Reprezentarea constituitorului. Constituitorul poate să-și exercite drepturile născute din contractul de fiducie sau să supravegheze executarea contractului prin reprezentant, dacă acest lucru nu îi este expres interzis prin contract. Dată fiind solemnitatea contractului de fiducie, conform art. 744 alin. (1) noul C. civ., mandatul de reprezentare aconstituitorului, care face corp comun cu contractul, trebuie să îmbrace forma autentică [art. 2013 alin. (2) noul C. civ.]. Având în vedere faptul că orice persoană poate avea calitate de constituitor, posibilitatea de aapela la serviciile unui terț care să-i reprezinte interesele se va dovedi extrem de utilă, mai ales în cazul constituitorilor persoane fizice care nu au calificarea necesară pentru supravegherea derulării contractului de fiducie.

[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În condițiile art. 778 NCC, constituitorul poate în orice moment să desemneze un terț care să îi reprezinte interesele în executarea contractului și care să îi exercite drepturile născute din contractul de fiducie. 
   2. Numirea unui terț reprezentant este facultativă. Ea poate interveni fie la încheierea contractului, fie în orice moment al executării lui. 
   3. Printre "puterile" recunoscute terțului reprezentant, menționăm: a) dreptul de a cere socoteală fiduciarului cu privire la îndeplinirea obligațiilor sale (art. 783 NCC); b) dreptul de a cere în justiție înlocuirea fiduciarului și numirea unui administrator provizoriu al masei patrimoniale fiduciare [art. 788 alin. (1) NCC]; c) dreptul de a cere înregistrarea oricăror modificări ale fiduciei în condițiile art. 780, art. 781 NCC [art. 788 alin. (6) NCC]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Îndatorirea părinților
Relațiile dintre părinți și copii
Principiul interesului superior al copilului
Ascultarea copilului
Instanța competentă
Noțiune
Izvoarele fiduciei
Interdicția liberalității indirecte
Părțile contractului de fiducie
Beneficiarul fiduciei
Reprezentarea intereselor constituitorului
Conținutul contractului de fiducie
Înregistrarea fiscală
Opozabilitatea fiduciei
Precizarea calității fiduciarului
Obligația de a da socoteală
Puterile și remunerarea fiduciarului
Insolvența fiduciarului
Limitarea răspunderii în funcție de separația maselor patrimoniale
Răspunderea fiduciarului pentru prejudiciile cauzate
Înlocuirea fiduciarului
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...