Religia copilului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritatea părintească - Drepturile și îndatoririle părintești -
Religia copilului

Art. 491. - Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Părinții îndrumă copilul, potrivit propriilor convingeri, în alegerea unei religii, în condițiile legii, ținând seama de opinia, vârsta și de gradul de maturitate ale acestuia, fără a-l putea obliga să adere la o anumită religie sau la un anumit cult religios. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani are dreptul să își aleagă liber confesiunea religioasă. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În ceea ce privește drepturile și îndatoririle părintești, acestea nu sunt cu mult diferite de cele existente în reglementarea coroborată adispozițiilor Codului familiei (art. 100-107) și ale Legii nr. 272/2004 (art. 8, 25, 28, 32, 62). 
    Subliniem, însă, câteva aspecte de noutate: 
    a) consacrarea expresă afaptului că părintele minor, care aîmplinit 14 ani, are numai drepturile și îndatoririle părintești cu privire la persoana copilului, nu și pe cele referitoare la bunurile acestuia (pentru acestea din urmă, ase vedea și art. 62 din Legea nr. 272/2004); [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Corelații. Dreptul părinților de a îndruma copilul în alegerea unei religii este componentă a dreptului complex al acestora (și obligație, în același timp) de a se îngriji de educația copilului „potrivit propriilor convingeri”. Art. 29 din Constituție prevede, în alin. (6), dreptul părinților și al tutorilor de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   513. Alegerea religiei copilului. Părinții sunt datori să îndrume copilul în alegerea religiei. Îndrumarea se realizează conform propriei convingeri a părinților, avându-se în vedere opinia, vârsta, gradul de ma­turitate ale copilului. Copilul nu poate fi obligat să adere la o anu­mită religie, la un anumit cult religios, iar dacă minorul are împlinită vârsta de 14 ani, are dreptul de a-și alege în mod liber confesiunea re­­ligioasă. Prin instituirea vârstei de 14 ani de la care minorul își poa­­te alege confesiunea religioasă, trebuie considerate modificate im­pli­cit prevederile art. 25 alin. (3) din Legea nr. 272/2004, conform că­rora religia copilului care a împlinit 14 ani nu poate fi schimbată fără consimțământul acestuia; vârsta de la care copilul are dreptul să-și aleagă singur religia este de 16 ani. 
    Potrivit art. 25 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, copilul are dreptul la li­bertate de gândire, de conștiință și de religie. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
    Comentarii și doctrină Art. 491 
   1. În articolul 25 din Legea nr. 272/2004 se prevede că minorul de 16 ani (nu de 14 ani, ca în noul Cod civil) poate să își aleagă singur religia, la 14 ani părinții doar nu i-o pot schimba fără acordul lui; având în vedere că noul Cod civil este ulterior legii în discuție, textul se consideră abrogat implicit (C.T. Ungureanu, op. cit., p. 368). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    1015 Libertatea părinților de a alege religia copilului este consacrată și de art. 14 alin. (2) din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, prin care statele părți s-au angajat să respecte drepturile și obligațiile părinților sau, după caz, ale reprezentanților legali ai copilului de a-l îndruma în exercitarea dreptului la libertate de gândire, de conștiință și religie, de o manieră care să corespundă capacităților în formare ale acestuia. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Rudenia în linie dreaptă sau colaterală
Afinitatea
Autoritatea părintească
Durata autorității părintești
Îndatorirea de respect
Neînțelegerile dintre părinți
Conținutul autorității părintești
Îndatoririle specifice
Măsurile disciplinare
Drepturile părintelui minor
Religia copilului
Numele copilului
Supravegherea copilului
Relațiile sociale ale copilului
Înapoierea copilului de la alte persoane
Locuința copilului
Schimbarea locuinței copilului
Schimbarea felului învățăturii ori al pregătirii profesionale
Obligația de întreținere
Independența patrimonială
Administrarea bunurilor copilului
Reviste:
Garantarea dreptului individului la libertatea de religie - reglementări interne și internaționale
Autoritatea părintească
Reflectarea decalogului în dreptul român actual
Opinii privind drepturile și îndatoririle părintești ale părintelui minor conform art. 490 C. Civ.
Considerații în legătură cu drepturile și îndatoririle părintești (I)
Dreptul copilului la libertatea religioasă
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
;
se încarcă...