Reguli aplicabile | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Filiația - Reproducerea umană asistată medical cu terț donator -
Reguli aplicabile

Art. 447. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (6), Modele (1)

Reproducerea umană asistată medical cu terț donator, regimul său juridic, asigurarea confidențialității informațiilor care țin de aceasta, precum și modul de transmitere a lor se stabilesc prin lege specială.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Inovație anoului Cod civil, inspirată după modelul francez și canadian, reproducerea umană asistată medical cu terț donator este reglementată prin art. 441-447 noul C. civ.. Instituția este configurată prin stabilirea principiilor generale ale regimului filiației în această situație (art. 441-443 și art. 445-446 noul C. civ.), precum și arăspunderii tatălui copilului (art. 444 noul C. civ.), urmând ca, prin lege specială, să fie detaliată această instituție, potrivit art. 447 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    910 F. Granet-Lambrechts, Filiation de l’enfant conçu par procréation assistée avec don de gamètes: dispositions spéciales, în P. Murat (coord.), Droit de la famille, op. cit., p. 628, nr. 215.21; E. Florian, Considerații asupra filiației în cadrul procreației medical asistate, în Revista de drept internațional privat și drept privat comparat, 2006, Ed. Sfera, Cluj-Napoca, 2007, p. 633-652.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Reglementare prin lege specială. Prevederile art. 441-446 noul C. civ. referitoare la reproducerea umană asistată cu terț donator fixează principiile generale în materie, aflate în relație cu regula stabilirii directe a raportului de filiație dintre copilul astfel conceput și părinții săi. 
    Reglementarea detaliată a tot ceea ce ține de regimul juridic al procedeului medical va face obiectul unei legi speciale. Fără îndoială, legea specială va fi în consonanță cu prevederile Convenției europene pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinii, ale Convenției privind drepturile omului și biomedicina, semnată la Oviedo la 4 aprilie 1997, precum și ale Protocolului adițional la Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinii, referitor la interzicerea clonării ființelor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998, ratificate de țara noastră prin Legea nr. 17/2001 (M.Of. nr. 103 din 28 februarie 2001). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    127 Reglementările legale citate se axează mai mult pe raporturile de filiație generate de nașterea unui copil care a fost conceput prin folosirea uneia din tehnicile de reproducere asistată medical, cu terț donator. Pentru detalii, a se vedea E. Florian,Dreptul familiei, în reglementarea noului Cod civil, ed. 4, Ed. C.H. Beck, București, 2011, p. 232-238.
Există și un proiect de lege privind reproducerea umană asistată medical, aflat pe agenda de lucru a Camerei Deputaților, care definește cele trei tehnici clasice utilizate în domeniu: inseminarea artificială, fertilizarea in vitro și transferul de embrioni. Pentru prezentarea principalelor prevederi ale acestui proiect de lege, în corelație cu prevederile Codului civil, a se vedea Th. Bodoașcă,Discuții în legătură cu reproducerea umană asistată medical cu terț donator în reglementarea Codului civil, în Dreptul nr. 7/2014, p. 52-58.
[ Mai mult... ]
 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    În prezent o asemenea lege este doar în fază de proiect (proiectul poate fi găsit pe site-ul Ministerului Sănătății, www.ms.gov.ro/do­cu­men­te/Lege reproducere). Actul normativ definește dreptul la re­producere, sănătatea reproducerii umane, tehnologiile de asista­re me­­dicală a re­producerii umane, noțiunea de terț donator, accesul la re­pro­ducerea umană asistată medical cu terț donator, infertilitatea, fertilizarea in vitro, inseminarea artificială și donarea de material reproductiv. Totodată, el cuprinde prevederi referitoare la unitățile sanitare în care se efectuează tehnicile și procedurile de reproducere umană asistată, dar și la personalul care realizează în practică reproducerea medicală asistată cu terț donator. Legea precizează modalitățile de realizare a re­producerii cu terț donator, procedurile și tehnicile permise și interzise, obligativitatea prelevării de material reproductiv numai de la donatori în viață, obligativitatea consimțământului scris, liber, prealabil și expres al donatorului și al cuplului solicitant, precum și obligativitatea informării asupra riscurilor posibile. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dreptul de retenție
Domeniul de aplicare
Obiectul convenției matrimoniale
Alte dispoziții aplicabile
Regimul filiației
Condiții
Contestarea filiației
Răspunderea tatălui
Confidențialitatea informațiilor
Raporturile dintre tată și copil
Reguli aplicabile
Egalitatea în drepturi a copiilor
Numele copilului din căsătorie
Numele copilului din afara căsătoriei
Noțiune
Principiile adopției
Adopția internațională
Procedura adopției
Data adopției
Efectele asupra rudeniei
Raporturile dintre adoptator și adoptat
Reviste:
Aderarea României la Uniunea Europeană - factor de dinamizare a procesului de înnoire legislativă, cu privire specială asupra dreptului privat român
Soarta embrionilor umani congelați - o nouă provocare pentru Drept
Soarta embrionilor umani congelați - o nouă provocare pentru Drept
Filiația: între obsesia adevărului biologic și mistificare legală/La filiation: entre l'obsession de la vérité biologique et la mystification légale/Lineage: between the obsession of the biological truth and the legal mystification
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
DECLARAȚIE-CONSIMȚĂMÂNT PENTRU REPRODUCERE MEDICALĂ ASISTATĂ DE UN TERȚ DONATOR
;
se încarcă...