Regimul nulității | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Capacitatea civilă a persoanei fizice - Capacitatea de exercițiu -
Regimul nulității

Art. 46. - Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Persoanele capabile de a contracta nu pot opune minorului sau celui pus sub interdicție judecătorească incapacitatea acestuia. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Acțiunea în anulare poate fi exercitată de reprezentantul legal, de minorul care a împlinit vârsta de 14 ani, precum și de ocrotitorul legal. Reviste (1), Doctrină (1), Modele (1)

(3) Atunci când actul s-a încheiat fără autorizarea instanței de tutelă, necesară potrivit legii, aceasta va sesiza procurorul în vederea exercitării acțiunii în anulare. Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 46  
    O reglementare nouă este dată de faptul că minorul care a împlinit vârsta de 14 ani, poate formula singur acțiunea în anulare. 
    Alin. (1) reflectă principiul potrivit căruia în cazul nulităților relative doar persoana vătămată poate invoca în favoarea sa cauza de anulare, ce decurge din încălcarea drepturilor sale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Formularea acțiunii în anularea actului juridic de către minor și ocrotitorii săi legali 
    1.Considerații privind regimul juridic al nulității. În general, regimul juridic al nulității privește trei aspecte: persoana care poate invoca nulitatea, termenul în care aceasta poate fi invocată și posibilitatea confirmării nulității. Sub aceste aspecte, regimul juridic al nulității relative se caracterizează prin aceea că numai cel incapabil poate formula acțiunea în anulare (art. 1248 noul C. civ.); acțiunea în anulare este prescriptibilă [art. 1249 alin. (2) noul C. civ.] în termenul general de prescripție de 3 ani, prevăzut de art. 2517 noul C. civ.; actul juridic anulabil poate fi confirmat. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Nulitatea poate fi invocată de cel ale cărui interese au fost nesocotite la încheierea actului juridic respectiv, de reprezentantul sau ocrotitorul său legal. Minorii cu capacitate restrânsă de exercițiu pot singuri să acționeze în justiție pentru anularea unui act juridic. Procurorul poate să introducă acțiune în anularea actului juridic încheiat fără autorizarea instanței de tutelă cerută de lege. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Este onulitate de protecție pe care opoate invoca cel ocrotit (incapabil sau persoană cu capacitate de exercițiu restrânsă), dar nu și cel care acontractat cu el. Astfel, potrivit art. 46 alin. (1) C. civ.., „Persoanele capabile de acontracta nu pot opune minorului sau celui pus sub interdicție judecătorească incapacitatea acestuia”. Această dispoziție legală este conformă celei conținute de art. 1248 alin. (2) C. civ.., potrivit căreia: „Nulitatea relativă poate fi invocată numai de cel al cărui interes este ocrotit prin dispoziția legală încălcată”. [ Mai mult... ] 

.....
    Potrivit art. 46 alin. (2) C. civ.., acțiunea poate fi exercitată, în numele celui ocrotit, de reprezentantul legal, precum și de ocrotitorul legal. Minorul care aîmplinit vârsta de 14 ani poate formula însă și singur acțiunea în anulare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Drepturile copilului conceput
Noțiune
Începutul capacității de exercițiu
Situația minorului căsătorit
Capacitatea de exercițiu anticipată
Capacitatea de exercițiu restrânsă
Regimul unor acte ale minorului
Lipsa capacității de exercițiu
Sancțiune
Frauda comisă de incapabil
Regimul nulității
Limitele obligației de restituire
Confirmarea actului anulabil
Cazul general
Cazuri speciale
Procedura de declarare a morții
Data prezumată a morții celui dispărut
Prezumție
Anularea hotărârii de declarare a morții
Descoperirea certificatului de deces
Plata făcută moștenitorilor aparenți
Reviste:
Dreptul la acțiunile având ca obiect nulitatea actului juridic/Le droit aux actions ayant pour objet la nullite de l'acte juridique/Right to actions for the nullity of the legal act
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Acțiune revocatorie. Procedura insolvenței. Inchiderea procedurii
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Modele:
Acțiune în anularea unui act de partaj voluntar.
;
se încarcă...