Regimul comunității convenționale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Căsătoria - Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților -
SECȚIUNEA a 4-a

Regimul comunității convenționale

Domeniul de aplicare

Art. 366. - Reviste (4), Doctrină (9), Modele (4), Librăria Indaco (2)

Regimul comunității convenționale se aplică atunci când, în condițiile și limitele prevăzute în prezenta secțiune, se derogă, prin convenție matrimonială, de la dispozițiile privind regimul comunității legale.

Obiectul convenției matrimoniale

Art. 367. - Reviste (6), Doctrină (8), Modele (4), Librăria Indaco (3)

În cazul în care se adoptă comunitatea convențională, convenția matrimonială se poate referi la unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

a) includerea în comunitate, în tot ori în parte, a bunurilor dobândite sau a datoriilor proprii născute înainte ori după încheierea căsătoriei, cu excepția bunurilor prevăzute la art. 340 lit. b) și c); Reviste (2), Doctrină (2), Modele (4)

b) restrângerea comunității la bunurile sau datoriile anume determinate în convenția matrimonială, indiferent dacă sunt dobândite ori, după caz, născute înainte sau în timpul căsătoriei, cu excepția obligațiilor prevăzute la art. 351 lit. c); Reviste (4), Doctrină (2), Modele (3)

c) obligativitatea acordului ambilor soți pentru încheierea anumitor acte de administrare; în acest caz, dacă unul dintre soți se află în imposibilitate de a-și exprima voința sau se opune în mod abuziv, celălalt soț poate să încheie singur actul, însă numai cu încuviințarea prealabilă a instanței de tutelă; Reviste (2), Doctrină (1), Modele (4)

d) includerea clauzei de preciput; executarea clauzei de preciput se face în natură sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin echivalent, din valoarea activului net al comunității; Reviste (6), Doctrină (1)

e) modalități privind lichidarea comunității convenționale. Reviste (1), Doctrină (1)

Alte dispoziții aplicabile

Art. 368. - Reviste (7), Doctrină (8), Modele (4)

În măsura în care prin convenție matrimonială nu se prevede altfel, regimul juridic al comunității convenționale se completează cu dispozițiile legale privind regimul comunității legale.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Regimul comunității convenționale își va găsi aplicare ori de câte ori, în condițiile și în limitele art. 366-368 noul C. civ., se derogă, prin convenție matrimonială, de la dispozițiile privind regimul comunității legale. 
    Aspectele asupra cărora soții pot conveni sunt enumerate limitativ de art. 367 noul C. civ. și se pot referi la: extinderea sau restrângerea comunității de bunuri [lit. a)-b)]; reguli privind administrarea bunurilor comune [lit. c)]; modalitățile de lichidare acomunității convenționale [lit. e)]; posibilitatea introducerii unei clauze de preciput [lit. d)]. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    În ceea ce privește bunurile dobândite de în timpul comunității legale de oricare dintre soți, acestea sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmășie ale soților. Pe de altă parte, din interpretarea prevederilor art. 366-368 noul C. civ. rezultă că și în cazul comunității convenționale bunurile pe care soții înțeleg să le includă în comunitatea vor face obiectul proprietății comune devălmașe. Convenția matrimonială poate deroga, în acest caz, de la dispozițiile privind regimul comunității legale, doar în următoarele aspecte: [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Regimul comunității convenționale, reglementat prin art. 366-368 C. civ.., are ca unică sursă convenția matrimonială (nu și hotărârea instanței, cum se întâmplă în cazul regimului separației de bunuri, art. 370-371 C. civ..), încheiată fie înainte de oficierea căsătoriei, fie în timpul căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Instituție nou introdusă prin Codul civil (art. 366-368), se aplică atunci când – în condițiile și limitele prevăzute de Cod – se derogă, prin convenție matrimonială, de la regimul comunității legale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Domeniul de aplicare al comunității convenționale. În măsura în care regimul matrimonial legal al comunității de bunuri, astfel cum este configurat de art. 339 și urm. noul C. civ., nu răspunde, într-o manieră adecvată, așteptărilor viitorilor soți sau, după caz, ale soților, neavând vocația de aconstitui tiparul patrimonial propice în care aceștia să se manifeste, ei au posibilitatea de aîncheia oconvenție matrimonială prin care să opteze pentru regimul comunității convenționale. Așadar, acest regim poate fi activat pe cale voluntară, ori de câte ori interesele patrimoniale ale soților reclamă instituirea unor derogări de la dispozițiile privind regimul comunității legale. Dată fiind concepția restrictivă din această materie care astat la baza elaborării noului Cod civil (a se vedea supra, comentariul de la art. 312 noul C. civ.), derogările nu sunt permise decât în anumite condiții și în anumite limite. Altfel spus, atunci când soții optează pentru regimul comunității convenționale, ei nu pot reglementa prin convenția lor matrimonială decât anumite aspecte, prevăzute limitativ de art. 367 noul C. civ. (obiectul convenției fiind limitat prin lege), pentru toate celelalte aspecte urmând ase aplica, în completare, regimul comunității legale.

[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dizolvarea persoanei juridice
Dispoziții speciale
Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei
Formalitățile pentru încheierea căsătoriei
Nulitatea absolută a căsătoriei
Nulitatea relativă a căsătoriei
Efectele nulității căsătoriei
Dispoziții comune
Regimul comunității legale
Regimul separației de bunuri
Regimul comunității convenționale
Modificarea regimului matrimonial
Cazurile de divorț
Efectele divorțului
Stabilirea filiației
Reproducerea umană asistată medical cu terț donator
Situația legală a copilului
Dispoziții generale
Condițiile de fond ale adopției
Efectele adopției
Încetarea adopției
Reviste:
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil. Abordare comparativă (I)
Patrimoniul soților și dreptul de urmărire al creditorilor
Clauza de preciput în reglementarea noului Cod civil român
Veniturile soților din muncă și cele asimilate acestora în reglementarea Codului civil
Noțiunea de bun incorporal în dreptul civil român
Noțiunea de bun incorporal în dreptul civil român
Principalele controverse privind clauza de preciput
Considerații privind criteriile de alegere a diverselor regimuri matrimoniale
Clauza de preciput - Instituție nou introdusă în Codul civil
Partajul bunurilor comune în devălmășie în timpul regimurilor matrimoniale de comunitate
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul familiei, ediția 6
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Modele:
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
Convenție matrimonială între soți privind alegerea regimului comunității convenționale
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegerea regimului comunității convenționale
Acțiune pentru modificarea judiciară a regimului matrimonial al comunității legale sau convenționale de bunuri, prin instituirea separației de bunuri și lichidarea comunității prin partaj
Acțiune privind partajarea bunurilor comune
Referințe în cărți:
Teste-grilă. Pentru examenele de admitere în profesiile juridice - Drept civil
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Dreptul familiei
;
se încarcă...