Refuzul părinților de a și da consimțământul | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Condițiile de fond ale adopției - Consimțământul la adopție -
Refuzul părinților de a-și da consimțământul

Art. 467. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (6)

În mod excepțional, instanța de tutelă poate trece peste refuzul părinților firești sau, după caz, al tutorelui de a consimți la adopție, dacă se dovedește, cu orice mijloc de probă, că acesta este abuziv și instanța apreciază că adopția este în interesul superior al copilului, ținând seama și de opinia acestuia, dată în condițiile legii, cu motivarea expresă a hotărârii în această privință.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 467 
    Articolul 467 noul C. civ. preia dispozițiile art. 13 din Legea nr. 273/2004, reglementând refuzul abuziv al părinților ori al tutorelui de aconsimți la adopție, cu precizarea că instanța de tutelă va fi competentă în aaprecia asupra acestui refuz. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    În legislația românească, art. 15 noul C. civ. cuprinde un text de referință pentru materia abuzului de drept, și anume: „Niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de avătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei-credințe”. Dar, în același timp, noul Cod civil cuprinde și câteva alte articole referitoare la abuzul de drept, cum sunt art. 158, 193, 269, 367, 378, 467, 508, 641, 879, 2321, 2492, 2496 etc. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Astfel, fără să evocăm toate ipotezele în care legiuitorul reiterează explicit pretenția ca osoluție anume să fie luată cu paza interesului superior al copilului, adopția încheiată în alt scop decât acela al ocrotirii interesului superior al copilului este fictivă și, drept urmare, lovită de nulitate absolută [art. 480 alin. (1) și (2) C. civ..], cu toate acestea instanța are căderea de amenține adopția în interesul adoptatului, respingând cererea în nulitatea adopției (art. 481 C. civ..); instanța poate încuviința adopția copilului abandonat trecând peste refuzul părinților firești sau al tutorelui de aconsimți dacă se dovedește, prin orice mijloc de probă, că aceștia refuză în mod abuziv să își dea consimțământul și apreciază că adopția este în interesul copilului [art. 467 C. civ.., art. 8 alin. (1) din Legea nr. 273/2004, republicată]; adopția fraților de către persoane sau familii diferite poate fi încuviințată numai dacă acest lucru este în interesul lor superior (art. 456 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Caracterul excepțional al încuviințării adopției. Încuviințarea adopției în condițiile refuzului părinților firești sau al tutorelui de a consimți la adopția copilului este posibilă în mod excepțional, adică numai dacă se dovedește, prin orice mijloc de probă, că refuzul este abuziv, iar, potrivit aprecierii instanței, adopția este în interesul superior al copilului. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   203. După demararea procedurilor necesare pentru deschiderea adopției, mama a fost consiliată în vederea deschiderii procedurii de adopție și și-a manifestat dorința de a relua legătura cu copilul, însă ulterior nu s-a mai prezentat la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și nu a făcut niciun demers concret pentru reluarea legăturilor cu copilul. Tatăl a fost consiliat în vederea deschiderii procedurii de adopție, prezentându-se la sediul direcției, însă a refuzat să dea o declarație scrisă, susținând verbal că nu recunoaște acest copil și că nu l-a văzut niciodată și nu este interesat de situația copilului. În situația în care instanța constată că ambii părinți sunt dezinteresați de situația copilului și abuziv refuză dintr-un motiv sau altul să consimtă la deschiderea procedurii de adopție, exercitându-și drepturile de părinți cu rea-credință și în detrimentul interesului superior al copilului de a fi crescut într-o familie, sunt aplicabile dispozițiile art. 13 din Legea nr. 273/2004 (C.A. Cluj, s. civ., mun. și asig. soc., min. și fam., dec. nr. 1967/2011, în Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I, p. 694). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Interzicerea adopției între frați
Situația soților
Capacitatea și starea de sănătate
Diferența de vârstă
Condițiile morale și materiale
Adopția simultană sau succesivă
Persoanele care consimt la adopție
Situații speciale privind consimțământul părinților
Libertatea consimțământului părinților
Darea și revocarea consimțământului părinților
Refuzul părinților de a și da consimțământul
Condițiile exprimării consimțământului
Dobândirea lucrării de către proprietarul imobilului
Categoriile de lucrări
Prezumțiile în favoarea proprietarului imobilului
Regimul juridic
Lucrările autonome cu caracter durabil efectuate cu bună credință
Lucrările autonome cu caracter durabil efectuate cu rea credință
Lucrările adăugate necesare
Lucrările adăugate utile
Lucrările adăugate voluptuare
Reviste:
Aprecieri privind drepturile și îndatoririle părintelui în situația în care, după divorț, autoritatea părintească se exercită în mod unilateral de către celălalt părinte
Suplinirea consimțământului părinților de către instanță în cazul abuzului de drept
Aplicații ale teoriei abuzului de drept în materia raporturilor de familie
Interesul superior al copilului/L'intérêt superieur de l'enfant/Child's best interest
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...