Refuzul ofițerului de stare civilă sau notarului public | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cazurile de divorț - Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială -
Refuzul ofițerului de stare civilă sau notarului public

Art. 378. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (8)

(1) Dacă nu sunt îndeplinite condițiile art. 375, ofițerul de stare civilă sau, după caz, notarul public respinge cererea de divorț. Reviste (2)

(2) Împotriva refuzului ofițerului de stare civilă sau notarului public nu există cale de atac, dar soții se pot adresa cu cererea de divorț instanței de judecată, pentru a dispune desfacerea căsătoriei prin acordul lor sau în baza unui alt temei prevăzut de lege. Reviste (3), Doctrină (1), Modele (1)

(3) Pentru repararea prejudiciului prin refuzul abuziv al ofițerului de stare civilă sau notarului public de a constata desfacerea căsătoriei prin acordul soților și de a emite certificatul de divorț, oricare dintre soți se poate adresa, pe cale separată, instanței competente. Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Divorțul prin acordul soților (la cererea ambilor soți sau aoricăruia dintre aceștia, acceptată de celălalt) poate fi obținut atât pe cale judiciară (art. 374 noul C. civ.), cât și pe cale administrativă ori prin procedură notarială (art. 375-378 noul C. civ.). Situațiile reprezintă oinovație față de reglementarea anterioară, chiar și în condițiile adoptării Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor (M.Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010) care au modificat normele din Codul familiei. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    În legislația românească, art. 15 noul C. civ. cuprinde un text de referință pentru materia abuzului de drept, și anume: „Niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de avătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei-credințe”. Dar, în același timp, noul Cod civil cuprinde și câteva alte articole referitoare la abuzul de drept, cum sunt art. 158, 193, 269, 367, 378, 467, 508, 641, 879, 2321, 2492, 2496 etc. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Analizând prevederile art. 374-378 C. civ.., aflăm că divorțul prin acordul soților este admisibil indiferent de durata căsătoriei și indiferent dacă sunt sau nu copii minori, firești sau adoptați, cu singura pretenție explicită ca amândoi soții să aibă capacitate deplină de exercițiu. Divorțul prin acordul soților nu poate fi primit dacă unul dintre ei se află sub interdicție judecătorească [art. 374 alin. (2), art. 375 alin. (2) C. civ..], din rațiuni lesne de deslușit: cerința indispensabilă adivorțului amiabil este existența și caracterul liber al consimțământului fiecăruia dintre soți, ceea ce presupune aptitudinea fiecăruia de ase exprima în cunoștință de cauză. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    b) divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială (art. 375-378 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Condiții. Ofițerul de stare civilă sau notarul public respinge cererea de divorț dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 375 noul C. civ., adică dacă nu există acordul soților asupra divorțului și asupra numelui care urmează a fi purtat după divorț, potrivit art. 383 noul C. civ., precum și – în cazul art. 375 alin. (2) – dacă soții nu au agreat modul de exercitare a autorității părintești ori, deși au convenit asupra acestui aspect, raportul de anchetă psihosocială constată că înțelegerea lor nu răspunde interesului superior al copilului (a se vedea supra art. 375 noul C. civ.). Deși alin. (1) nu prevede actul prin care este respinsă cererea, textul trebuie corelat cu art. 376 alin. (5) noul C. civ., care menționează că respingerea se face prin dispoziția ofițerului de stare civilă sau a notarului public [Potrivit art. 277 din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2333/C/2013, notarul public emite o încheiere de respingere a cererii de divorț în situațiile enumerate; prin urmare, în cazul notarului public, termenul „dispoziție” utilizat în ipoteza normativă a art. 376 alin. (5) noul C. civ. trebuie înțeles în sens generic]. Neîndoielnic, dispoziția trebuie motivată, adică trebuie să menționeze motivele pentru care cererea a fost respinsă. Lipsa de motivare sau o motivare necorespunzătoare realității poate determina răspunderea civilă a emitentului dispoziției, în condițiile alin. (3). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Nulitatea convenției matrimoniale
Condiții
Separația judiciară de bunuri
Efectele între soți
Efectele față de terți
Motive de divorț
Condiții
Condiții
Procedura
Mențiunea în actul de căsătorie
Refuzul ofițerului de stare civilă sau notarului public
Condiții
Continuarea acțiunii de divorț
Condițiile divorțului
Data desfacerii căsătoriei
Numele de familie după căsătorie
Drepturile soțului divorțat
Raporturile dintre părinții divorțați și copiii lor minori
Exercitarea autorității părintești de către ambii părinți
Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte
Exercitarea autorității părintești de către alte persoane
Reviste:
Contribuții la studiul divorțului prin procedură notarială
Divorțul prin procedură notarială - alternativa modernă a desfacerii căsătoriei
Ipoteze speciale ce devin normalitate prin repetabilitatea lor în cadrul procedurii divorțului pe cale notarială
Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială
Opinii privind semnificația juridică a expresiei "actele de stare civilă"
Procedura divorțului în reglementarea noului Cod de procedură civilă
Scurte considerații asupra procedurii divorțului pe cale notarială
Aplicații ale teoriei abuzului de drept în materia raporturilor de familie
Considerații privind divorțul soților prin procedura notarială
Cuvântul copilului în procedurile judiciare și în executarea silită
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
ÎNCHEIERE DE RESPINGERE A CERERII DE DIVORȚ
;
se încarcă...