Refuzul continuării tutelei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Tutela minorului - Tutorele -
Refuzul continuării tutelei

Art. 120. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Cel numit tutore este dator să continue îndeplinirea sarcinilor tutelei.

(2) Poate refuza continuarea tutelei: Doctrină (1), Modele (1)

a) cel care are vârsta de 60 de ani împliniți;

b) femeia însărcinată sau mama unui copil mai mic de 8 ani;

c) cel care crește și educă 2 sau mai mulți copii;

d) cel care, din cauza bolii, a infirmității, a felului activităților desfășurate, a depărtării domiciliului de locul unde se află bunurile minorului sau din alte motive întemeiate, nu ar mai putea să îndeplinească această sarcină. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 120 
    Spre deosebire de vechea reglementare [art. 118 alin. (1) C. fam. „Cel numit tutore nu poate refuza această sarcină”] care nu permitea refuzul tutelei decât pentru cazurile anume prevăzute, noul C. civ. impune celui numit „să continue îndeplinirea sarcinilor tutelei”. În plus, acest articol trebuie coroborat cu art. 122 alin. (1) noul C. civ. care reglementează caracterul personal al tutelei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Obligația de îndeplinire a sarcinilor tutelei. Fiind o sarcină instituită de părinții minorului, respectiv de instanța de tutelă, numai cu acordul persoanei desemnate/numite, deci o obligație asumată/acceptată, aceasta are implicit obligația îndeplinirii sarcinilor ce-i incumbă în calitate de tutore. 
    2.Refuzul continuării tutelei. Cazuri. Textul reia dispozițiile reglementate anterior de art. 118 Codul familiei. Odată asumată sarcina tutelei, persoana în cauză este obligată să se îngrijească de minor, persoana și bunurile acestuia din urmă reprezentând obiectul respectivei sarcini. Cu toate acestea, împrejurări obiective pot interveni pe parcursul exercitării tutelei și-l pot împiedica pe tutore să își îndeplinească sarcinile în interesul minorului. Astfel de cazuri sunt recunoscute și acceptate de lege ca putând determina încetarea activității tutorelui, la cererea acestuia. Aceste cazuri sunt expres și limitativ prevăzute de lege și se referă la: [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    În toate cazurile este necesar și acordul persoanei care urmează să fie numită tutore. Cel desemnat tutore prin contract de mandat nu poate refuza numirea decât dacă se află într-unul din cazurile în care, potrivit art. 120 C. civ.., poate fi refuzată continuarea tutelei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Ca regulă generală, numirea tutorelui se face cu acordul acestuia, de către instanța de tutelă. Regula se impune și în cazul desemnării tutorelui de către părinte prin act unilateral sau testament. Obligativitatea tutelei intervine numai atunci când desemnarea tutorelui s-a făcut prin contract de mandat, când cel desemnat tutore nu poate refuza numirea decât pentru motivele prevăzute expres de acest text de lege. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    În toate cazurile este necesar și acordul persoanei care urmează să fie numită tutore. Cel desemnat tutore prin contract de mandat nu poate refuza numirea decât dacă se află într-unul din cazurile în care, potrivit art. 120 C. civ.., poate fi refuzată continuarea tutelei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Cazurile de instituire
Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă
Persoana care poate fi numită tutore
Persoanele care nu pot fi numite tutore
Desemnarea tutorelui de către părinte
Desemnarea mai multor tutori
Măsuri provizorii
Garanții
Numirea tutorelui de către instanța de tutelă
Procedura de numire
Refuzul continuării tutelei
Înlocuirea tutorelui
Caracterul personal al tutelei
Gratuitatea tutelei
Rolul consiliului de familie
Membrii consiliului de familie
Alte dispoziții aplicabile consiliului de familie
Modificarea consiliului de familie
Constituirea consiliului de familie
Funcționarea consiliului de familie
Atribuții
Reviste:
Tutela minorului
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
CONTRACT DE MANDAT PENTRU DESEMNAREA TUTORELUI/TUTORILOR
;
se încarcă...