Recunoașterea drepturilor și libertăților civile | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Despre persoane - Dispoziții generale -
Recunoașterea drepturilor și libertăților civile

Art. 26. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

Drepturile și libertățile civile ale persoanelor fizice, precum și drepturile și libertățile civile ale persoanelor juridice sunt ocrotite și garantate de lege.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 26 
    Pentru a demonstra importanța drepturilor și a libertăților civile în cadrul funcționării statului de drept, noul Cod civil menționează expres că legea oferă siguranța păstrării acestora și a apărării lor, indiferent dacă sunt ale persoanele fizice sau ale persoanelor juridice. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Articolul 26 noul C. civ. precizează: „Drepturile și libertățile civile ale persoanelor fizice, precum și drepturile și libertățile civile ale persoanelor juridice sunt ocrotite și garantate de lege”. Acest principiu reprezintă oidee fundamentală, deosebit de importantă, areglementărilor din dreptul civil. Sistemul de drept civil garantează și apără toate drepturile civile subiective printr-o gamă largă de mijloace juridice, aflată la îndemâna subiectelor de drept civil, începând cu garanțiile constituționale și terminând cu mijloace juridice specifice reglementate de normele dreptului civil. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Preliminarii 
    1. Ocrotirea și garantarea drepturilor și a libertăților civile. Art. 26 noul C. civ. conține o reglementare de principiu consacrată ocrotirii și garantării drepturilor și libertăților civile ale subiectelor de drept. Conform acestei prevederi, garantarea și ocrotirea drepturilor și a libertăților civile se face prin lege. 
    Dacă în privința drepturilor civile o asemenea prevedere poate părea redundantă (orice drept subiectiv se bucură de protecție legală), ea are o deosebită importanță în cazul libertăților civile, care, așa cum vom vedea, sunt mult mai imprecise în conținut și care, în general, nu fac obiectul unor reglementări exprese. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Drepturile subiective civile (patrimoniale sau nepatrimoniale) ale persoanelor fizice și ale persoanelor juridice sunt ocrotite și garantate de lege. La acestea, art. 26 NCC adaugă și libertățile civile, care nu sunt altceva decât libertățile fundamentale ale omului cu conținut civil, adică drepturile personale nepatrimoniale, legiuitorul repetându-se. Aceasta reiese din Constituție [art. 1 alin. (3), art. 18, art. 21, art. 25, art. 26-30, art. 44, art. 46 ș.a.], din art. 26 din Pactul internațional privind drepturile civile și politice ale omului, potrivit căruia "Toate persoanele sunt egale în fața legii și au, fără discriminare, dreptul la o ocrotire egală din partea legii. În această privință, legea trebuie să interzică orice discriminare și să garanteze tuturor persoanelor o ocrotire egală și eficace contra oricărei discriminări, în special de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine națională sau socială, avere, naștere sau întemeiată pe orice altă împrejurare", precum și din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (G. Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, ed. a 4-a, Ed. Hamangiu, București, 2010, p. 7). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Vinovăția
Eroarea comună și invincibilă
Obiectul publicității și modalitățile de realizare
Condițiile de publicitate
Efectele publicității
Prezumțiile
Lipsa publicității Sancțiuni
Concursul dintre formele de publicitate
Consultarea registrelor publice
Subiectele de drept civil
Recunoașterea drepturilor și libertăților civile
Cetățenii străini și apatrizii
Capacitatea civilă
Limitele capacității civile
Egalitatea în fața legii civile
Patrimoniul Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Transferul intrapatrimonial
Patrimoniul profesional individual
Ocrotirea personalității umane
Mijloace de apărare
Apărarea dreptului la nume
Reviste:
Abuzul de drept - Sancțiune sau remediu?
Considerații privind prejudiciul nepatrimonial cauzat prin lezarea unor drepturi ale personalității
Arhitectura procesului civil din perspectiva doctrinei civile, a Codului civil și a Codului de procedură civilă
Capcanele ambiguității terminologiei juridice românești
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...