Recunoașterea de către minorul necăsătorit | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Stabilirea filiației - Recunoașterea copilului -
Recunoașterea de către minorul necăsătorit

Art. 417. - Reviste (1), Doctrină (5)

Minorul necăsătorit îl poate recunoaște singur pe copilul său, dacă are discernământ la momentul recunoașterii. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Pentru a fi valabilă manifestarea de voință, în sensul recunoașterii de filiație, trebuie îndeplinită condiția existenței discernământului, raportată, bineînțeles, la momentul recunoașterii. Pe cale de consecință, neavând relevanță aspectul privind capacitatea de exercițiu, rezultă că și minorul necăsătorit, lipsit de capacitate de exercițiu sau având capacitate de exercițiu restrânsă, își poate recunoaște singur copilul. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Cât privește capacitatea autoarei mărturisirii, nu se cer condițiile specifice materiei actelor juridice civile, fiind suficientă prezența discernământului mamei la data manifestării de voință; minora necăsătorită, lipsită de capacitate de exercițiu sau având capacitate de exercițiu restrânsă, poate recunoaște pe copilul său (art. 417 C. civ..), personal și singură, fără afi necesară vreo încuviințare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Condiție. Recunoașterea de filiație este un act personal al celui care se pretinde mama sau, după caz, tatăl copilului. Valabilitatea manifestării de voință este condiționată numai de existența voinței conștiente, adică a discernământului la momentul recunoașterii, stadiul capacității de exercițiu fiind irelevant. Ca atare, minorul necăsătorit, lipsit de capacitate de exercițiu sau având capacitate de exercițiu restrânsă, poate recunoaște pe copilul său personal și singur, fără a fi necesară vreo încuviințare. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   388. Recunoașterea de către minorul necăsătorit. Potrivit art. 417 NCC, minorul necăsătorit îl poate recunoaște singur pe copilul său, dacă are discernământ la momentul recunoașterii. Prin urmare, actul recunoașterii nu este condiționat, pentru valabilitatea sa, de exis­tența capacității depline de exercițiu a titularului recunoașterii ori de încu­viințarea actului de recunoaștere de reprezentantul legal și de instanța de tutelă. 
    Până la punerea sub interdicție judecătorească o persoană este prezumată că are discernământul actelor și faptelor sale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Minorul necăsătorit îl poate recunoaște singur pe copilul său, dacă are discernământ la momentul recunoașterii. Prin urmare, actul recunoașterii nu este condiționat, pentru valabilitatea sa, de existența capacității depline de exercițiu a titularului recunoașterii ori de încuviințarea actului de recunoaștere de reprezentantul legal și de instanța de tutelă. 
   2. Până la punerea sub interdicție judecătorească o persoană este prezumată că are discernământul actelor și faptelor sale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Raporturile dintre părinți și copiii lor minori în alte cazuri
Modurile de stabilire a filiației
Dovada filiației
Posesia de stat
Posesia de stat conformă cu actul de naștere
Timpul legal al concepțiunii
Domeniul de aplicare
Prezumția de paternitate
Felurile recunoașterii
Formele recunoașterii
Recunoașterea de către minorul necăsătorit
Nulitatea absolută a recunoașterii
Nulitatea relativă a recunoașterii
Contestarea recunoașterii de filiație
Vârsta adoptatului
Pluralitatea de adoptați frați și surori
Interzicerea adopției între frați
Situația soților
Capacitatea și starea de sănătate
Diferența de vârstă
Condițiile morale și materiale
Reviste:
Considerații privind recunoașterea copilului
Condiția și termenul - modalitățile actului juridic civil în reglementarea noului Cod civil
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...