Răspunderea persoanelor juridice de drept public | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice - Dispoziții speciale -
Răspunderea persoanelor juridice de drept public

Art. 221. - Reviste (6), Doctrină (8), Librăria Indaco (2)

Dacă prin lege nu se dispune altfel, persoanele juridice de drept public sunt obligate pentru faptele licite sau ilicite ale organele lor, în aceleași condiții ca persoanele juridice de drept privat.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    În ceea ce privește dispozițiile de actualitate, cadrul general al luării ființă, al organizării, funcționării precum și aîncetării existenței persoanelor juridice este reglementat în cuprinsul Titlului VI, Cartea I „Despre persoane”, în cuprinsul art. 187 - 251 noul C. civ.. Persoanele juridice sunt de drept public și de drept privat, dar indiferent din ce categorie fac parte, ele sunt calificate ca fiind subiecte de drept civil, iar participarea acestora, în nume propriu, în circuitul civil, se realizează prin încheierea de acte juridice, săvârșirea de fapte juridice, care sunt susceptibile să angajeze acestora răspunderea delictuală, respectiv contractuală, după caz. Desigur, ca și în cazul persoanelor fizice, angajarea răspunderii persoanei juridice se poate face pentru prejudiciile generate prin fapta ilicită proprie (art. 1357 - 1374 noul C. civ. coroborate cu art. 219 și art. 221 noul C. civ.), pentru fapta altuia (art. 1372 - 1374 noul C. civ.), respectiv pentru prejudiciile cauzate de lucruri, animale, ruina edificiului (în condițiile art. 1375 - 1380 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 221 
    Prin acest articol se reglementează egalitatea regimului juridic al răspunderii între persoanele juridice de drept public și cele de drept privat. Bineînțeles că de la această normă se poate deroga prin legi speciale. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    În altă ordine de idei, mai precizăm că această procedură specială de contencios administrativ nu permite repararea prejudiciilor cauzate particularilor prin ordonanțe ale Guvernului care sunt declarate constituționale. Prin urmare, dacă aceste prejudicii s-au produs, singura cale de reparare alor este acțiunea de drept comun privind răspunderea persoanelor juridice de drept public pentru faptele organelor lor în condițiile art. 221 C. civ.137. 
    137 Acest text legal prevede că „Dacă prin lege nu se dispune altfel, persoanele juridice de drept public sunt obligate pentru faptele licite sau ilicite ale organele lor, în aceleași condiții ca persoanele juridice de drept privat”.
[ Mai mult... ]
 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Dacă totuși prin asemenea acte exceptate de la controlul judecătoresc se produc prejudicii particularilor, se apreciază în doctrina recentă, acestea vor putea fi reparate în condițiile dreptului comun privind răspunderea persoanelor juridice de drept public pentru faptele organelor lor, în condițiile art. 221 din noul Cod civil (A. Trăilescu, A. Trăilescu, op. cit., 2017, p. 128). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Regula. Prin legi speciale se poate deroga de la regula răspunderii persoanei juridice pentru faptele organelor sale de administrare săvârșite în legătură cu atribuțiile sau scopul împuternicirii acestor organe. În lipsă de prevedere specială, persoanele juridice de drept public se supun acelorași canoane prevăzute de art. 219 noul C. civ. pentru persoanele juridice de drept privat. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Incapacități și incompatibilități
Actele emise de organele persoanei juridice
Obligațiile membrilor organelor de administrare
Separarea patrimoniilor
Contrarietatea de interese
Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice
Suspendarea actelor atacate
Participarea la circuitul civil
Răspunderea pentru fapte juridice
Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice
Răspunderea persoanelor juridice de drept public
Independența patrimonială
Statul și unitățile administrativ teritoriale
Răspunderea civilă a statului și a unităților administrativ teritoriale
Regimurile matrimoniale
Efectele regimului matrimonial
Mandatul convențional
Mandatul judiciar
Actele de dispoziție care pun în pericol grav interesele familiei
Independența patrimonială a soților
Dreptul la informare
Reviste:
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (I)
Răspunderea penală a societăților
Evaziunea fiscală organizată
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2017
Impactul Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal asupra răspunderii civile
Considerații privind răspunderea patrimonială a aleșilor locali, a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică locală
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Drept civil. Persoanele
Legea societăților nr. 31/1990, legislație conexă și jurisprudență
;
se încarcă...