Răspunderea pentru ruperea logodnei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Căsătoria - Logodna -
Răspunderea pentru ruperea logodnei

Art. 269. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (6), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (3)

(1) Partea care rupe logodna în mod abuziv poate fi obligată la despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, în măsura în care au fost potrivite cu împrejurările, precum și pentru orice alte prejudicii cauzate. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Modele (1)

(2) Partea care, în mod culpabil, l-a determinat pe celălalt să rupă logodna poate fi obligată la despăgubiri în condițiile alin. (1). Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Angajarea răspunderii pentru ruperea logodnei - Marian Orzață
Logodnicii au dreptul de a rupe logodna dar acest drept trebuie exercitat în limitele conferite de lege pentru că "niciun drept nu poate fi exercitat [...] într-un mod excesiv sau nerezonabil" (art. 15 C. Civ.).
Exercitarea unui drept în limitele sale nu lezează pe nimeni, cel care cauzează altuia un prejudiciu prin chiar exercițiul drepturilor sale nefiind obligat să îl repare, conform art. 1353 C. Civ.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Potrivit art. 269 noul C. civ., partea care rupe logodna în mod abuziv, sau care, în mod culpabil, l-a determinat pe celălalt să rupă logodna, poate fi obligat la despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, în măsura în care au fost potrivite cu împrejurările, precum și pentru orice alte prejudicii cauzate. În fapt, prezintă importanță, în ceea ce privește răspunderea, nu ruperea logodnei în sine, ci ansamblul faptic în care aceasta s-a produs, altfel spus, nu cine apus capăt logodnei, ci care dintre logodnici este socotit afi în culpă de ruperea logodnei, dar numai dacă, prin aceasta, cel care nu este în culpă afost prejudiciat. Instanța de tutelă este competentă asoluționa acțiunea izvorâtă din dispozițiile art. 268 și 269 noul C. civ., în temeiul art. 265 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    În legislația românească, art. 15 noul C. civ. cuprinde un text de referință pentru materia abuzului de drept, și anume: „Niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de avătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei-credințe”. Dar, în același timp, noul Cod civil cuprinde și câteva alte articole referitoare la abuzul de drept, cum sunt art. 158, 193, 269, 367, 378, 467, 508, 641, 879, 2321, 2492, 2496 etc. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Pe de altă parte, promisiunea căsătoriei nu împiedică renunțarea, inclusiv unilaterală la proiectul de căsătorie; despărțirea logodnicilor, adică ruperea logodnei în exprimarea legală (art. 267-269 C. civ..) are totuși urmări juridice, de natură patrimonială, anume restituirea darurilor de logodnă (art. 268 C. civ..) iar dacă ruperea logodnei este abuzivă sau culpabilă, poate atrage obligația în desdăunări pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, precum și pentru orice alte prejudicii cauzate (art. 269 C. civ..), însă acestea nu sunt efecte propriu-zise ale logodnei, ci mai curând pseudo-efecte, ele nefiind generate prin încheierea logodnei decât indirect, neputând fi denunțat ceva ce nu s-a încheiat. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Condițiile răspunderii. Dispoziția supusă analizei, apropiată în conținut de cele cuprinse în art. 92 din Codul civil elvețian și art. 81 din Codul civil italian, stabilește două situații în care poate fi angajată răspunderea pentru ruperea logodnei, anume ruperea abuzivă a logodnei și determinarea culpabilă a ruperii logodnei. 
    Sub aspectul răspunderii, prezintă interes circumstanțele în care s-a produs ruptura, iar nu ruptura în sine – aceasta asigură contextul răspunderii – din acest punct de vedere nu are importanță care dintre logodnici a pus capăt logodnei, ci care dintre ei este în culpă. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   a) a ruperii abuzive a logodnei; 
   b) a determinării culpabile a ruperii logodnei. 
    Nu este relevantă ruptura propriu-zisă, ci împrejurările în care aceasta a intervenit(40). Obligația la plata de despăgubiri pentru ruperea logodnei ia naștere atunci când logodna este ruptă în mod abuziv, nu și atunci când intervine prin voința ambilor logodnici sau a unuia dintre ei, acceptată de celălalt logodnic. Caracterul abuziv trebuie să fie o înfrângere totală a bunei-credințe. Buna-credință se prezumă, astfel că titularul acțiunii în despăgubiri trebuie să probeze caracterul abuziv al ruperii logodnei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Efectele divizării
Întinderea răspunderii în caz de divizare
Repartizarea contractelor în caz de divizare
Încetarea unor contracte
Transformarea persoanei juridice
Data transmiterii drepturilor și obligațiilor
Opoziții
Încheierea logodnei
Ruperea logodnei
Restituirea darurilor
Răspunderea pentru ruperea logodnei
Termenul de prescripție
Actul de căsătorie
Formalitățile privind regimul matrimonial
Dovada căsătoriei
Reglementarea raporturilor personale dintre soți
Luarea deciziilor de către soți
Îndatoririle soților
Independența soților
Schimbarea numelui de familie
Noțiune
Reviste:
Opinii privind reglementarea logodnei în Codul Civil român
Aplicații ale teoriei abuzului de drept în materia raporturilor de familie
5. Ce lege aplicăm efectelor promisiunii de căsătorie și consecințelor încălcării lor conform dispozițiilor art. 2585 alin. (2) C. civ.?
Radiografie asupra instituției logodnei în reglementarea noului Cod civil
Considerații privind încheierea logodnei în Codul civil român
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi/La prestation compensatoire en cas de divorce et la possibilité de saisie-attribution/Compensatory benefit in case of divorce and possibility of enforcement by means of attachment
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Acțiune în despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, precum și pentru orice alte prejudicii cauzate, în cazul ruperii logodnei în mod abuziv
Acțiune în despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, precum și pentru orice alte prejudicii cauzate, în cazul determinării, în mod culpabil, a ruperii logodnei
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Dreptul familiei
;
se încarcă...