Răspunderea pentru obligațiile personale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților - Regimul separației de bunuri -
Răspunderea pentru obligațiile personale

Art. 364. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Niciunul dintre soți nu poate fi ținut de obligațiile născute din acte săvârșite de celălalt soț. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Cu toate acestea, soții răspund solidar pentru obligațiile asumate de oricare dintre ei pentru acoperirea cheltuielilor obișnuite ale căsătoriei și a celor legate de creșterea și educarea copiilor. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 364 
    De principiu, răspunderea soților este personală, un soț nefiind ținut de obligațiile derivate din actele încheiate de celălalt, excepție făcând cazul obligațiilor asumate de oricare dintre soți pentru acoperirea cheltuielilor obișnuite ale căsătoriei și al celor legate de creșterea și educarea copiilor, situație în care răspunderea va fi solidară. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Separația pasivului. Independența patrimonială a soților se manifestă și în privința laturii pasive, în principiu neexistând decât datorii personale ale fiecărui soț, așa cum statuează in terminis art. 364 alin. (1) noul C. civ.. Așadar, datoriile care grevau patrimoniul fiecărui soț la momentul de debut al regimului separației de bunuri, precum și acelea asumate de el în timpul funcționării regimului rămân personale ale soțului respectiv (indiferent dacă sunt de natură contractuală sau delictuală) și vor fi guvernate de dreptul comun al obligațiilor. Principiul independenței patrimoniale la nivelul laturii pasive comportă însă anumite limite. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   252. Răspunderea pentru obligațiile personale. În cadrul regimului separației de bunuri, fiecare soț este ținut să răspundă pentru obligațiile născute din acte încheiate personal. Ca atare, un soț nu poate fi răs­punzător pentru obligațiile care iau naștere din acte încheiate de celălalt soț. Se consacră, așadar, principiul independenței patrimoniale și la nivelul laturii pasive. 
    Acest principiu cunoaște însă limite. Astfel, prin excepție, răspun­derea soților este solidară în cazul obligațiilor pe care și le asumă unul dintre soți, oricare ar fi acestea, în scopul acoperirii cheltuielilor obișnuite ale căsătoriei și a celor legate de creșterea și educarea copiilor lor. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Fiecare soț este ținut să răspundă pentru obligațiile născute din acte încheiate personal. Ca atare, un soț nu poate fi răspunzător pentru obligațiile care iau naștere din acte încheiate de celălalt soț. 
   2. Se consacră, așadar, principiul independenței patrimoniale și la nivelul laturii pasive. Acest principiu cunoaște însă limite. Astfel, prin excepție, răspunderea soților este solidară în cazul obligațiilor pe care și le asumă unul dintre soți, oricare ar fi acestea, în scopul acoperirii cheltuielilor obișnuite ale căsătoriei și a celor legate de creșterea și educarea copiilor lor. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În cazul soților aflați sub regimul separației de bunuri, cu toate că regula de principiu este în sensul că niciunul dintre ei nu poate fi ținut de obligațiile născute din acte săvârșite de celălalt soț, legiuitorul instituie răspunderea solidară asoților pentru obligațiile asumate de oricare dintre ei pentru acoperirea cheltuielilor obișnuite ale căsniciei, precum și acelor legate de creșterea și educarea copiilor [art. 364 alin. (1) și (2) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Urmărirea veniturilor din profesie
Lichidarea regimului comunității
Efectele încetării regimului comunității
Lichidarea comunității Partajul
Partajul în timpul regimului comunității
Convențiile contrare regimului comunității legale
Regimul bunurilor
Inventarul bunurilor mobile
Bunurile proprietate comună pe cote părți
Folosința bunurilor celuilalt soț
Răspunderea pentru obligațiile personale
Dreptul de retenție
Domeniul de aplicare
Obiectul convenției matrimoniale
Alte dispoziții aplicabile
Regimul filiației
Condiții
Contestarea filiației
Răspunderea tatălui
Confidențialitatea informațiilor
Raporturile dintre tată și copil
Reviste:
Patrimoniul soților și dreptul de urmărire al creditorilor
Partajul bunurilor comune în devălmășie în timpul regimurilor matrimoniale de comunitate
Partajul bunurilor comune în devălmășie în timpul regimurilor matrimoniale de comunitate
Natura juridică a creanței de participare în cadrul regimului separației de bunuri
Reprezentarea între soți – repere istorice/La représentation entre les époux – des repères historiques/Spousal representation – historical waypoints
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Dreptul familiei, ediția 6
Modele:
ACT DE LICHIDARE ÎNTRE FOȘTI SOȚI (după divorț)
;
se încarcă...