Răspunderea pentru neefectuarea formalităților de înregistrare | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Înființarea persoanei juridice - Înregistrarea persoanei juridice -
Răspunderea pentru neefectuarea formalităților de înregistrare

Art. 203. - Doctrină (4)

Fondatorii, reprezentanții persoanei juridice supuse înregistrării, precum și primii membri ai organelor de conducere, de administrare și de control ale acesteia răspund nelimitat și solidar pentru prejudiciul cauzat prin neîndeplinirea formalităților de înregistrare a persoanei juridice, dacă aceste formalități trebuiau să fie cerute de aceste persoane.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Persoanele care erau responsabile de efectuarea formalităților de înregistrare, răspund în mod solidar și nelimitat pentru prejudiciile cauzate prin neîndeplinirea formalităților de înregistrare. Această culpă nu poate fi translatată asupra persoanei juridice (culpa aparține exclusiv persoanelor responsabile – art. 220 noul C. civ.). În aceste condiții, persoanele care au fost găsite responsabile nu se pot întoarce împotriva societății. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Răspundere nelimitată. Pentru neîndeplinirea formalităților de înregistrare, indiferent dacă acestea sunt prevăzute pentru valabila constituire sau doar pentru opozabilitatea față de terți, legea instituie în sarcina fondatorilor, reprezentanților și a primilor membri ai organelor de conducere, administrare și control o răspundere nelimitată și solidară pentru prejudiciul cauzat de lipsa de publicitate. Răspunderea nelimitată și solidară a acestora nu exclude răspunderea persoanei juridice pentru acest prejudiciu, dacă lipsa înregistrării nu o lipsește de personalitate juridică. Victima prejudiciului va avea alegerea între a acționa în judecată persoana juridică, persoanele care răspund pentru aceasta, precum și, în coparticipare procesuală pasivă, persoana juridică și persoanele vinovate de lipsa de publicitate.

[ Mai mult... ]
 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Observăm că răspunderea este stabilită exclusiv în sarcina persoanelor nominalizate de textul de lege, respectiv fondatorii, reprezentanții persoanei juridice, primii membri ai organelor de conducere, de administrare și de control ale acesteia, culpa neputând fi transferată asupra persoanei juridice, ceea ce înseamnă că persoanele care au fost găsite responsabile nu se pot întoarce împotriva societății(217). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Formalitatea înscrierii, înmatriculării, înregistrării sau a radierii înscrierilor se îndepli­nește de către cel interesat sau din oficiu, la cererea instanței judecătorești. Neîn­deplinirea obligației de înscriere, înregistrare sau înmatriculare, precum și a celei de notare în registrul public a actelor și faptelor a căror înregistrare este obligatorie potrivit legii generează inefica­citatea actului de recunoaștere sau de constituire și atrage responsabilitatea delictuală a reprezentanților și a persoanei juridice, sancționarea acestora cu amenzi civile fiind prevă­zută de lege (Legea nr. 26/1990). În afara răspunderii arătate, persoana juridică este lăsată la discreția terților, care se pot prevala de neîndeplinirea obligației de înregistrare sau, dim­po­trivă, pot invoca actele sau faptele care nu s-au înregistrat și publicat conform legii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Amenda civilă
Modurile de înființare
Durata persoanei juridice
Cauzele de nulitate
Aspectele speciale privind regimul nulității
Efectele nulității
Regimul actelor juridice încheiate cu terții
Înregistrarea persoanei juridice
Obligația de verificare a documentelor publicate
Lipsa înregistrării
Răspunderea pentru neefectuarea formalităților de înregistrare
Înregistrarea modificărilor aduse actului de înființare
Data dobândirii capacității de folosință
Conținutul capacității de folosință
Desfășurarea activităților autorizate
Capacitatea de a primi liberalități
Modurile de încetare
Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat
Dizolvarea persoanelor juridice de drept public
Opoziții
Lichidarea
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...