Raporturile dintre tată și copil | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Filiația - Reproducerea umană asistată medical cu terț donator -
Raporturile dintre tată și copil

Art. 446. - Reviste (3), Doctrină (6)

Tatăl are aceleași drepturi și obligații față de copilul născut prin reproducere asistată medical cu terț donator ca și față de un copil născut prin concepțiune naturală.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Inovație anoului Cod civil, inspirată după modelul francez și canadian, reproducerea umană asistată medical cu terț donator este reglementată prin art. 441-447 noul C. civ.. Instituția este configurată prin stabilirea principiilor generale ale regimului filiației în această situație (art. 441-443 și art. 445-446 noul C. civ.), precum și arăspunderii tatălui copilului (art. 444 noul C. civ.), urmând ca, prin lege specială, să fie detaliată această instituție, potrivit art. 447 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În ceea ce interesează cu precădere din perspectiva dreptului familiei, principiul egalității în drepturi acopiilor este exprimat sintetic prin art. 260 C. civ.., potrivit căruia „copiii din afara căsătoriei sunt egali în fața legii cu cei din căsătorie, precum și cu cei adoptați”, reafirmat explicit prin art. 448 C. civ.. cu privire la situația legală acopilului din căsătorie și acelui din afara căsătoriei și, în mod implicit, prin art. 446 C. civ.. în legătură cu raporturile dintre tată și copilul născut prin reproducere asistată medical cu terț donator, precum și prin art. 471 alin. (1) și (3) C. civ.. referitoare la raporturile dintre părintele adoptator și persoana adoptată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Drepturile și obligațiile părintești. Odată stabilită legătura de filiație față de soțul sau față de partenerul mamei în temeiul consimțământului exprimat și menținut până la data concepțiunii copilului, bărbatul în cauză este, din punct de vedere legal, tatăl copilului, iar calitatea de părinte conferă acestuia toate drepturile și obligațiile părintești recunoscute părintelui biologic. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Maternitatea copilului născut prin reproducerea asistată medical cu terț donator se stabilește făcându-se abstracție de caracterul medical asistat al concepțiunii, adică la fel ca în cazul copilului zămislit pe cale naturală. 
    La fel ca în cazul oricărui copil, modul de stabilire a filiației paterne este funcție de starea civilă a mamei la data concepției sau a nașterii copilului. 
    Când părintele copilului este femeia singură, sub aspectul laturii paterne a filiației, copilul va fi, în principiu, din afara căsătoriei; totuși, dacă la data nașterii copilului mama este căsătorită, soțul mamei va fi prezumat tată întrucât art. 414 alin. (1) C. civ.. instituie prezumția de paternitate a soțului mamei fără nicio rezervă sau distincție, iar pe de altă parte potrivit art. 446 C. civ.. tatăl are aceleași drepturi și obligații față de copilul născut prin reproducere asistată cu terț donator ca și față de copilul născut prin concepțiune naturală. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   434. Raporturile dintre tată și copil. În favoarea și, totodată, în sarcina tatălui sunt recunoscute aceleași drepturi și sunt instituite aceleași obligații față de copilul născut prin reproducere cu terț donator ca și față de copilul normal conceput. Textul este o aplicație implicită a principiului egalității în drepturi a copiilor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Răspunderea pentru obligațiile personale
Dreptul de retenție
Domeniul de aplicare
Obiectul convenției matrimoniale
Alte dispoziții aplicabile
Regimul filiației
Condiții
Contestarea filiației
Răspunderea tatălui
Confidențialitatea informațiilor
Raporturile dintre tată și copil
Reguli aplicabile
Egalitatea în drepturi a copiilor
Numele copilului din căsătorie
Numele copilului din afara căsătoriei
Noțiune
Principiile adopției
Adopția internațională
Procedura adopției
Data adopției
Efectele asupra rudeniei
Reviste:
Dreptul la copil și drepturile copilului
Discuții în legătură cu reproducerea umană asistată medical cu terț donator în reglementarea Codului civil
Discuții în legătură cu rudenia ca impediment la căsătorie în actuala reglementare a Codului civil
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...