Raporturile dintre adoptator și adoptat | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Adopția - Efectele adopției -
Raporturile dintre adoptator și adoptat

Art. 471. - Reviste (1), Doctrină (5)

(1) Adoptatorul are față de copilul adoptat drepturile și îndatoririle părintelui față de copilul său firesc. Reviste (1), Doctrină (2)

(2) În cazul în care cel care adoptă este soțul părintelui firesc al adoptatului, drepturile și îndatoririle părintești se exercită de către adoptator și părintele firesc căsătorit cu acesta. Reviste (1)

(3) Adoptatul are față de adoptator drepturile și îndatoririle pe care le are orice persoană față de părinții săi firești. Reviste (1), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Rudenia civilă astfel creată este efectul principal al încuviințării adopției; drepturile și obligațiile fondate pe legătura de filiație și de rudenie civilă nu sunt efecte distincte ale adopției, ci efectele implicite – nicidecum secundare ca importanță – ale filiației și rudeniei așa cum au fost modelate prin operațiunea juridică realizată – avem în vedere transferul drepturilor și îndatoririlor părintești în favoarea părinților sau părintelui adoptiv al copilului (art. 471 C. civ..), modificarea numelui și, eventual, aprenumelui adoptatului (art. 473 C. civ..), obligația legală de întreținere în cadrul familiei adoptive [art. 516 alin. (2) C. civ..], vocația succesorală reciprocă între rudele civile etc. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Drepturile și îndatoririle părintești. Nașterea relațiilor de filiație adoptivă, precum și a raporturilor de rudenie adoptivă, are loc împreună cu drepturile și îndatoririle fondate pe aceste legături. Aceste drepturi și îndatoriri nu sunt efecte distincte ale adopției, ci efectele implicite, nicidecum secundare ca importanță, ale filiației și rudeniei, așa cum au fost modelate prin operațiunea juridică realizată. Avem în vedere transferul drepturilor și îndatoririlor părintești, atât cele privitoare la persoana, cât și cele referitoare la bunurile copilului (art. 487-502 noul C. civ.) în favoarea părintelui sau părinților adoptivi ai copilului, modificarea numelui și, eventual, a prenumelui celui adoptat (art. 473 noul C. civ.), obligația legală de întreținere în cadrul familiei adoptive – în această materie dispozițiile privitoare la existența obligației între rudele în linie dreaptă, precum și între frați și surori fiind aplicabile și în cazul adopției, potrivit precizării din art. 516 alin. (2) noul C. civ., vocația succesorală între rudele civile, precum și, în cazul adopției internaționale, cetățenia adoptatului. O singură prerogativă nu trece asupra părinților adoptivi, aceea de a consimți la adopția copilului, afară de ipoteza adopției succesive de către soțul părintelui adoptiv, când părintele adoptiv prin efectul adopției anterioare este chemat să-și manifeste consimțământul [art. 464 alin. (3) noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    conținutul autorității părintești este același, indiferent dacă este vorba despre copiii minori din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați (art. 260, art. 448 și art. 471 C. civ..; art. 7 din Legea nr. 272/2004, republicată); [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Prin derogare, atunci când se adoptă un copil de soțul părintelui firesc ori de partenerul părintelui firesc, persoană de sex opus și necăsătorită, cu care părintele necăsătorit se află într-o relație stabilă și conviețuiește, care nu este rudă cu acesta până la gradul al patrulea, partener care a întreținut copilul minim 5 ani, drepturile și îndatoririle părintelui firesc față de copilul său se mențin și se exercită împreună cu adoptatorul, soț sau partener al părintelui firesc. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Raporturile dintre adoptat și adoptator, ca efect al adopției, sunt cele care există între copil și părintele său firesc. Astfel, ca efect al adopției, asupra adoptatorului trec drepturile și obligațiile pe care părintele firesc le avea față de copilul său. 
   2. Prin derogare, atunci când se adoptă un copil de soțul părintelui firesc ori de partenerul părintelui firesc, persoană de sex opus și necăsătorită, cu care părintele necăsătorit se află într-o relație stabilă și conviețuiește, care nu este rudă cu acesta până la gradul al patrulea, partener care a întreținut copilul minim 5 ani, drepturile și îndatoririle părintelui firesc față de copilul său se mențin și se exercită împreună cu adoptatorul, soț sau partener al părin­telui firesc. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Reguli aplicabile
Egalitatea în drepturi a copiilor
Numele copilului din căsătorie
Numele copilului din afara căsătoriei
Noțiune
Principiile adopției
Adopția internațională
Procedura adopției
Data adopției
Efectele asupra rudeniei
Raporturile dintre adoptator și adoptat
Decăderea adoptatorului din exercițiul drepturilor părintești
Numele adoptatului
Informațiile cu privire la adopție
Încetarea adopției
Desfacerea adopției
Desfacerea adopției la cererea adoptatorului
Desfacerea adopției la cererea adoptatului
Anularea adopției
Nulitatea absolută a adopției
Menținerea adopției
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Dreptul familiei, ediția 6
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...