Produsele bunurilor | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Bunurile și drepturile reale în general - Despre bunuri în general -
SECȚIUNEA a 2-a

Produsele bunurilor

Produsele bunurilor

Art. 547. - Doctrină (3)

Produsele bunurilor sunt fructele și productele.

Fructele

Art. 548. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

(1) Fructele reprezintă acele produse care derivă din folosirea unui bun, fără a diminua substanța acestuia. Fructele sunt: naturale, industriale și civile. Fructele civile se numesc și venituri. Doctrină (1)

(2) Fructele naturale sunt produsele directe și periodice ale unui bun, obținute fără intervenția omului, cum ar fi acelea pe care pământul le produce de la sine, producția și sporul animalelor. Reviste (1)

(3) Fructele industriale sunt produsele directe și periodice ale unui bun, obținute ca rezultat al intervenției omului, cum ar fi recoltele de orice fel. Reviste (3)

(4) Fructele civile sunt veniturile rezultate din folosirea bunului de către o altă persoană în virtutea unui act juridic, precum chiriile, arenzile, dobânzile, venitul rentelor și dividendele. Reviste (8)

Productele

Art. 549. - Jurisprudență, Doctrină (5)

Productele sunt produsele obținute dintr-un bun cu consumarea sau diminuarea substanței acestuia, precum copacii unei păduri, piatra dintr-o carieră și altele asemenea.

Dobândirea fructelor și a productelor

Art. 550. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5), Modele (1)

(1) Fructele și productele se cuvin proprietarului, dacă prin lege nu se dispune altfel. Doctrină (3)

(2) Dreptul de proprietate asupra fructelor naturale și industriale se dobândește la data separării de bunul care le-a produs. Reviste (1)

(3) Dreptul de proprietate asupra fructelor civile se dobândește zi cu zi. Reviste (3)

(4) Cel care, fără acordul proprietarului, avansează cheltuielile necesare pentru producerea și perceperea fructelor sau productelor poate cere restituirea cheltuielilor.

(5) În acest caz, produsele sau contravaloarea acestora pot fi reținute până la restituirea cheltuielilor. Cu toate acestea, proprietarul poate cere obligarea posesorului la predarea produselor ori a contravalorii acestora dacă furnizează o garanție îndestulătoare. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Utilizarea noțiunii de „product” ca specie a celei de „produs” este improprie, deoarece, conform DEX, două dintre cele trei sensuri ale noțiunii de „product” sunt sinonime cu „produs” (cea de-a treia nefiind utilizată cu o accepțiune juridică). În accepțiunea specifică dreptului civil, productul era definit ca un folos tras dintr-un bun cu consumarea substanței sale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Bunuri frugifere și bunuri productive. Există bunuri care produc alte bunuri. În funcție de natura bunurilor pe care le produc, bunurile se împart în productive și frugifere (N. Reboul-Maupin, Droit des biens, p. 77). 
    Bunurile frugifere sunt acelea care produc periodic alte bunuri, denumite fructe (a se vedea art. 548 noul C. civ.), fără ca prin aceasta substanța să le fie afectată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Textul art. 547 NCC, fără corespondent în Codul civil din 1864, introduce o noțiune nouă, cea de "produse" ale bunurilor. În exercitarea prerogativelor dreptului de proprietate, titularul acestuia va dobândi și produsele bunului. 
   2. Distincția între cele două categorii de produse se face după cum consumă sau nu substanța bunului (art. 548 și art. 549 NCC). "Fructele sunt produse de un lucru în mod periodic, fără a consuma substanța acestuia. Ele se deosebesc, în consecință, de producte, care consumă substanța lucrului. Ius fruendi nu cuprinde deci și culegerea productelor, care este o manifestare a dispoziției materiale. Prin voința proprietarului, care stabilește o anumită modalitate de amenajare și exploatare a unui bun, este posibil însă ca anumite producte să fie considerate fructe" (V. Stoica, Drepturile reale 2009, p. 97). "Productul presupune consumarea substanței și este produs de bunul principal la intervale neregulate; el nu se mai reproduce. De exemplu, pietrele desprinse episodic dintr-o carieră neexploatată sau arborii tăiați izolat. Aceste bunuri, odată separate de fond, nu se vor mai reproduce. Proprietarul unei mine sau unei cariere va trage profit din bunul său, epuizând progresiv capitalul. În cazul în care proprietarul dorește, productele pot fi considerate ca fructe prin destinație. Bunăoară, când o carieră de piatră este exploatată în mod regulat, produsele rezultate sunt considerate fructe, și nu producte. Tot așa, dacă proprietarul unei păduri a amenajat-o pentru tăieri regulate, arborii tăiați nu vor mai fi producte, ci fructe. Iată cum periodicitatea producției estompează epuizarea progresivă a substanței" (O. Ungureanu, C. Munteanu, Eseu, p. 146). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Utilizarea noțiunii de „product” ca specie a celei de „produs” este improprie, deoarece, conform DEX, două dintre cele trei sensuri ale noțiunii de „product” sunt sinonime cu „produs” (cea de-a treia nefiind utilizată cu o accepțiune juridică). În accepțiunea specifică dreptului civil, productul era definit ca un folos tras dintr-un bun cu consumarea substanței sale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Bunuri frugifere și bunuri productive. Există bunuri care produc alte bunuri. În funcție de natura bunurilor pe care le produc, bunurile se împart în productive și frugifere (N. Reboul-Maupin, Droit des biens, p. 77). 
    Bunurile frugifere sunt acelea care produc periodic alte bunuri, denumite fructe (a se vedea art. 548 noul C. civ.), fără ca prin aceasta substanța să le fie afectată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Cazurile de divorț
Efectele divorțului
Stabilirea filiației
Reproducerea umană asistată medical cu terț donator
Situația legală a copilului
Dispoziții generale
Condițiile de fond ale adopției
Efectele adopției
Încetarea adopției
Despre distincția bunurilor
Produsele bunurilor
Conținutul, întinderea și stingerea dreptului de proprietate privată
Apărarea dreptului de proprietate privată
Dispoziții generale
Accesiunea imobiliară naturală
Accesiunea imobiliară artificială
Accesiunea mobiliară
Limite legale
Limite convenționale
Limite judiciare
Dispoziții generale
Reviste:
Considerații privind conținutul juridic și exercitarea dreptului de uzufruct în reglementarea noului Cod civil: Aplicabilitatea abuzului de drept
Paradoxul călătorului în timp a fost evitat… la timp: Condițiile (constituționale ale) dării în plată*, **
Bunurile proprii ale soților. Comentarii și explicații aferente art. 340 noul C. civ.
Privire asupra aproprierii creanțelor
Privire asupra aproprierii creanțelor
Considerații asupra transferului părților sociale și al acțiunilor
Considerații asupra transferului părților sociale și al acțiunilor
Despre contractul de ipotecă (I)
Aspecte privitoare la executarea silită a contractului de locațiune, a creanțelor (chirii sau arenzi), precum și a fructelor neculese și a recoltelor prinse în rădăcini derivate din contractul de locațiune și contractul de arendare, ca varietate a contractului de locațiune
Există un regim "real" al creanțelor?
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Comentariile Codului civil - Contractul de vânzare și contractul de schimb (art. 1650-1765)
Modele:
Acțiune în revendicare imobiliară (model 1)
;
se încarcă...