Principiile adopției | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Adopția - Dispoziții generale -
Principiile adopției

Art. 452. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (6), Modele (1)

Adopția este supusă cumulativ următoarelor principii: Jurisprudență

a) interesul superior al copilului; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

b) necesitatea de a asigura creșterea și educarea copilului într-un mediu familial; Doctrină (2)

c) continuitatea creșterii și educării copilului, ținându-se seama de originea sa etnică, lingvistică, religioasă și culturală; Doctrină (2)

d) celeritatea în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopției. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Comparând dispozițiile art. 1 și 2 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției (republicată M.Of. nr. 788 din 19 noiembrie 2009), cu cele ale art. 451-454 noul C. civ., observăm următoarele: 
    a) ca o trăsătură generală, noul Cod civil păstrează aceeași viziune asupra adopției, prin reținerea, ca și în reglementarea Legii nr. 273/2004, a unui singur tip de adopție, anume cea cu efecte depline; [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Potrivit art. 452 C. civ.. și art. 1 din Legea nr. 273/2004, republicată, adopția este supusă cumulativ următoarelor principii: [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precizare. Materia adopției este guvernată de acțiunea conjugată a celor patru principii fundamentale enunțate – care sunt de asemenea prevăzute de art. 1 din Legea nr. 273/2004, cu modificările și completările ulterioare, republicată sub titlul Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției (M.Of. nr. 259 din 19 aprilie 2012) – și cu implicarea principiului general al ascultării copilului (art. 264 noul C. civ.); aceste reguli însoțesc adopția pe toată durata existenței sale, însă rolul lor se relevă deplin cu prilejul încuviințării adopției, precum și, dacă este cazul, cu ocazia încetării adopției. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Potrivit art. 452 C. civ.. și art. 1 din Legea nr. 273/2004, republicată, adopția este supusă cumulativ următoarelor principii: 
    a) interesul superior al copilului; 
    b) necesitatea de a asigura creșterea și educarea copilului într-un mediu familial; 
    c) continuitatea creșterii și educării copilului, ținându-se seama de originea sa etnică, culturală și lingvistică; 
    d) celeritatea în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopției; [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   441. Reglementare. Adopția trebuie să asigure respectarea cu­mu­­la­tivă a unor principii. Aceste principii se regăsesc în cuprinsul art. 452 NCC și art. 1 lit. a), b), c) și e) din Legea nr. 273/2004, repu­blicată, și se completează cu cele prevăzute la art. 1 lit. d) și f) din Legea nr. 273/2004, republicată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Condiții
Contestarea filiației
Răspunderea tatălui
Confidențialitatea informațiilor
Raporturile dintre tată și copil
Reguli aplicabile
Egalitatea în drepturi a copiilor
Numele copilului din căsătorie
Numele copilului din afara căsătoriei
Noțiune
Principiile adopției
Adopția internațională
Procedura adopției
Data adopției
Efectele asupra rudeniei
Raporturile dintre adoptator și adoptat
Decăderea adoptatorului din exercițiul drepturilor părintești
Numele adoptatului
Informațiile cu privire la adopție
Încetarea adopției
Desfacerea adopției
Reviste:
Interesul superior al copilului/L'intérêt superieur de l'enfant/Child's best interest
Unele aspecte privind revizuirea cadrului normativ actual al adopției internaționale în România
Considerații privind aplicarea principiului ocrotirii "interesului superior al copilului" în caz de divorț al părinților săi
Răspunderea civilă delictuală pentru fapta minorului cu privire la care a fost încuviințată adopția
Doctrină:
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Cerere de încuviințarea adopției formulată de unul dintre soți pentru copilul celuilalt soț.
Legislație conexă :
Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției
;
se încarcă...