Prezumția de paternitate | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Filiația - Stabilirea filiației -
§2.
Prezumția de paternitate

Prezumția de paternitate

Art. 414. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (5), Librăria Indaco (3)

(1) Copilul născut sau conceput în timpul căsătoriei are ca tată pe soțul mamei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

(2) Paternitatea poate fi tăgăduită, dacă este cu neputință ca soțul mamei să fie tatăl copilului. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Alineatul (1) al art. 414 noul C. civ. preia conținutul normativ al art. 53 alin. (1) – și, parțial, alin. (2) – Codul familiei., instituind prezumția de paternitate a copilului născut sau conceput în timpul căsătoriei. În ceea ce privește ipoteza copilului conceput în timpul căsătoriei (și, înțelegem, născut după desfacerea, constatarea nulității sau a anulării ori încetarea căsătoriei), observăm că noua reglementare renunță, în mod nejustificat, la condiția ca nașterea să fi avut loc înainte ca mama să fi intrat într-o nouă căsătorie (prevedere care avea meritul de a evita dubla paternitate). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Filiația față de tatăl din căsătorie, cu alte cuvinte, paternitatea copilului născut sau conceput în timpul căsătoriei mamei, se stabilește de plin drept prin aplicarea prezumției de paternitate (art. 414 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Noțiune. Potrivit art. 414 alin. (1) noul C. civ., copilul conceput sau născut în timpul căsătoriei are ca tată pe soțul mamei. Prezumția de paternitate este modul de stabilire a filiației față de tată a copilului din căsătorie [art. 408 alin. (2) noul C. civ.]. 
    2. Temeiul prezumției de paternitate este faptul concepțiunii sau acela al nașterii copilului în timpul căsătoriei mamei. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   377. Prezumția de paternitate. În favoarea copilului din căsătorie operează ope legis prezumția de paternitate, conform căreia soțul mamei este tatăl copilului. 
    Prezumția se întemeiază pe faptul nașterii sau al concepției copi­lului în timpul căsătoriei(300). Paternitatea acestor copii nu se poate stabili prin recunoaștere voluntară de tată și nici pe calea acțiunii în stabilirea paternității. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În favoarea copilului din căsătorie operează ope legis prezumția de paternitate, conform căreia soțul mamei este tatăl copilului. 
   2. Prezumția se întemeiază pe faptul nașterii sau al concepției copilului în timpul căsătoriei (P. Anca, Caracterele prezumției de paternitate, în L.P. nr. 5/1959, p. 20 și urm.). Paternitatea acestor copii nu se poate stabili prin recunoaștere voluntară de tată și nici pe calea acțiunii în stabilirea paternității. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dispoziții generale
Divorțul prin acordul soților pe cale judiciară
Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială
Divorțul din culpă
Divorțul din cauza stării sănătății unui soț
Data desfacerii căsătoriei
Efectele divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori
Dispoziții generale
Prezumția de paternitate
Recunoașterea copilului
Acțiuni privind filiația
Persoanele care pot fi adoptate
Persoanele care pot adopta
Consimțământul la adopție
Dispoziții comune
Realizarea lucrării cu materialele altuia
Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia
Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia
Înțelesul unor termeni
Reviste:
Opinii privind timpul legal al concepțiunii și prezumțiile de paternitate în reglementarea Codului civil
Despre declararea judecătorească a morții și efectele acesteia
Conflict de competență. Acțiunea în contestarea/stabilirea filiației/Conflict of jurisdiction. Appeals/Establishment of filiation
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Pactele civile de solidaritate, necesitate sau pretext?/Les pactes civils de solidarite, une necessite ou un pretexte?/The civil solidarity pacts, a need or a pretext?
Acțiunea în stabilirea filiației față de tatăl din afara căsătoriei
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Ipoteze speciale ce devin normalitate prin repetabilitatea lor în cadrul procedurii divorțului pe cale notarială
Filiația: între obsesia adevărului biologic și mistificare legală/La filiation: entre l'obsession de la vérité biologique et la mystification légale/Lineage: between the obsession of the biological truth and the legal mystification
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei, ediția 6
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Dreptul familiei
;
se încarcă...