Prestația compensatorie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
III Obligația de întreținere între foștii soțiCARTEA a II-a Despre familie - TITLUL III Rudenia - CAPITOLUL II Filiația - SECȚIUNEA 1 Stabilirea filiației - §4. Acțiuni privind filiația -
I Contestarea filiației

CARTEA a II-a Despre familie - TITLUL II Căsătoria - CAPITOLUL VII Desfacerea căsătoriei - SECȚIUNEA a 2-a Efectele divorțului - §3. Efectele divorțului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soți -
IV.
Prestația compensatorie

Condițiile prestației compensatorii

Art. 390. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență (2), Practică judiciară (4), Reviste (5), Doctrină (8), Modele (2), Referințe în cărți (3)

(1) În cazul în care divorțul se pronunță din culpa exclusivă a soțului pârât, soțul reclamant poate beneficia de o prestație care să compenseze, atât cât este posibil, un dezechilibru semnificativ pe care divorțul l-ar determina în condițiile de viață ale celui care o solicită. Jurisprudență (2), Practică judiciară (2), Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Prestația compensatorie se poate acorda numai în cazul în care căsătoria a durat cel puțin 20 de ani. Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Soțul care solicită prestația compensatorie nu poate cere de la fostul său soț și pensie de întreținere, în condițiile art. 389. Reviste (2), Doctrină (1)

Stabilirea prestației compensatorii

Art. 391. - Practică judiciară (1), Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Prestația compensatorie nu se poate solicita decât odată cu desfacerea căsătoriei. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) La stabilirea prestației compensatorii se ține seama atât de resursele soțului care o solicită, cât și de mijloacele celuilalt soț din momentul divorțului, de efectele pe care le are sau le va avea lichidarea regimului matrimonial, precum și de orice alte împrejurări previzibile de natură să le modifice, cum ar fi vârsta și starea de sănătate a soților, contribuția la creșterea copiilor minori pe care a avut-o și urmează să o aibă fiecare soț, pregătirea profesională, posibilitatea de a desfășura o activitate producătoare de venituri și altele asemenea. Reviste (1), Doctrină (1), Modele (1)

Forma prestației compensatorii

Art. 392. - Jurisprudență (2), Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Prestația compensatorie poate fi stabilită în bani, sub forma unei sume globale sau a unei rente viagere, ori în natură, sub forma uzufructului asupra unor bunuri mobile sau imobile care aparțin debitorului. Jurisprudență (1), Practică judiciară (1), Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Renta poate fi stabilită într-o cotă procentuală din venitul debitorului sau într-o sumă de bani determinată. Reviste (1)

(3) Renta și uzufructul se pot constitui pe toată durata vieții celui care solicită prestația compensatorie sau pentru o perioadă mai scurtă, care se stabilește prin hotărârea de divorț. Reviste (2), Doctrină (1)

Garanții

Art. 393. - Legislație conexă (1), Reviste (1), Doctrină (5)

Instanța, la cererea soțului creditor, îl poate obliga pe soțul debitor să constituie o garanție reală sau să dea cauțiune pentru a asigura executarea rentei.

Modificarea prestației compensatorii

Art. 394. - Practică judiciară (1), Reviste (1), Doctrină (5), Modele (1), Hotărâri judecătorești

(1) Instanța poate mări sau micșora prestația compensatorie, dacă se modifică, în mod semnificativ, mijloacele debitorului și resursele creditorului. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazul în care prestația compensatorie constă într-o sumă de bani, aceasta se indexează de drept, trimestrial, în funcție de rata inflației. Reviste (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Încetarea prestației compensatorii

Art. 395. - Reviste (1), Doctrină (5), Hotărâri judecătorești

Prestația compensatorie încetează prin decesul unuia dintre soți, prin recăsătorirea soțului creditor, precum și atunci când acesta obține resurse de natură să îi asigure condiții de viață asemănătoare celor din timpul căsătoriei.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...