Prelucrarea datelor personale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente - Respectul vieții private și al demnității persoanei umane -
Prelucrarea datelor personale

Art. 77. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (4)

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, se poate face numai în cazurile și condițiile prevăzute de legea specială.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 77  
    Legiuitorul a ales doar să consacre dispoziția cu caracter de principiu, menită să garanteze respectarea drepturilor fundamentale ale omului, pentru reglementarea aspectelor concrete, trimițând la legea specială. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Reglementare. Prelucrarea datelor cu caracter personal poate aduce atingere dreptului la viața intimă, familială și privată, motiv pentru care această activitate se poate desfășura numai în cazurile și în condițiile prevăzute de lege. 
    Legea la care face trimitere noul Cod civil este Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație aacestor date, al cărei scop, enunțat în art. 1 alin. (1), constă în „garantarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special adreptului la viața intimă, familială și privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal”. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Din aceeași categorie fac parte și dispozițiile art. 77 C. civ.., consacrate prelucrării datelor personale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Într-o definiție foarte generală, datele cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la împrejurările personale sau materiale ale unei persoane fizice. Ele sunt semne fixate pe un suport de date și reprezintă o informație care poate fi atribuită unei persoane. Sunt mai multe feluri de date, inclusiv cele constituite din sunete și imagini. Dacă în cazul datelor accentul cade asupra formei în care ele sunt stocate, în cazul informațiilor accentul cade pe conținut. Desigur, datele cu caracter personal se referă, în primul rând, la persoanele fizice, dar ele își pot extinde domeniul și pentru persoanele juridice, cu condiția ca nicio dispoziție a dreptului comunitar să nu împiedice acest lucru (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 76). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Intervențiile medicale asupra unei persoane
Prelevarea și transplantul de la persoanele în viață
Sesizarea instanței judecătorești
Dreptul la libera exprimare
Dreptul la viața privată
Dreptul la demnitate
Dreptul la propria imagine
Atingeri aduse vieții private
Limite
Prezumția de consimțământ
Prelucrarea datelor personale
Respectul datorat persoanei decedate
Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate
Respectarea voinței persoanei decedate
Prelevarea de la persoanele decedate
Dreptul la nume
Structura numelui
Dobândirea numelui
Schimbarea numelui pe cale administrativă
Dreptul la domiciliu și reședință
Domiciliul
Reviste:
Despre confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacienților
Opinii privind semnificația juridică a plagiatului
Ce sunt datele cu caracter personal?
Discuții privind conceptul de operă și condițiile de fond pentru protecția ei juridică
Ce sunt datele cu caracter personal?
Considerații privind protecția juridică a numelui și a pseudonimului în reglementarea Codului civil român
Bazele de date personale, obiect al convențiilor oneroase încheiate de către operatorii de date
Despre (in)suficiența reglementării dreptului la demnitate în muncă
Răspunderea patrimonială a angajatorului. Supravegherea nelegală a modalității de utilizare a laptopului și telefonului de serviciu. Daune morale pentru intruziunea în viața privată a salariaților/The employer's patrimonial liability. Illegal supervision of the use of the company's laptop and mobile phone. Moral damages for intruding into the employees' private life
Despre (in)suficiența reglementării dreptului la demnitate în muncă
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Legislație conexă :
Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
;
se încarcă...