Prelevarea de la persoanele decedate | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente - Respectul datorat persoanei și după decesul său -
Prelevarea de la persoanele decedate

Art. 81. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Reviste (7), Doctrină (5)

Prelevarea de organe, țesuturi și celule umane, în scop terapeutic sau științific, de la persoanele decedate se efectuează numai în condițiile prevăzute de lege, cu acordul scris, exprimat în timpul vieții, al persoanei decedate sau, în lipsa acestuia, cu acordul scris, liber, prealabil și expres dat, în ordine, de soțul supraviețuitor, de părinți, de descendenți ori, în sfârșit, de rudele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Pentru reglementarea condițiilor în care se face prelevarea de organe, țesuturi și celule umane, în scop terapeutic sau științific, de la persoanele decedate, noul Cod civil trimite la dispozițiile speciale în materie. 
    În ceea ce privește acordul pentru prelevare, acesta trebuie dat în scris de persoana în cauză în timpul vieții, iar dacă nu există nicio dispoziție de voință cu privire la acest aspect, trebuie obținut acordul scris, liber, prealabil și expres de la una dintre persoanele menționate în norma de față, în ordinea existenței lor în fapt. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
    117 În lipsa unei opțiuni exprese apersoanei decedate, va fi respectată, în ordine, voința soțului, apărinților, adescendenților, arudelor în linie colaterală până la gradul al patrulea inclusiv, alegatarilor universali sau cu titlu universal ori dispoziția primarului comunei, al orașului, al municipiului sau al sectorului municipiului București în acărui rază teritorială aavut loc decesul. În toate cazurile se va ține seama de apartenența confesională apersoanei decedate. Conform art. 81 noul C. civ., prelevarea de organe, țesuturi și celule umane, în scop terapeutic sau științific, de la persoanele decedate se efectuează numai în condițiile prevăzute de lege, cu acordul scris, exprimat în timpul vieții, al persoanei decedate sau, în lipsa acestuia, cu acordul scris, liber, prealabil și expres, dat, în ordine, de soțul supraviețuitor, de părinți, de descendenți ori, în sfârșit, de rudele în linie colaterală până la gradul al patrulea inclusiv. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Consimțământul expres la prelevare. Deși se referă expres numai la prelevarea de organe, țesuturi și celule umane, în scop terapeutic sau științific, prevederile art. 81 noul C. civ. sunt aplicabile și în ceea ce privește efectuarea de cercetări științifice de orice natură care au ca obiect cadavre umane. 
    Spre deosebiri de alte legislații, care permit asemenea prelevări de la persoane decedate pe baza unui consimțământ prezumat din absența unui refuz exprimat, înainte de moarte, de către de cuius (pentru consimțământul prezumat la prelevare, reglementat de Codul sănătății din Franța, a se vedea G. Cornu, Droit civil, p. 222), noul Cod civil a instituit regula consimțământului expres. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   b) prelevarea și transplantul de celule, țesuturi și organe de origine umană de la donatorul în viață. Prelevarea și transplantul de celule, țesuturi și organe de origine umană este reglementată distinct, după cum donatorul este în viață (art. 68 C. civ..) sau adecedat (art. 81 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Prelevarea de țesuturi și organe post-mortem constituie situația cea mai frecventă în practica medicală a transplantului, ivindu-se în cazul morții cerebrale a unei persoane, când organele sale pot fi ținute în viață în mod artificial, în scopul de a fi transplantate. Prelevarea de țesuturi și organe de la persoane decedate trebuie să țină seama de regulile imperative pentru stabilirea morții, de opoziția expresă exprimată în timpul vieții, care are caracter absolut, precum și de acordul aparținătorilor, care poate fi dat numai în limita a ceea ce a dispus sau nu defunctul potențial donator (A.T. Moldovan, op. cit., p. 280). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dreptul la viața privată
Dreptul la demnitate
Dreptul la propria imagine
Atingeri aduse vieții private
Limite
Prezumția de consimțământ
Prelucrarea datelor personale
Respectul datorat persoanei decedate
Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate
Respectarea voinței persoanei decedate
Prelevarea de la persoanele decedate
Dreptul la nume
Structura numelui
Dobândirea numelui
Schimbarea numelui pe cale administrativă
Dreptul la domiciliu și reședință
Domiciliul
Reședința
Stabilirea și schimbarea domiciliului
Prezumția de domiciliu
Dovada
Reviste:
Unele considerații privind instituția testamentului
Lex causae în materia capacității persoanei fizice (art. 2572 din Codul civil)
12. Respectul datorat persoanei decedate. Deshumare pentru reînhumarea într-un alt cimitir. Divergență între persoanele obligate să dispună cu privire la înmormântare. Pronunțarea unei hotărâri prin care instanța să autorizeze deshumarea
Dreptul persoanei de a dispune de corpul său versus dreptul copilului de a-și cunoaște identitatea biologică
Răspundere civilă delictuală. Prejudiciu cauzat prin încălcarea dreptului la propria imagine
Despre ordinea publică clasică și ordinea publică modernă
Drepturile personalității în reglementarea noului Cod civil
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Legislație conexă :
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
;
se încarcă...