Predarea bunurilor | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Tutela minorului - Încetarea tutelei -
Predarea bunurilor

Art. 161. - Doctrină (3)

Bunurile care au fost în administrarea tutorelui vor fi predate, după caz, fostului minor, moștenitorilor acestuia sau noului tutore de către tutore, moștenitorii acestuia sau reprezentantul lor legal ori, în lipsă, de curatorul special numit potrivit dispozițiilor art. 160 alin. (2).

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 161 
    În vechea reglementare, predarea bunurilor era stabilită de art. 140 alin. (2) Codul familiei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Persoanele obligate la predarea bunurilor. Persoanele obligate să predea bunurile aflate în administrarea tutorelui la încetarea tutelei sunt tutorele însuși, moștenitorii săi sau reprezentantul lor legal, iar, în lipsa acestora, curatorul special numit de instanța de tutelă. Bunurile trebuie predate în stare bună, tutorele urmând a suporta prejudiciile aduse minorului în cazul deteriorării culpabile a bunurilor. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
    Comentarii și doctrină Art. 161 
   1. Bunurile care au fost în administrarea tutorelui se predau, după caz, fos­tului minor, moștenitorilor acestuia sau noului tutore, de către tutore, moște­nitorii acestuia sau reprezentantul lor legal ori, în lipsă, de un curator special. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Controlul instanței de tutelă
Darea de seamă
Descărcarea tutorelui
Interzicerea dispensei de a da socoteală
Plângerea împotriva tutorelui
Cazurile de încetare
Moartea tutorelui
Îndepărtarea tutorelui
Numirea curatorului special
Darea de seamă generală
Predarea bunurilor
Descărcarea de gestiune
Amenda civilă
Modurile de înființare
Durata persoanei juridice
Cauzele de nulitate
Aspectele speciale privind regimul nulității
Efectele nulității
Regimul actelor juridice încheiate cu terții
Înregistrarea persoanei juridice
Obligația de verificare a documentelor publicate
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...