Precizarea calității fiduciarului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre bunuri - Fiducia -
Precizarea calității fiduciarului

Art. 782. - Reviste (4), Doctrină (3), Modele (1)

(1) Când fiduciarul acționează în contul masei patrimoniale fiduciare, el poate să facă mențiune expresă în acest sens, cu excepția cazurilor în care acest lucru este interzis prin contractul de fiducie. Reviste (1)

(2) De asemenea, când masa patrimonială fiduciară cuprinde drepturi a căror transmitere este supusă publicității, în registrul de publicitate fiduciarul poate solicita să se menționeze denumirea fiduciarului și calitatea în care acționează. Reviste (1)

(3) În toate cazurile în care constituitorul sau beneficiarul solicită acest lucru în conformitate cu contractul de fiducie, fiduciarul va trebui să își precizeze calitatea în care acționează. În caz contrar, dacă actul este păgubitor pentru constituitor, se va considera că actul a fost încheiat de fiduciar în nume propriu. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Acest text reprezintă puntea dintre instituția fiduciei și instituțiile reprezentării convenționale, administrării bunurilor altuia și mandatului. Delimitarea de mandatul cu reprezentare este dată de lipsa unei obligații în sensul menționării calității de fiduciar. 
    Dacă prin contractul de fiducie se prevede obligația fiduciarului de a preciza calitatea în care acționează, iar acesta acționează cu nerespectarea acestui obligații, încheind un act păgubitor pentru constituitor, se va considera, în raporturile dintre aceștia, că actul a fost încheiat de fiduciar în nume propriu. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Publicitatea calității în care acționează fiduciarul. Față de terți, ca și față de părți (până la încetarea fiduciei), fiduciarul este titularul drepturilor transmise de constituitor. El acționează ca un verus domino și nu trebuie să dea socoteală decât beneficiarului despre modul în care exercită aceste drepturi. Cu toate acestea, art. 782 alin. (1) noul C. civ., care reprezintă o preluare a art. 2021 din Codul civil francez, are ca scop protecția terților care au interesul de a cunoaște dacă fiduciarul acționează în contul masei fiduciare sau în nume propriu. De aceea, regula generală este că, de câte ori fiduciarul acționează în contul masei fiduciare, el trebuie să facă mențiune expresă în acest sens, cu excepția situației când o astfel de mențiune este interzisă chiar prin contractul de fiducie. Alin. (1) al art. 782 noul C. civ. se coroborează cu art. 781 alin. (1) noul C. civ., în sensul că mențiunea trebuie cuprinsă în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare unde se asigură publicitatea fiduciei, cu efect de opozabilitate față de terți. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Prin norme dispozitive (fiduciarul poate să facă), textul precitat reglementează posi­bilitatea fiduciarului de a face mențiune expresă asupra faptului că acționează în calitate de fiduciar, în contul masei fiduciare (și nu în nume propriu, în contul unor bunuri proprii), dacă nu i s-a interzis acest lucru prin contractul de fiducie. 
   2. Totodată, dacă nu i s-a interzis expres, fiduciarul poate cere notarea în cartea fun­ciară aferentă bunurilor imobile înscrise a faptului că pentru bunurile imobile respective fidu­ciarul (cu precizarea numelui, prenumelui, denumirea firmei, datele de identificare etc.) acționează în calitate de fiduciar. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Instanța competentă
Noțiune
Izvoarele fiduciei
Interdicția liberalității indirecte
Părțile contractului de fiducie
Beneficiarul fiduciei
Reprezentarea intereselor constituitorului
Conținutul contractului de fiducie
Înregistrarea fiscală
Opozabilitatea fiduciei
Precizarea calității fiduciarului
Obligația de a da socoteală
Puterile și remunerarea fiduciarului
Insolvența fiduciarului
Limitarea răspunderii în funcție de separația maselor patrimoniale
Răspunderea fiduciarului pentru prejudiciile cauzate
Înlocuirea fiduciarului
Denunțarea, modificarea și revocarea contractului de fiducie
Încetarea contractului de fiducie
Efectele încetării contractului de fiducie
Conținutul raportului obligațional
Reviste:
Despre puterea de reprezentare/Sur le pouvoir de représentation/On the power of representation
Avocatul și notarul public în calitate de fiduciari
2. Avocatul și notarul public în calitate de fiduciari
Substituțiile fideicomisare în C. civ.
Răspunderea fiduciarului în cadrul contractului de fiducie
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
FORMULAR DE AVIZ DE FIDUCIE INIȚIAL
;
se încarcă...