Pluralitatea de adoptați frați și surori | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Condițiile de fond ale adopției - Persoanele care pot fi adoptate -
Pluralitatea de adoptați - frați și surori

Art. 456. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (6)

Adopția fraților, indiferent de sex, de către persoane sau familii diferite se poate face numai dacă acest lucru este în interesul lor superior.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolele 455-458 noul C. civ. reiau, în fapt, conținutul normativ al art. 5 alin. (2) - (3), art. 8 alin. (1) - (3) din Legea nr. 273/2004, în ceea ce privește persoanele care pot sau nu să fie adoptate (vârsta adoptatului, adopția fraților împreună, interzicerea adopției între frați ori între soți sau foștii soți, precum și adopția soților sau a foștilor soți de către același adoptator ori familie adoptatoare). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Ori de câte ori frații sunt deopotrivă adoptabili, este prioritară menținerea lor împreună prin adopția de către aceeași persoană sau familie (art. 456 C. civ..), prezumându-se că acesta este sensul interesului superior al fiecăruia dintre frați. Adopția încuviințată într-o atare formulă are avantajul de aconserva legătura de rudenie firească dintre frați și de acontribui, prin faptul împărtășirii aceleiași evoluții familiale, la împlinirea principiului creșterii și educării într-un mediu familial, precum și aprincipiului continuității în creșterea și educarea copilului. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Adopția împreună a fraților. Ori de câte ori frații sunt deopotrivă adoptabili, este prioritară menținerea lor împreună prin adopția de către aceeași persoană sau familie, prezumându-se că acesta este sensul interesului superior al fiecăruia dintre frați. Adopția încuviințată într-o atare formulă are avantajul de a conserva legătura de rudenie firească dintre frați și de a contribui, prin faptul împărtășirii aceleiași evoluții familiale, la împlinirea principiului creșterii și educării într-un mediu familial, precum și a principiului continuității în creșterea și educarea copilului [art. 452 lit. b) și c) noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Sunt unele circumstanțe în care, din rațiuni diverse, încuviințarea adopției nu poate fi pronunțată. Legiuitorul indică următoarele impedimente la adopție: 
    3.1. Pluralitatea de adoptați 
    Adopția fraților, indiferent de sex, de către persoane sau familii diferite se poate face numai dacă acest lucru este în interesul lor superior (art. 456 C. civ..). În alte cuvinte, regula este ca frații să fie adoptați împreună, de către același părinte sau aceeași familie adoptatoare. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   194. Importanța de a prevala interesele copilului față de cele ale părinților este sporită în cazul unei relații care are la bază adopția, deoarece adopția înseamnă "găsirea unei familii pentru un copil, iar nu a unui copil pentru o familie" (C.E.D.O., Fretté c. Franței, 26 februarie 2002, www.echr.coe.int). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Timpul legal al concepțiunii
Domeniul de aplicare
Prezumția de paternitate
Felurile recunoașterii
Formele recunoașterii
Recunoașterea de către minorul necăsătorit
Nulitatea absolută a recunoașterii
Nulitatea relativă a recunoașterii
Contestarea recunoașterii de filiație
Vârsta adoptatului
Pluralitatea de adoptați frați și surori
Interzicerea adopției între frați
Situația soților
Capacitatea și starea de sănătate
Diferența de vârstă
Condițiile morale și materiale
Adopția simultană sau succesivă
Persoanele care consimt la adopție
Situații speciale privind consimțământul părinților
Libertatea consimțământului părinților
Darea și revocarea consimțământului părinților
Reviste:
Considerații privind aplicarea principiului ocrotirii "interesului superior al copilului" în caz de divorț al părinților săi
Interesul superior al copilului/L'intérêt superieur de l'enfant/Child's best interest
Consimțământul - actor important în procedura adopției/Le consentement - un acteur important dans la procedure de l'adoption/Consent - an important player in the adoption procedure
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...