Plângerea împotriva tutorelui | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Tutela minorului - Controlul exercitării tutelei -
Plângerea împotriva tutorelui

Art. 155. - Jurisprudență, Doctrină (5)

(1) Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani, consiliul de familie, oricare membru al acestuia, precum și toți cei prevăzuți la art. 111 pot face plângere la instanța de tutelă cu privire la actele sau faptele tutorelui păgubitoare pentru minor. Doctrină (1)

(2) Plângerea se soluționează de urgență, prin încheiere executorie, de către instanța de tutelă, cu citarea părților și a membrilor consiliului de familie. Minorul care a împlinit vârsta de 10 ani va fi ascultat, dacă instanța de tutelă consideră că este necesar.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Au calitate procesual-activă pentru formularea unei plângeri împotriva tutorelui: a) minorul care a împlinit vârsta de 14 ani; b) consiliul de familie sau oricare dintre membrii săi; c) persoanele prevăzute la art. 111 noul C. civ.. 
    Instanța de tutelă soluționează plângerea cu citarea părților și amembrilor consiliului de familie. Prin derogare de la art. 139 noul C. civ., instanța, dacă consideră că nu este necesar, poate să nu-l asculte pe minorul care aîmplinit vârsta de 10 ani. În vechea reglementare plângerea împotriva tutorelui era reglementată de art. 138 Codul familiei. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Sediul materiei: art. 155 din Legea nr. 36/1995 și art. 329 din Regulament. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Plângerea împotriva tutorelui. Tutorele are obligația de a apăra interesele minorului, atât în ceea ce privește persoana, cât și în ceea ce privește bunurile acestuia. Atunci când tutorele nu-și îndeplinește această obligație sau o îndeplinește în mod necorespunzător, pricinuind prin aceasta prejudicii minorului, împotriva lui se poate formula plângere la instanța de tutelă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Pe parcursul tutelei, tutorele răspunde pentru prejudiciile cauzate mino­rului. Minorul care a împlinit vârsta de 14 ani, consiliul de familie, oricare membru al acestuia, precum și orice persoană interesată pot face plângere la instanța de tutelă cu privire la actele sau faptele tutorelui păgubitoare pentru minor. Plângerea se soluționează de urgență, prin încheiere executorie, de către instanța de tutelă, cu citarea părților și a membrilor consiliului de familie. Minorul care a împlinit vârsta de 10 ani va fi ascultat, dacă instanța de tutelă consideră că este necesar (C.T. Ungureanu, op. cit., p. 388). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Sediul materiei: art. 155 din Legea nr. 36/1995 și art. 329 din Regulament. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Modificarea consiliului de familie
Constituirea consiliului de familie
Funcționarea consiliului de familie
Atribuții
Înlocuirea consiliului de familie
Imposibilitatea constituirii consiliului de familie
Controlul instanței de tutelă
Darea de seamă
Descărcarea tutorelui
Interzicerea dispensei de a da socoteală
Plângerea împotriva tutorelui
Cazurile de încetare
Moartea tutorelui
Îndepărtarea tutorelui
Numirea curatorului special
Darea de seamă generală
Predarea bunurilor
Descărcarea de gestiune
Amenda civilă
Modurile de înființare
Durata persoanei juridice
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...