Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Tutela minorului - Deschiderea tutelei -
Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă

Art. 111. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Au obligația ca, de îndată ce află de existența unui minor lipsit de îngrijire părintească în cazurile prevăzute la art. 110, să înștiințeze instanța de tutelă:

a) persoanele apropiate minorului, precum și administratorii și locatarii casei în care locuiește minorul;

b) serviciul de stare civilă, cu prilejul înregistrării morții unei persoane, precum și notarul public, cu prilejul deschiderii unei proceduri succesorale; Modificări (1)

c) instanțele judecătorești, cu prilejul condamnării la pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești;

d) organele administrației publice locale, instituțiile de ocrotire, precum și orice altă persoană. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 111 
    Față de vechea reglementare (art. 115 Codul familiei.), obligația de aînștiința instanța de tutelă cu privire la lipsa de îngrijire aunui minor nu este impusă în termen de 15 zile, aceasta urmând ase face de îndată. Persoanele care au această obligație au rămas aceleași ca în vechea reglementare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă. Art. 111 noul C. civ. enumeră atât categoriile de persoane care au obligația înștiințării instanței de tutelă, imediat ce află despre existența unui minor lipsit de îngrijire părintească, precum și împrejurările în care oastfel de situație ar putea ajunge la cunoștința lor. Acestea sunt, de regulă, fie persoane din anturajul minorului, rude sau vecini, fie autorități sau servicii publice (potrivit art. IX din Legea nr. 60/2012, sintagma „serviciul/serviciile de stare civilă” s-a înlocuit cu sintagma „serviciul public comunitar local de evidență apersoanelor/serviciile publice comunitare locale de evidență apersoanelor”) care pot afla despre împrejurările în care se impune luarea măsurilor de ocrotire față de minor. Textul nu este însă limitativ, întrucât face referire la lit. d) despre orice altă persoană și indiferent pe ce cale aaflat despre situația care reclamă luarea unei măsuri de ocrotire pentru minorul lipsit de îngrijire părintească. Potrivit art. 111 noul C. civ., persoanele care au cunoștință despre situația dificilă în care se află un minor trebuie să acționeze de îndată, ceea ce presupune oanumită conduită din partea acestora, conduită care să vină în întâmpinarea intereselor minorului, în vederea evitării pericolelor la care persoana sau bunurile acestuia ar fi supuse (a se vedea L. Irinescu, în Noul Cod civil, vol. I, p. 157; M.-M. Pivniceru, în Noul Cod civil, vol. I, p. 188). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Art. 111 C. civ.. instituie în sarcina următoarelor categorii de persoane obligația de aînștiința instanța de tutelă, de îndată ce au aflat de existența unui minor lipsit de îngrijire părintească: [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Instanța de tutelă poate fi sesizată de o categorie largă de persoane și instituții. În mod nejustificat, din această listă au fost eliminate organele de poliție. În baza art. 45 CPC, și procurorul poate sesiza instanța de tutelă (D. Lupașcu. C.M. Crăciunescu, op. cit., p. 388). 
   2. Obligația persoanelor care află de situația unui copil lipsit de ocrotire părintească "de a înștiința" instanța de tutelă nu mai diferă, ca în vechea reglementare, de obligația de a sesiza instanța judecătorească. Această obligație trebuie îndeplinită "de îndată", ceea ce presupune un interval de timp rezonabil, astfel încât interesele minorului să nu fie grav afectate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Domiciliul la curatorul special
Domiciliul profesional
Domiciliul ales
Starea civilă
Dovada stării civile
Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă
Înscrierea mențiunilor pe actul de stare civilă
Actele întocmite de un ofițer de stare civilă necompetent
Alte mijloace de dovadă a stării civile
Cazurile de instituire
Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă
Persoana care poate fi numită tutore
Persoanele care nu pot fi numite tutore
Desemnarea tutorelui de către părinte
Desemnarea mai multor tutori
Măsuri provizorii
Garanții
Numirea tutorelui de către instanța de tutelă
Procedura de numire
Refuzul continuării tutelei
Înlocuirea tutorelui
Reviste:
Tutela minorului
Comentariu asupra imprescriptibilității acțiunii având ca obiect încadrarea muncii în grupa I sau a II-a și a domeniului de aplicare al art. 268 alin. 2 din Codul muncii
Nedemnitatea și ingratitudinea - Studiu comparativ
Principiul disponibilității în procesul civil
Considerații privind protecția majorului prin interdicție judecătorească. Drept român și comparat
Particularitățile procesului penal în cauzele cu persoane vătămate minore
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2017
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Dreptul familiei
;
se încarcă...