Persoanele care pot fi adoptate | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Adopția - Condițiile de fond ale adopției -
§1.
Persoanele care pot fi adoptate

Vârsta adoptatului

Art. 455. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6), Modele (2)

(1) Copilul poate fi adoptat până la dobândirea capacității depline de exercițiu. Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, poate fi adoptată, în condițiile legii, și persoana care a dobândit capacitate deplină de exercițiu, dacă a fost crescută în timpul minorității de către cel care dorește să o adopte. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Pluralitatea de adoptați - frați și surori

Art. 456. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (6)

Adopția fraților, indiferent de sex, de către persoane sau familii diferite se poate face numai dacă acest lucru este în interesul lor superior.

Interzicerea adopției între frați

Art. 457. - Reviste (1), Doctrină (4)

Adopția între frați, indiferent de sex, este interzisă.

Situația soților

Art. 458. - Reviste (1), Doctrină (4)

Adopția a 2 soți sau foști soți de către același adoptator sau familie adoptatoare, precum și adopția între soți sau foști soți sunt interzise.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolele 455-458 noul C. civ. reiau, în fapt, conținutul normativ al art. 5 alin. (2) - (3), art. 8 alin. (1) - (3) din Legea nr. 273/2004, în ceea ce privește persoanele care pot sau nu să fie adoptate (vârsta adoptatului, adopția fraților împreună, interzicerea adopției între frați ori între soți sau foștii soți, precum și adopția soților sau a foștilor soți de către același adoptator ori familie adoptatoare). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Ocupându-se de exigențele de fond ale adopției, în cuprinsul art. 455-468 C. civ.., art. 6-15 din Legea nr. 273/2004, republicată, legiuitorul ainstituit oserie de cerințe de fond – „condiții de fond pozitive”, cum sunt numite uneori în literatură950 – și, de asemenea, astabilit impedimentele la adopție – întâlnite și sub denumirea „condiții de fond negative”951 – adică acele împrejurări în prezența cărora adopția este interzisă. 
    950 Al. Bacaci, V.C. Dumitrache, C. Hageanu, op. cit., p. 230; 
    951 Ibidem.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Regula adoptatului copil. Adopția constituie o formă de ocrotire alternativă ocrotirii părintești – este ceea ce rezultă implicit din cele statuate cu titlu de principii ale materiei (art. 452 noul C. civ.) – astfel se explică regula conform căreia adoptatul trebuie să fie copil, adică o persoană minoră și lipsită de capacitate deplină de exercițiu. 
    Este de precizat că nu poate fi adoptat copilul ai cărui părinți firești nu au împlinit vârsta de 14 ani (art. 10 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată); se înțelege, cauza de împiedicare are caracter vremelnic și se stinge de îndată ce părintele sau părinții minori împlinesc 14 ani. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Încuviințarea adopției este supusă unor exigențe dictate de finalitatea instituției, anume asigurarea protecției alternative ocrotirii părintești a copilului. Dacă, teoretic cel puțin, oricine poate deveni părinte firesc, nu oricine poate deveni părinte adoptiv, ci doar acele persoane care îndeplinesc cerințe anume stabilite de lege; apoi, din punctul de vedere al adoptatului, măsura adopției, ca formă alternativă de protecție este indicată, deci posibilă, numai în prezența cumulativă a câtorva condiții. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   454. Reglementare. Adopția se încuviințează atunci când sunt înde­plinite toate cerințele de fond și de formă prevăzute de lege. Condițiile adopției sunt reglementate în art. 455-468 NCC. Procedura concretă își găsește reglementarea în cuprinsul Legii nr. 273/2004, republicată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Divorțul din culpă
Divorțul din cauza stării sănătății unui soț
Data desfacerii căsătoriei
Efectele divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori
Dispoziții generale
Prezumția de paternitate
Recunoașterea copilului
Acțiuni privind filiația
Persoanele care pot fi adoptate
Persoanele care pot adopta
Consimțământul la adopție
Dispoziții comune
Realizarea lucrării cu materialele altuia
Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia
Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia
Înțelesul unor termeni
Dispoziții speciale
Dispoziții comune
Folosirea apelor
Reviste:
Consimțământul - actor important în procedura adopției/Le consentement - un acteur important dans la procedure de l'adoption/Consent - an important player in the adoption procedure
Consimțământul - actor important în procedura adopției
Locul exprimării consimțământului în cazul adopției persoanei adulte. Comentariul art. 17 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției
Considerații privind aplicarea principiului ocrotirii "interesului superior al copilului" în caz de divorț al părinților săi
Interesul superior al copilului/L'intérêt superieur de l'enfant/Child's best interest
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Dreptul familiei, ediția 6
Modele:
Cerere de încuviințare a adopției.
Cerere de încuviințare a adopției internaționale^1
;
se încarcă...