Persoana juridică de drept public | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Persoana juridică - Dispoziții generale -
Persoana juridică de drept public

Art. 191. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (7)

(1) Persoanele juridice de drept public se înființează prin lege. Reviste (2)

(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), în cazurile anume prevăzute de lege, persoanele juridice de drept public se pot înființa prin acte ale autorităților administrației publice centrale sau locale ori prin alte moduri prevăzute de lege. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Debutând printr-o abordare ex abrupto, subliniem faptul că Noul Cod civil, în art. 189, clasifică persoanele juridice în două categorii; astfel, „persoanele juridice sunt de drept public sau de drept privat”. În timp ce „persoanele juridice de drept privat se pot constitui, în mod liber, în una dintre formele prevăzute de lege” (conform art. 190 noul C. civ.), „persoanele juridice de drept public se înființează prin lege”. Ca oexcepție de la regulă, se pot se pot înființa „prin acte ale autorităților administrației publice centrale sau locale ori prin alte moduri prevăzute de lege” (conform art. 191 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă art. 189, 190, 191. Legea reglementează două categorii de persoane juridice: a) de drept public și b) de drept privat. Persoanele de drept privat se pot constitui în formele permise de lege (e.g. Legea nr. 31/1990) de orice persoană/persoane. Persoanele de drept public iau ființă prin lege sau prin actele administrației publice centrale sau locale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Categorii și mod de înființare. Persoanele juridice de drept public se înființează prin lege sau, după caz, prin acte ale autorităților publice centrale sau locale ori prin alte moduri prevăzute de lege. 
    Persoanele juridice de drept public sunt: statul, autoritățile (centrale, locale, autonome), instituțiile publice, atât cele ierarhic subordonate autorității centrale sau locale, cât și cele autonome, care se află sub controlul sau coordonarea guvernului, ale autorității locale sau ale parlamentului, unitățile administrativ-teritoriale, precum și „operatori economici” constituiți de stat sau de autoritățile locale ori de unitățile administrative-teritoriale. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Pentru aceste persoane juridice actul de înființare poate fi legea, hotărârea Guvernului, hotărârea consiliului județean, hotărârea Consiliului General al municipiului București sau hotărârea consiliului local. Este ceea ce rezultă din prevederile art. 191 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Acest tip de persoane juridice urmărește scopuri care vizează utilitatea publică și include subiecte de drept învestite cu putere de comandă(103). 
    În literatura juridică de specialitate(104) s-a afirmat că funcția de autoritate (de putere publică) nu mai este un criteriu suficient nici pentru a distinge între persoanele de drept public și persoanele de drept privat, întrucât unele persoane juridice declarate prin legea specială "de drept public și de interes general" nu sunt înzestrate cu o astfel de autoritate, iar altele sunt declarate ca fiind de utilitate publică, dar și de drept privat(105). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Efectele curatelei
Procedura de instituire
Conținutul curatelei
Înlocuirea curatorului
Încetarea curatelei
Dispoziții speciale
Elementele constitutive
Calitatea de persoană juridică
Categorii de persoane juridice
Persoana juridică de drept privat
Persoana juridică de drept public
Regimul juridic aplicabil
Efectele personalității juridice
Naționalitatea persoanei juridice
Denumirea persoanei juridice
Sediul persoanei juridice
Schimbarea denumirii și sediului
Dovada denumirii și sediului
Alte atribute de identificare
Mențiuni obligatorii
Noțiune
Reviste:
Noțiunea de interes public, între definiții juridice și speculații economice/La notion d’intérêt public, entre définitions juridiques et spéculations économiques/The notion of public interest, between legal definitions and economic speculations
Autorități publice vs. instituții publice/instituțiile de interes și utilitate publică. Delimitări conceptuale
Noua reglementare a competenței de judecată în materia contenciosului administrativ/The new regulation of the ruling competency in contentious administrative matters
Noua reglementare a competenței de judecată în materia contenciosului administrativ
Natura juridică a contractului de furnizare de servicii medicale
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...