Persoana juridică de drept privat | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Persoana juridică - Dispoziții generale -
Persoana juridică de drept privat

Art. 190. - Reviste (2), Doctrină (5)

Persoanele juridice de drept privat se pot constitui, în mod liber, în una dintre formele prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Debutând printr-o abordare ex abrupto, subliniem faptul că Noul Cod civil, în art. 189, clasifică persoanele juridice în două categorii; astfel, „persoanele juridice sunt de drept public sau de drept privat”. În timp ce „persoanele juridice de drept privat se pot constitui, în mod liber, în una dintre formele prevăzute de lege” (conform art. 190 noul C. civ.), „persoanele juridice de drept public se înființează prin lege”. Ca oexcepție de la regulă, se pot se pot înființa „prin acte ale autorităților administrației publice centrale sau locale ori prin alte moduri prevăzute de lege” (conform art. 191 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă art. 189, 190, 191. Legea reglementează două categorii de persoane juridice: a) de drept public și b) de drept privat. Persoanele de drept privat se pot constitui în formele permise de lege (e.g. Legea nr. 31/1990) de orice persoană/persoane. Persoanele de drept public iau ființă prin lege sau prin actele administrației publice centrale sau locale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Categorii. Persoanele juridice de drept privat pot fi entități colective de tip asociativ sau entități unipersonale. Ele se pot înființa prin actul de voință al constituenților (fondatori, membri, asociați, asociat sau acționar unic), adică un act juridic de tip asociativ sau un act juridic unilateral. 
    Sunt entități colective de tip asociativ: societățile comerciale, inclusiv societățile naționale și companiile naționale, organizațiile cooperatiste, grupurile de interes economic, asociațiile și fundațiile, sindicatele, patronatele etc. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Din această categorie fac parte societățile comerciale; societățile agricole; asociațiile (profesionale, culturale, sportive, religioase); fundațiile; cooperativele(124) (de producție, de credit, de consum); sindicatele; patronatele; asociațiile de proprietari; cultele religioase; organizațiile profesionale etc. 
    Criteriul scopului este cel care face diferența între persoanele juridice care urmăresc obținerea unui profit, respectiv persoanele juridice cu scop lucrativ și cele care nu au scop lucrativ (sunt persoane juridice cu scop lucrativ societățile comerciale, iar din categoria persoanelor fără scop lucrativ fac parte asociațiile, fundațiile, sindicatele etc.). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Caracteristica esențială a reglementării persoanelor juridice cu scop nelucrativ constă în absența unei constrângeri referitoare la forma juridică, pentru a lăsa libertate spontană inițiativei promotorilor privați, statutului juridic al acestor persoane fiindu-i atașate auto­nomia de voință, libertatea și creativitatea. 
   2. Așadar, libertatea de constituire a persoanelor juridice de drept privat fără scop lucrativ sau cu scop lucrativ este limitată la formele juridice prescrise prin lege, nefiind admisibilă constituirea unui fetiș de persoană juridică (de exemplu, asociație care să distribuie dividende ori să desfășoare "in se" activități comerciale, societate comercială al cărei capital social este împărțit și în acțiuni și în părți sociale etc.). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Persoana care poate fi numită curator
Efectele curatelei
Procedura de instituire
Conținutul curatelei
Înlocuirea curatorului
Încetarea curatelei
Dispoziții speciale
Elementele constitutive
Calitatea de persoană juridică
Categorii de persoane juridice
Persoana juridică de drept privat
Persoana juridică de drept public
Regimul juridic aplicabil
Efectele personalității juridice
Naționalitatea persoanei juridice
Denumirea persoanei juridice
Sediul persoanei juridice
Schimbarea denumirii și sediului
Dovada denumirii și sediului
Alte atribute de identificare
Mențiuni obligatorii
Reviste:
Noua reglementare a competenței de judecată în materia contenciosului administrativ/The new regulation of the ruling competency in contentious administrative matters
Noua reglementare a competenței de judecată în materia contenciosului administrativ
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...