Persoana care poate fi numită tutore | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Tutela minorului - Tutorele -
Persoana care poate fi numită tutore

Art. 112. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Poate fi tutore o persoană fizică sau soțul și soția, împreună, dacă nu se află în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de prezentul cod. Doctrină (2)

(2) În cazul în care în situația prevăzută la art. 110 se află mai mulți minori care sunt frați sau surori, se numește, de regulă, un singur tutore.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 112 
    Deoarece instituirea tutelei se va face numai în interesul minorului, în cazurile în care sunt rămași fără îngrijire părintească mai mulți frați sau surori, se va încerca, pe cât posibil, numirea unui singur tutore sau numirea acelorași tutori, soț și soție. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Capacitatea de afi tutore. Pornind de la obiectivul instituirii tutelei în interesul minorului (a se vedea supra, comentariul de la art. 104 noul C. civ.), tutore poate fi opersoană fizică sau soțul și soția împreună, cu condiția de anu se afla în cazurile de incompatibilitate prevăzute de art. 113 noul C. civ. (a se vedea infra comentariul de la art. 113 noul C. civ.). Ca urmare areglementării art. 112 noul C. civ., normele corespondente din Legea nr. 272/2004 au fost abrogate prin art. 230 lit. x) LPA. Pentru afi numită tutore, opersoană trebuie să aibă capacitate de exercițiu, condiție care rezultă din interpretarea per acontrario aart. 113 alin. (1) noul C. civ., care stabilește impedimentele pentru numirea ca tutore (a se vedea O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil. Persoanele în reglementarea noului Cod civil, p. 272). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Persoana tutorelui este figura centrală a acestei tutele. Alegerea sa este problema centrală a acestei activități, de care depind și ocrotirea persoanei minorului și administrarea corectă a patrimoniului său. Cu ocazia alegerii persoanei tutorelui trebuie să fie respectate cerințele legale generale, dar și cerințele socio-umane pentru ca persoana respectivă să poată îndeplini atribuțiile în cele mai bune condiții. Regula generală este că orice persoană fizică cu capacitate de exercițiu deplină și bune purtări poate fi tutorele minorului (E. Lupan, I. Sabău-Pop, op. cit., p. 211). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Pot avea calitatea de tutore osingură persoană fizică, dar și soțul și soția împreună [art. 112 alin. (1) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    Pot avea calitatea de tutore osingură persoană fizică, dar și soțul și soția împreună [art. 112 alin. (1) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Domiciliul profesional
Domiciliul ales
Starea civilă
Dovada stării civile
Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă
Înscrierea mențiunilor pe actul de stare civilă
Actele întocmite de un ofițer de stare civilă necompetent
Alte mijloace de dovadă a stării civile
Cazurile de instituire
Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă
Persoana care poate fi numită tutore
Persoanele care nu pot fi numite tutore
Desemnarea tutorelui de către părinte
Desemnarea mai multor tutori
Măsuri provizorii
Garanții
Numirea tutorelui de către instanța de tutelă
Procedura de numire
Refuzul continuării tutelei
Înlocuirea tutorelui
Caracterul personal al tutelei
Reviste:
Excepție procesuală. Încheiere interlocutorie. Autoritate de lucru judecat/Objections regarding the procedure. Interlocutory judgement. Res judicata
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...