Patrimoniul profesional individual | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre persoane - Dispoziții generale -
Patrimoniul profesional individual

Art. 33. - Reviste (8), Doctrină (8)

(1) Constituirea masei patrimoniale afectate exercitării în mod individual a unei profesii autorizate se stabilește prin actul încheiat de titular, cu respectarea condițiilor de formă și de publicitate prevăzute de lege. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul măririi sau micșorării patrimoniului profesional individual. Doctrină (1)

(3) Lichidarea patrimoniului profesional individual se face în conformitate cu dispozițiile art. 1.941-1.948, dacă prin lege nu se dispune altfel. Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Este reglementat un caz particular al regulii generale menționate anterior, trimițându-se la dispozițiile legale în materie de formă a încheierii actului, chiar dacă este unilateral, și publicitate. De exemplu, dacă masa patrimonială cuprinde și imobile trebuie încheiat act autentic, care va fi înscris în cartea funciară, pentru a produce efecte juridice. 
    Pentru lichidarea patrimoniului profesional individual se face trimitere la dispozițiile noului Cod civil privind lichidarea societății. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    24 Este vorba despre prevederile art. 781 C. civ. din 1864, consacrate separației patrimoniului defunctului de cel al moștenitorilor, la cererea creditorilor celui dintâi [prevedere care nu-și mai găsește corespondentul în noua reglementare, datorită faptului că, potrivit art. 1114 alin. (2) coroborat cu art. 1115 noul C. civ., acceptarea moștenirii se poate face numai sub beneficiu de inventar, iar moștenitorii legali și legatarii universali sau cu titlu universal răspund pentru datoriile și sarcinile moștenirii numai cu bunurile din patrimoniul succesoral – art. 1114 alin. (2) noul C. civ.]; art. 1743 C. civ. din 1864, destinat reglementării modului de conservare aacestui privilegiu, și art. 1718 C. civ. din 1864, care consacra existența așa-numitului „gaj general al creditorilor chirografari”, ce are drept obiect patrimoniul debitorului lor, privit ca ouniversalitate juridică [prevedere al cărei corespondent îl găsim în art. 2324 alin. (1) noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    468 Intră în această categorie, de pildă, bunurile afectate exercițiului profesiei de avocat într-un cabinet de avocat sau în alte forme de exercitare aprofesiei prevăzute de legea specială, altele decât societatea; cele care servesc exercițiului profesiei de medic într-un cabinet medical sau în alte forme prevăzute de legea specială, afară de societate.
Cât despre delimitarea bunurilor din patrimoniul profesional, după cum rezultă din prevederile art. 33 C. civ.., constituirea, mărirea sau micșorarea masei patrimoniale afectate exercitării în mod individual aunei profesii autorizate se realizează prin actul juridic unilateral încheiat de titular, cu respectarea condițiilor de formă și de publicitate prevăzute de legea care reglementează exercitarea respectivei profesii. [ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Constituirea patrimoniului profesional individual 
    1. Noțiunea și natura juridică a patrimoniului profesional individual. Art. 33 noul C. civ. reglementează un caz particular al patrimoniului de afectațiune, respectiv al celui afectat exercitării individuale a unei profesii autorizate. 
    Noțiunea de patrimoniu profesional nu este nouă în peisajul juridic românesc, ea fiind preluată din Statutul profesiei de avocat, în vigoare până la data de 3 decembrie 2011. Astfel, art. 170 alin. (1) desemna fracțiunea din patrimoniul propriu pe care avocatul o afectează exercitării profesiei cu termenul de „patrimoniu profesional”, iar art. 172 alin. (1) lit. a) prevedea că acest patrimoniu profesional „are regimul patrimoniului de afectațiune profesională”. Noul Statut (M.Of. nr. 898 din 19 decembrie 2011) folosește noțiunea de „patrimoniu profesional de afectațiune” – art. 180, 181 (pentru problema maselor patrimoniale destinate exercitării profesiilor liberale, a se vedea V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, vol. 1, Ed. Humanitas, București, 2004, p. 65, text și nota nr. 76). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Distincția între profesioniști și neprofesioniști este importantă pentru că numai primii pot „exploata oîntreprindere”, ceea ce presupune, printre altele, necesitatea obținerii unei autorizări prealabile și respectarea unor reguli instituite de lege pentru desfășurarea respectivei activități; pot avea patrimoniu profesional individual (art. 33 C. civ..) și sediu profesional (art. 96 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Concursul dintre formele de publicitate
Consultarea registrelor publice
Subiectele de drept civil
Recunoașterea drepturilor și libertăților civile
Cetățenii străini și apatrizii
Capacitatea civilă
Limitele capacității civile
Egalitatea în fața legii civile
Patrimoniul Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Transferul intrapatrimonial
Patrimoniul profesional individual
Ocrotirea personalității umane
Mijloace de apărare
Apărarea dreptului la nume
Măsuri provizorii
Decesul titularului dreptului nepatrimonial
Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice
Familia
Căsătoria
Egalitatea în drepturi a copiilor
Îndatorirea părinților
Reviste:
Patrimoniul persoanei fizice profesionist/The assets of the professional individual
Ființa umană în noul Cod civil din perspectiva filosofiei dreptului
Observații asupra includerii unui bun comun în masa de afectațiune profesională a soțului care exercită o profesie autorizată
3. Formularea unei noi cereri de partaj pe calea contestației la executare. Lipsă de interes
Câteva reflecții asupra regimului juridic al fondului de comerț (I)
Fondul de comerț în condițiile noului Cod civil
Observații asupra includerii unui bun comun în masa de afectațiune profesională a soțului care exercită o profesie autorizată, în reglementarea Codului civil
Patrimoniul de afectațiune
Noțiunea de bun incorporal în dreptul civil român
Noțiunea de bun incorporal în dreptul civil român
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
;
se încarcă...