Părțile contractului de fiducie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre bunuri - Fiducia -
Părțile contractului de fiducie

Art. 776. - Reviste (4), Doctrină (4), Modele (2)

(1) Orice persoană fizică sau juridică poate fi constituitor în contractul de fiducie.

(2) Pot avea calitatea de fiduciari în acest contract numai instituțiile de credit, societățile de investiții și de administrare a investițiilor, societățile de servicii de investiții financiare, societățile de asigurare și de reasigurare legal înființate. Reviste (3), Doctrină (1), Modele (1)

(3) De asemenea, pot avea calitatea de fiduciari notarii publici și avocații, indiferent de forma de exercitare a profesiei. Reviste (2), Doctrină (3), Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Din rațiuni de protecție, doar persoanele vizate de acest text legal pot avea calitatea de fiduciari, constituantul trebuind să fie opersoană fizică sau juridică care să aibă capacitatea cerută de lege pentru aîncheia acte de dispoziție cu privire la bunurile sale, conform art. 37 urm. și art. 209 noul C. civ.. Fiduciarul exercită, de omanieră independentă, puteri de gestiune asupra patrimoniului fiduciar, în acord cu obiectivul contractual. În ciuda aparențelor, fiduciarul nu este nici angajatul, nici mandatarul constituitorului, întrucât ise transmite proprietatea bunurilor încredințate. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    [1] Părțile contractului de fiducie. Din dispozițiile art. 776 C. civ.. rezultă că părțile contractului de fiducie sunt constituitorul și fiduciarul. Beneficiarul nu are astfel calitatea de parte în contract, însă poate exista osuprapunere între calitatea de constituitor și fiduciar și respectiv cea de beneficiar, cu mențiunea că beneficiar poate fi și oterță persoană. În privința constituitorului, acesta poate fi atât opersoană fizică, cât și una juridică, fără ca legea să impună olimitare acalității de constituitor. Fiind însa vorba de înstrăinarea unor bunuri și drepturi patrimoniale, constituitorul va trebui să aibă capacitate de exercițiu deplină. În privința fiduciarului, legiuitorul impune limitări cu scopul de aevita operațiunile de spălare de bani și evaziunea fiscală. Potrivit prevederilor art. 776 alin. (2) și (3) C. civ.., fiduciari pot fi numai instituțiile de credit, societățile de investiții și de administrare ainvestițiilor, societățile de servicii de investiții financiare, societățile de asigurare și reasigurare, precum și notarii publici și avocații, indiferent de forma de exercitare aprofesiei. Enumerarea fiind expresă și limitativă, nicio altă persoană nu poate avea calitatea de fiduciar. Calitatea de beneficiar nu asuferit niciun fel de limitare, beneficiarul putând fi opersoană fizică sau juridică, respectiv un terț, constituitorul sau fiduciarul însuși. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Orice persoană poate fi constituitor. Spre deosebire de dispozițiile corespondente din Codul civil francez (art. 2014) care impun ca numai persoanele juridice supuse impozitului pe profit să aibă calitate de constituitor, alin. (1) al art. 776 noul C. civ. nu limitează categoria persoanelor care pot avea o astfel de calitate. Orice persoană fizică sau juridică poate fi constituitor într-un contract de fiducie, înlăturându-se astfel neajunsurile Codului civil francez care au redus aplicabilitatea practică a fiduciei. Persoana fizică trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu, iar bunurile minorului sau ale majorului sub tutelă pot fi înstrăinate cu titlu fiduciar numai în condițiile restrictive ale art. 144 noul C. civ., respectiv ale art. 171 noul C. civ.. De asemenea, soții aflați sub regimul comunității de bunuri pot avea calitate de constituitori cu privire la bunurile care aparțin comunității, numai cu respectarea art. 345, 346 noul C. civ. (I.Fl. Popa, Contractul de fiducie, p. 235). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Terminologic, nu există o unitate de vederi în privința denumirii părților contractului. Astfel, constituitorul (potrivit Codului civil) se regăsește în alte legislații sub denumirea de constituant (fr.), fiduciant (ger.), de aceea, în prezentul studiu, am păstrat denumirea specifică fiecărei țări. 
   2. Contractul de fiducie se încheie între constituitor și fiduciar. Constituitorul este cel care se desesizează de o parte din bunurile (drepturile) sale pentru a le transfera fiduciarului. Mai multe persoane pot avea calitatea de constituitor în același contract de fiducie. Această posibilitate ar putea fi utilizată în operațiuni fiduciare desfășurate în interiorul unor grupuri de societăți. În condițiile art. 776 alin. (1) NCC, "orice persoană fizică sau juridică poate fi constituitor în contractul de fiducie". [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Fiduciari pot fi numai persoanele fizice și persoanele juridice enumerate de prevederile art. 776 alin. (2) și (3) noul C. civ.. Este vorba despre instituțiile de credit, societățile de investiții și de administrare ainvestițiilor, societățile de servicii de investiții financiare, societățile de asigurare și de reasigurare, notarii publici și avocații. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Căsătoria
Egalitatea în drepturi a copiilor
Îndatorirea părinților
Relațiile dintre părinți și copii
Principiul interesului superior al copilului
Ascultarea copilului
Instanța competentă
Noțiune
Izvoarele fiduciei
Interdicția liberalității indirecte
Părțile contractului de fiducie
Beneficiarul fiduciei
Reprezentarea intereselor constituitorului
Conținutul contractului de fiducie
Înregistrarea fiscală
Opozabilitatea fiduciei
Precizarea calității fiduciarului
Obligația de a da socoteală
Puterile și remunerarea fiduciarului
Insolvența fiduciarului
Limitarea răspunderii în funcție de separația maselor patrimoniale
Reviste:
Avocatul și notarul public în calitate de fiduciari
2. Avocatul și notarul public în calitate de fiduciari
Caracterul executoriu al contractului de fiducie
Unele considerații privind regimul juridic al trustului și al fiduciei
Ce obligații implică un contract de fiducie?
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
FORMULAR DE AVIZ DE FIDUCIE INIȚIAL
FORMULAR DE AVIZ DE FIDUCIE MODIFICATOR^1
;
se încarcă...