Opoziții | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încetarea persoanei juridice - Dizolvarea persoanei juridice -
Opoziții

Art. 247. - Puneri în aplicare (1), Doctrină (3)

În cazul în care persoana juridică se dizolvă prin hotărârea organului competent, creditorii sau orice alte persoane interesate pot face opoziție, dispozițiile art. 243 aplicându-se în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Calitatea procesuală activă. În cazul persoanelor juridice de drept privat, dacă dizolvarea se decide prin hotărârea organului competent, creditorii sau orice alte persoane interesate pot face opoziție, în aceleași condiții stabilite de art. 243 noul C. civ. pentru opoziția la operațiunea de reorganizare apersoanei juridice. De aici concluzia că și hotărârea sau decizia de dizolvare apersoanei juridice se suspendă pe perioada opoziției, iar dreptul de aformula opoziție aparține creditorilor persoanei juridice, precum și oricărei alte persoane interesate. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Conform dispozițiilor acestui din urmă text legal, calitate procesuală activă în promovarea unei astfel de căi de atac o au atât creditorii persoanei juridice, cât și orice persoană interesată. 
    Termenul în care poate fi formulată opoziția este, ca în cazul reorganizării, 30 de zile de la data când persoanele îndreptățite au luat cunoștință de aprobarea dizolvării, dar nu mai târziu de un an de la data publicării acesteia, sau, după caz, de la data aprobării de către organul competent, potrivit legii. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Întrucât creditorii mizează pe existența persoanei juridice, al cărei patrimoniu este gajul general al lor, decizia de a înceta activitatea și de a se lichida poate fi păgubitoare acestora, astfel că legea le oferă un instrument de protecție, punându-le la dispoziție drep­tul de a cere anularea acelei decizii pe calea opoziției. 
   2. De la data declarării dizolvării unei societăți comerciale, directorii, administratorii, respectiv directoratul sunt personal și solidar răspunzători pentru întreprinderea de noi operațiuni comerciale, cu excepția cazului în care adunarea generală decide să reia acti­vitatea comercială, adică să revină asupra dizolvării și să continue comerțul conform obiec­tului de activitate stabilit sau modificat în baza aceleiași hotărâri a adunării generale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Lipsa înregistrării
Răspunderea pentru neefectuarea formalităților de înregistrare
Înregistrarea modificărilor aduse actului de înființare
Data dobândirii capacității de folosință
Conținutul capacității de folosință
Desfășurarea activităților autorizate
Capacitatea de a primi liberalități
Modurile de încetare
Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat
Dizolvarea persoanelor juridice de drept public
Opoziții
Lichidarea
Destinația bunurilor rămase după lichidare
Desființarea unor persoane juridice
Data încetării personalității juridice
Consimțământul la căsătorie
Vârsta matrimonială
Bigamia
Interzicerea căsătoriei între rude
Interzicerea căsătoriei între tutore și persoana minoră
Alienația și debilitatea mintală
Doctrină:
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...