Opoziții | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Persoana juridică - Reorganizarea persoanei juridice -
Opoziții

Art. 243. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Actele prin care s-a hotărât reorganizarea pot fi atacate, dacă prin lege nu se dispune altfel, prin opoziție, de către creditori și orice alte persoane interesate, în termen de 30 de zile de la data când au luat cunoștință de aprobarea reorganizării, dar nu mai târziu de un an de la data publicării acesteia, sau, după caz, de la data aprobării acesteia de către organul competent, potrivit legii. Doctrină (1)

(2) Opoziția suspendă executarea față de oponenți până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, în afară de cazul în care persoana juridică debitoare face dovada executării obligațiilor sau oferă garanții acceptate de creditori ori încheie cu aceștia un acord pentru plata datoriilor.

(3) Opoziția se judecă în camera de consiliu, cu citarea părților, de către instanța competentă.

(4) Hotărârea pronunțată asupra opoziției este supusă numai apelului.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Împotriva actelor de reorganizare a persoanei juridice, persoanele care justifică un interes pot formula opoziție, în termen de 30 de zile de la data la care au luat la cunoștință de actele de aprobare a reorganizării. Cu toate acestea, opoziția nu va putea fi depusă mai târziu de un an de zile de la data publicării sale sau a aprobării de către organul administrativ competent. Opoziția suspendă executarea reorganizării față de cel care a formulat-o până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești. Din punct de vedere procedural, opoziția se judecă în camera de consiliu, cu citarea părților, competentă fiind judecătoria (persoanelor juridice fără scop lucrativ) sau tribunalul (în cazul societăților comerciale) din circumscripția sediului persoanei juridice supuse reorganizării. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Reguli procesuale. Reorganizarea poate fi atacată prin opoziție. Legitimare procesuală activă au creditorii și orice alte persoane interesate. Opoziția se introduce în termen de 30 de zile de la data când cei interesați de a formula opoziție au luat cunoștință de aprobarea reorganizării, dar nu mai târziu de un an de la data publicării acesteia sau, după caz, de la data aprobării acesteia de către organul competent, potrivit legii. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Noul Cod civil dispune că mijlocul legal prin care se pot ataca actele prin care s-a hotărât reorganizarea persoanei juridice este opoziția, ce poate fi promovată atât de creditori, cât și de orice persoană interesată, în termen de 30 de zile de la data când au luat cunoștință de aprobarea reorganizării, dar nu mai târziu de un an de la data publicării acesteia sau, după caz, de la data aprobării acesteia de către organul competent, potrivit legii. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Dreptul de a face opoziție este recunoscut numai creditorilor ale căror creanțe sunt anterioare datei publicării proiectului de fuziune/divizare și nescadente la data publi­cării. Dacă un creditor al societății căreia îi este transferată obligația în conformitate cu proiectul de divizare nu a obținut realizarea creanței sale, toate societățile beneficiare sunt răspunzătoare pentru obligația în cauză, în limita activelor nete care le-au fost transferate prin divizare, cu excepția societății căreia i-a fost transferată obligația respectivă, care răspunde nelimitat. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    Orice formă de reorganizare poate afecta drepturile pe care terții le-au dobândit față de persoanele juridice supuse acestui proces, motiv pentru care legiuitorul le-a pus la dispoziție un instrument juridic menit să-i protejeze – opoziția. Astfel, potrivit art. 243 alin. (1) C. civ.., actele prin care s-a hotărât reorganizarea pot fi atacate, dacă prin lege nu se dispune altfel, prin opoziție, de către creditori și orice alte persoane interesate, în termen de 30 de zile de la data când au luat cunoștință de aprobarea reorganizării, dar nu mai târziu de un an de la data publicării acesteia, sau, după caz, de la data aprobării acesteia de către organul competent, potrivit legii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Modurile de reorganizare
Fuziunea
Efectele fuziunii
Divizarea
Efectele divizării
Întinderea răspunderii în caz de divizare
Repartizarea contractelor în caz de divizare
Încetarea unor contracte
Transformarea persoanei juridice
Data transmiterii drepturilor și obligațiilor
Opoziții
Încheierea logodnei
Ruperea logodnei
Restituirea darurilor
Răspunderea pentru ruperea logodnei
Termenul de prescripție
Actul de căsătorie
Formalitățile privind regimul matrimonial
Dovada căsătoriei
Reglementarea raporturilor personale dintre soți
Luarea deciziilor de către soți
Reviste:
Radiografie asupra instituției logodnei în reglementarea noului Cod civil
Delimitări necesare referitoare la modurile de transmisiune și de transformare a obligațiilor în noul Cod civil. Își mai au rostul anumite instituții juridice în dreptul nostru civil?
Constatarea judiciară a dării în plată și acțiunea în regres - aplicarea în practică a Deciziei nr. 623/2016 a Curții Constituționale a României*
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...