Opoziția la căsătorie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încheierea căsătoriei - Formalitățile pentru încheierea căsătoriei -
Opoziția la căsătorie

Art. 285. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

(1) Orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

(2) Opoziția la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolul 285 noul C. civ. preia dispozițiile art. 14 Codul familiei. privitoare la opoziția la căsătorie, noutatea reținându-se doar sub aspectul formulării (opoziție la căsătorie – așa cum era deja consacrată în doctrina de specialitate, față de opunere la căsătorie, termen folosit de Codul familiei), păstrându-se elementele care configurează această instituție: orice persoană poate face opoziție; existența unui impediment la căsătorie sau neîndeplinirea altor condiții impuse de lege; obligativitatea ca opoziția să fie făcută în scris și să poată fi probată. Menționăm că, deși textul nu prevede expres, chiar și ofițerul de stare civilă se poate sesiza, din oficiu, prin întocmirea unui proces-verbal, atunci când constată personal existența unei cauze de natură aopri încheierea căsătoriei (a se vedea și art. 286 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Rațiunea formalităților de publicitate adeclarației de căsătorie este aceea de aaduce la cunoștință publică proiectul de căsătorie și de ainvita pe oricine are știință despre împrejurări de natură să impieteze asupra valabilității căsătoriei să le aducă la cunoștința ofițerului de stare civilă pe calea opoziției la căsătorie (art. 285 C. civ..); dacă opoziția este întemeiată, se va refuza încheierea căsătoriei (art. 286 C. civ..). Legea nu prevede vreo excepție de la cerința publicității declarației de căsătorie, doar durata afișării, în principiu de 10 zile, poate fi redusă pentru motive temeinice apreciate ca atare de către primarul localității unde se va celebra căsătoria. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Definiție. Dispoziția cuprinsă în art. 285 noul C. civ., identică în conținut cu cea înscrisă în art. 14 Codul familiei., așează dreptul de aface opoziție la căsătorie – ca manifestare de voință aunei persoane prin care aceasta aduce la cunoștința ofițerului de stare civilă existența unor împrejurări de fapt sau de drept interesând valabilitatea căsătoriei ce urmează ase încheia – la îndemâna oricărei persoane, chiar dacă nu justifică vreun interes. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   90. Noțiune. Opoziția la căsătorie este actul prin care o persoană aduce la cunoștința ofițerului de stare civilă existența unei împrejurări de fapt sau de drept care nu permite încheierea căsătoriei(78). 
   91. Formularea opoziției. Condiții de formă. Persoanele și ter­menul în care se poate face opoziția. Opoziția trebuie făcută în formă scrisă, în termen de 10 zile de la data afișării declarației de căsătorie, aceasta conținând numele, prenumele, adresa titularului, indicarea împrejurărilor pentru care nu se poate încheia căsătoria, a dovezilor pe care se întemeiază opoziția, semnătura titularului. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Opoziția la căsătorie este actul prin care o persoană aduce la cunoștința ofițerului de stare civilă existența unei împrejurări de fapt sau de drept care nu permite încheierea căsătoriei (I.P. Filipescu, Tratat, 1998, p. 31). 
   2. Opoziția trebuie făcută în formă scrisă, în termen de 10 zile de la data afișării decla­rației de căsătorie, aceasta conținând numele, prenumele, adresa titularului, indicarea împrejurărilor pentru care nu se poate încheia căsătoria, a dovezilor pe care se întemeiază opoziția, semnătura titularului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Interzicerea căsătoriei între tutore și persoana minoră
Alienația și debilitatea mintală
Interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoria
Comunicarea stării de sănătate
Locul încheierii căsătoriei
Declarația de căsătorie
Conținutul declarației de căsătorie
Alegerea numelui de familie
Publicitatea declarației de căsătorie
Reînnoirea declarației de căsătorie
Opoziția la căsătorie
Refuzul celebrării căsătoriei
Celebrarea căsătoriei
Martorii la căsătorie
Momentul încheierii căsătoriei
Cazurile de nulitate absolută
Lipsa vârstei matrimoniale
Căsătoria fictivă
Persoanele care pot invoca nulitatea absolută
Lipsa încuviințărilor cerute de lege
Viciile de consimțământ
Reviste:
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Condițiile de formă ale încheierii căsătoriei în temeiul Codului civil actual
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...