Opozabilitatea interdicției | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Ocrotirea persoanei fizice - Ocrotirea interzisului judecătoresc -
Opozabilitatea interdicției

Art. 169. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Interdicția își produce efectele de la data când hotărârea judecătorească a rămas definitivă. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, lipsa de capacitate a celui interzis nu poate fi opusă unei terțe persoane decât de la data îndeplinirii formalităților de publicitate prevăzute de Codul de procedură civilă, afară numai dacă cel de-al treilea a cunoscut punerea sub interdicție pe altă cale. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Față de persoana pusă sub interdicție și față de tutore, efectele punerii sub interdicție se produc de la momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătorești. 
    La fel ca în vechea reglementare, art. 144 alin. (4) Codul familiei., față de terți, lipsa capacității celui interzis își produce efectele de la data îndeplinirii formalităților de publicitate prevăzute de Codul de procedură civilă, afară numai dacă cel de-al treilea a cunoscut punerea sub interdicție pe altă cale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Efectele interdicției judecătorești. Prevederile art. 169 noul C. civ. își găsesc corespondent și în vechea reglementare, respectiv în art. 144 Codul familiei. Noutățile pe care noul Cod civil le aduce instituției interdicției judecătorești nu determină oschimbare sub aspectul efectelor pe care aceasta le produce. Efectele interdicției judecătorești rămân, și din perspectiva noului Cod civil, cele consacrate anterior, respectiv: [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
    Întrucât interzisul judecătoresc nu are, din cauza alienației sau debilității mintale, discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, nu poate exprima un consimțământ valabil la încheierea contractului de donație. 
    Trebuie reținute dispozițiile art. 175 NCC, care conferă posibilitatea tutorelui de a gratifica pe descendenții persoanei puse sub interdicție judecătorească, cu avizul consiliului de familie și cu autorizarea instanței de tutelă, fără însă a putea da scutire de raport. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Punerea sub interdicție produce două efecte: lipsirea de capacitate civilă de exercițiu și instituirea tutelei interzisului (G. Boroi, op. cit., p. 427; C.T. Ungureanu, op. cit., p. 403), de la data la care hotărârea a rămas definitivă. 
   2. Prin excepție, efectele sunt opozabile terților numai de la efectuarea formalităților de publicitate prevăzute de noul Codul de procedură civilă. Potrivit art. 929 NCPC, după ce hotărârea de punere sub interdicție judecătorească a rămas definitivă, instanța care a pronunțat-o va comunica, de îndată, dispozitivul acesteia în copie legalizată serviciului de stare civilă la care nașterea celui pus sub interdicție judecătorească este înregistrată, pentru a se face mențiune pe marginea actului de naștere, instanței de tutelă în circumscripția căreia domiciliază cel pus sub interdicție judecătorească, în vederea numirii unui tutore, serviciului sanitar competent, pentru ca acesta să instituie asupra celui pus sub interdicție judecătorească, potrivit legii, o supraveghere permanentă, biroului de cadastru și publicitate imobiliară competent, pentru notarea în cartea funciară, când este cazul, registrului comerțului, dacă persoana pusă sub interdicție judecătorească este întreprinzător. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Interdicția își produce efectele de la data când hotărârea judecătorească arămas definitivă [art. 169 alin. (1) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Persoanele ocrotite
Măsurile de ocrotire
Instanța de tutelă
Ocrotirea persoanei prin tutelă
Ocrotirea persoanei prin curatelă
Condiții
Persoanele care pot cere punerea sub interdicție
Desemnarea tutorelui
Numirea unui curator special
Procedura
Opozabilitatea interdicției
Numirea tutorelui
Aplicarea regulilor de la tutelă
Actele încheiate de cel pus sub interdicție judecătorească
Înlocuirea tutorelui
Obligațiile tutorelui
Liberalitățile primite de descendenții interzisului judecătoresc
Minorul pus sub interdicție judecătorească
Ridicarea interdicției judecătorești
Cazuri de instituire
Competența instanței de tutelă
Reviste:
Punerea sub interdicție în reglementarea noului Cod civil și a noului Cod de procedură civilă
Au terții un veșmânt logic comun în Codul civil?
Acțiunile de carte funciară. Corelația cu acțiunea în executarea unui antecontract de vânzare-cumpărare
Ocrotirea anumitor persoane fizice prin măsura punerii sub interdicție judecătorească în lumina dispozițiilor noului Cod civil și a noului Cod de procedură civilă
Există vreo obligație de a permite angajarea pe piața muncii ori menținerea pe post a persoanelor cu deficiențe mintale ori psihice grave?
Considerații privind protecția majorului prin interdicție judecătorească. Drept român și comparat
Aplicații ale teoriei abuzului de drept în materia raporturilor de familie
Câteva caractere ale nulității contractului desprinse din reglementările Codului civil
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...