Opozabilitatea fiduciei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre bunuri - Fiducia -
Opozabilitatea fiduciei

Art. 781. - Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Fiducia este opozabilă terților de la data menționării sale în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

(2) Înscrierea drepturilor reale imobiliare, inclusiv a garanțiilor reale imobiliare, care fac obiectul contractului de fiducie se face și în cartea funciară, pentru fiecare drept în parte.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă. Art. 781 Textul urmează afi coordonat cu dispozițiile art. 214 alin. (2) din Legea nr. 71/2011, de imediată aplicare. Condiția menționării este cerută doar pentru opozabilitatea față de terți și nerespectarea acesteia nu atrage nevalabilitatea actului juridic. Redactorii noul C. civ. au ales menționarea sa în AEGRM, care va îndeplini astfel și funcția de registru național al fiduciilor. 
    Obligativitatea înscrierii în cartea funciară a drepturilor și garanțiilor care fac obiectul contractului de fiducie pare a accentua caracterul său translativ de drepturi. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    Opozabilitate. Potrivit art. 781 C. civ.., pentru afi opozabil terților, contractul de fiducie se va înscrie de asemenea în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, respectiv în cartea funciară, în cazul în care obiectul contractului de fiducie îl constituie drepturi reale imobiliare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Publicitatea fiduciei. Întrucât operațiunea juridică a fiduciei este pentru prima oară reglementată în sistemul de drept românesc prin noul Cod civil, art. 781 alin. (1) noul C. civ., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 71/2011, cuprinde regula generală în materia opozabilității față de terți a contractului de fiducie, în sensul că aceasta operează de la data menționării fiduciei în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, fără a se face distincție în funcție de natura drepturilor care intră în masa patrimonială fiduciară. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Observăm faptul că textul art. 781 face trimitere la cele două sisteme de publicitate existente pentru drepturile reale având ca obiect bunuri mobile - AEGRM - și bunuri imobile - cartea funciară. 
   2. Necomunicarea contractului de fiducie către sistemele de publicitate menționate echivalează cu inopozabilitatea contractului, cu toate consecințele ce decurg din aceasta. 
   3. Mai mult, întrucât noul sistem de carte funciară reglementat de Codul civil devine constitutiv de drept (art. 885 NCC), înscrierea în cartea funciară a contractului de fiducie va produce nu numai efectul de opozabilitate față de terți a drepturilor reale, imobiliare, dar și efectul constitutiv de drept al înscrierii acestora în CF, față de fiduciarul dobânditor. Avem în vedere însă suspendarea efectului constitutiv de drept al înscrierii în CF, până la finalizarea lucrărilor de cadastru pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, conform art. 56 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Ascultarea copilului
Instanța competentă
Noțiune
Izvoarele fiduciei
Interdicția liberalității indirecte
Părțile contractului de fiducie
Beneficiarul fiduciei
Reprezentarea intereselor constituitorului
Conținutul contractului de fiducie
Înregistrarea fiscală
Opozabilitatea fiduciei
Precizarea calității fiduciarului
Obligația de a da socoteală
Puterile și remunerarea fiduciarului
Insolvența fiduciarului
Limitarea răspunderii în funcție de separația maselor patrimoniale
Răspunderea fiduciarului pentru prejudiciile cauzate
Înlocuirea fiduciarului
Denunțarea, modificarea și revocarea contractului de fiducie
Încetarea contractului de fiducie
Efectele încetării contractului de fiducie
Reviste:
Contractul de fiducie: unele obligații de natură civilă și fiscală pe care trebuie să le știm
O problemă controversată privind măsurile asigurătorii: concursul între executarea silită și sechestrul aplicat în procesul penal
Patrimoniul persoanei fizice profesionist/The assets of the professional individual
Impactul jurisprudenței limitate asupra fiduciei în dreptul român
Unele considerații privind regimul juridic al trustului și al fiduciei
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...