Ocrotirea persoanei prin curatelă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Ocrotirea persoanei fizice - Dispoziții generale -
Ocrotirea persoanei prin curatelă

Art. 109. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

Ocrotirea persoanei fizice prin curatelă are loc numai în cazurile și condițiile prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Ocrotirea persoanei prin curatelă. Ocrotirea persoanei fizice prin curatelă este prevăzută în cadrul Capitolului I, „Dispoziții generale” al Titlului III, „Ocrotirea persoanei fizice”, fiind un text de principiu, completat ulterior de reglementarea procedurii instituirii curatelei din Capitolul IV ale aceluiași titlu (a se vedea infra comentariile de la art. 178-186 noul C. civ.), precum și de dispoziții cum sunt cele prevăzute la art. 58 noul C. proc. civ.).

[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Curatela este acel mijloc de ocrotire a persoanei fizice care, aflându-se în anumite situații speciale, prevăzute de lege, nu poate să își apere interesele. Curatela minorului este mijlocul juridic, temporar și subsidiar, de ocrotire a acestuia. Instituirea curatelei minorului nu aduce nicio modificare în ceea ce privește capacitatea de exercițiu a acestuia, el fiind în continuare lipsit de capacitate de exercițiu sau, după caz, având o capacitate de exercițiu restrânsă. De asemenea, instituirea curatelei majorului în cazurile prevăzute de lege nu aduce nicio atingere capacității celui pe care curatorul îl reprezintă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Interesul persoanei ocrotite
Persoanele ocrotite
Măsurile de ocrotire
Instanța de tutelă
Ocrotirea persoanei prin tutelă
Ocrotirea persoanei prin curatelă
Condiții
Persoanele care pot cere punerea sub interdicție
Desemnarea tutorelui
Numirea unui curator special
Procedura
Opozabilitatea interdicției
Numirea tutorelui
Aplicarea regulilor de la tutelă
Actele încheiate de cel pus sub interdicție judecătorească
Înlocuirea tutorelui
Reviste:
Analiza dispozițiilor alin. (2) al art. 150 noul C. civ.. Problematica instituirii curatelei în situația inexistenței contrarietății de interese între minor și reprezentantul său legal
Autoritatea părintească
2. Instituirea curatelei în vederea reprezentării minorului la perfectarea actelor de dispoziție. Validarea curatorului și autorizarea încheierii actelor de dispoziție de către instanța de tutelă. Sultă compensatorie. Radierea dreptului de ipotecă
STUDIU DE CAZ: Despre partajul bunurilor comune ale soților
ASPECTE PRIVIND EXECUTAREA SILITĂ ÎMPOTRIVA MOȘTENITORILOR
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Aspecte privind executarea silită împotriva moștenitorilor (I)
Doctrină:
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...