Obligația de verificare a documentelor publicate | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Înființarea persoanei juridice - Înregistrarea persoanei juridice -
Obligația de verificare a documentelor publicate

Art. 201. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

Persoana juridică este obligată să verifice identitatea dintre textul actului constitutiv sau al statutului și textul depus la registrul public și cel apărut într-o publicație oficială. În caz de neconcordanță, terții pot opune persoanei juridice oricare dintre aceste texte, în afară de cazul în care se face dovada că ei cunoșteau textul depus la registru. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 201 
    Pentru a evita fraudarea intereselor terților și totodată pentru a responsabiliza pe fondatorii persoanei juridice, în caz de neconcordanță între textul actului constitutiv sau statutului și textul depus la registrul public, terții vor putea opune persoanei juridice pe oricare dintre ele. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Neconcordanțele între variantele actului constitutiv. Textul actului constitutiv al persoanei juridice care are opozabilitate față de terți este cel publicat. Dacă există neconcordanțe între mai multe variante de text al actului constitutiv, publicate în mai multe registre publice sau publicații oficiale, persoana juridică nu poate opune terților de bună-credință textul pe care îl consideră conform cu realitatea. Terțul poate invoca în favoarea sa oricare dintre aceste variante publicate. Terților care nu invocă cu bună-credință unul din textele publicate, persoana juridică le poate opune acel text al actului constitutiv care este depus la registru. Deci, și în acest caz, prioritate are textul depus la registru, și nu cel care apare în diferite publicații, scrise sau pe internet, oficiale sau gestionate chiar de persoana juridică, chiar dacă textul publicat la registru nu ar (mai) fi conform cu realitatea. Persoana juridică are, prin dispoziție expresă a legii, obligația verificării identității actului constitutiv și, implicit, de a opera modificările necesare în așa fel încât textul real al actului constitutiv să fie înregistrat în registre.

[ Mai mult... ]
 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Explicația rezidă în aceea că textul actului constitutiv al persoanei juridice, care este opozabil față de terți, este cel publicat, astfel că persoana juridică este obligată să verifice identitatea dintre textul actului constitutiv sau al statutului și textul depus la registrul public și cel apărut într-o publicație oficială. 
    Prevederea este asemănătoare cu cea existentă în Legea societăților comerciale, unde, potrivit art. 52, în caz de neconcordanță între textul depus la oficiul registrului comerțului și cel publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau în presă, societatea nu poate opune terților textul publicat, exceptând cazul în care neconcordanța intervine din motive ce nu îi sunt imputabile societății. În această situa­ție, oficiul registrului comerțului sau, după caz, Regia Autonomă "Monitorul Oficial", la cererea societății, va corecta mențiunea din registru, respectiv va republica textul, pe cheltuiala sa. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Fondatorii și reprezentanții persoanei juridice supuse obligației de înregistrare, precum și primii membri ai organelor de administrare și de control desemnați să reprezinte persoana juridică sunt ținuți să inițieze acțiuni sau activități menite să elimine orice neconcordanțe între textul din actul constituiv înregistrat și cel dat publicității. 
   2. Utilizarea limbajului specializat, precis, clar și concis, precum și atenția în furnizarea textului conform celui înregistrat sunt de importanță majoră în cazul societăților comerciale care sunt lăsate la discreția terților, întrucât nu le pot opune textul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau în presă dacă se află în neconcordanță cu textul depus la oficiul registrului comerțului, iar, pe de altă parte, terții pot opune societății textul publicat, mai puțin în cazul în care societatea face dovada că ei îl cunoșteau pe cel depus la oficiul registrului comerțului sau dacă neconcordanța aparține Regiei Monitorul Oficial care o va corecta la cererea societății (Legea nr. 31/1990). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Predarea bunurilor
Descărcarea de gestiune
Amenda civilă
Modurile de înființare
Durata persoanei juridice
Cauzele de nulitate
Aspectele speciale privind regimul nulității
Efectele nulității
Regimul actelor juridice încheiate cu terții
Înregistrarea persoanei juridice
Obligația de verificare a documentelor publicate
Lipsa înregistrării
Răspunderea pentru neefectuarea formalităților de înregistrare
Înregistrarea modificărilor aduse actului de înființare
Data dobândirii capacității de folosință
Conținutul capacității de folosință
Desfășurarea activităților autorizate
Capacitatea de a primi liberalități
Modurile de încetare
Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat
Dizolvarea persoanelor juridice de drept public
Reviste:
Aspecte particulare de aplicare în timp a legii civile sau procesual civile în cazul prescripțiilor
Angajament de plata. Efect întreruptiv de prescriptie. Conditiile întreruperii cursului prescriptiei dreptului de a cere executarea silita
Uzucapiunea tabulară în noul Cod civil. Aspecte de drept material și de drept tranzitoriu (intertemporal)
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...