Obligația de a da socoteală | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre bunuri - Fiducia -
Obligația de a da socoteală

Art. 783. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (5)

Contractul de fiducie trebuie să cuprindă condițiile în care fiduciarul dă socoteală constituitorului cu privire la îndeplinirea obligațiilor sale. De asemenea, fiduciarul trebuie să dea socoteală, la intervale precizate în contractul de fiducie, beneficiarului și reprezentantului constituitorului, la cererea acestora.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Fiind un contract translativ încheiat pe operioadă limitată de timp, legea impune în sarcina fiduciarului obligația de ada socoteală, asemănător unui mandatar. Deși este imperativ, textul de lege nu precizează sancțiunea aplicabilă în situația în care contractul nu cuprinde condițiile în care fiduciarul dă socoteală constituitorului. Sancțiunea nulității absolute, cuprinsă în art. 779 noul C. civ. nu poate fi aplicată în această situație întrucât oastfel de analogie este interzisă expres de prevederile art. 10 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Conform art. 783 noul C. civ., contractul de fiducie trebuie să conțină și clauze referitoare la condițiile în care fiduciarul dă socoteală constituitorului cu privire la îndeplinirea obligațiilor sale. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    Obligațiile Fiduciarului. Obligația de ada socoteală. Art. 783 C. civ.. vine în completarea dispozițiilor art. 779 C. civ.., instituind un element obligatoriu suplimentar în contractul de fiducie, și anume cel referitor la obligațiile fiduciarului și condițiile în care acesta trebuie să dea socoteală despre îndeplinirea obligațiilor sale. Din formularea art. 783 C. civ.. rezultă faptul că fiduciarul are obligația de ada socoteală atât constituitorului, cât și beneficiarului și reprezentantului constituitorului la cererea acestora. Rămâne astfel la discreția părților de astabili, în cuprinsul contractului de fiducie, cine va exercita controlul asupra fiduciarului, iar în cazul în care sunt mai mulți constituitori sau beneficiari, ordinea priorității între cei față de care operează răspunderea fiduciarului. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Obligațiile fiduciare. În cadrul operațiunii fiduciei, fiduciarul este cel care trebuie să acționeze cu onestitate, pricepere și bună-credință în interesul exclusiv al beneficiarului. Natura fiduciară a obligațiilor fiduciarului în raporturile cu beneficiarul este specifică unui astfel de raport. Cu toate acestea, există și alte categorii de obligații care prezintă caracteristicile celor fiduciare, cum ar fi cele dintre administratorul unei companii și acea companie, mandatar și mandant, avocat și client, contabil și client, custode și cel ocrotit ș.a. Ele se disting prin aceea că într-o relație fiduciară este de așteptat ca fiduciarul să acționeze cu imparțialitate în interesul beneficiarului. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Am arătat anterior (vezi comentariul de la art. 779 NCC privind conținutul contractului de fiducie) faptul că în contractul de fiducie trebuie stipulate condițiile în care fiduciarul dă socoteală (trebuie să dea socoteală, prin urmare, nu este vorba de o normă dispozitivă, ci imperativă a Codului civil) constituitorului, beneficiarului și reprezentantului constituitorului, pentru cei doi din urmă, doar la cererea lor. Evident, pe baza raportului prezentat de fiduciar, constituitorul sau reprezentantul său și chiar beneficiarul fiduciei vor putea cere chiar înlocuirea fiduciarului în condițiile art. 788 NCC. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Noțiune
Izvoarele fiduciei
Interdicția liberalității indirecte
Părțile contractului de fiducie
Beneficiarul fiduciei
Reprezentarea intereselor constituitorului
Conținutul contractului de fiducie
Înregistrarea fiscală
Opozabilitatea fiduciei
Precizarea calității fiduciarului
Obligația de a da socoteală
Puterile și remunerarea fiduciarului
Insolvența fiduciarului
Limitarea răspunderii în funcție de separația maselor patrimoniale
Răspunderea fiduciarului pentru prejudiciile cauzate
Înlocuirea fiduciarului
Denunțarea, modificarea și revocarea contractului de fiducie
Încetarea contractului de fiducie
Efectele încetării contractului de fiducie
Conținutul raportului obligațional
Izvoarele obligațiilor
Reviste:
Substituțiile fideicomisare în C. civ.
Răspunderea fiduciarului în cadrul contractului de fiducie
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Unele considerații privind regimul juridic al trustului și al fiduciei
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...