Numirea tutorelui de către instanța de tutelă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Tutela minorului - Tutorele -
Numirea tutorelui de către instanța de tutelă

Art. 118. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5)

În lipsa unui tutore desemnat, instanța de tutelă numește cu prioritate ca tutore, dacă nu se opun motive întemeiate, o rudă sau un afin ori un prieten al familiei minorului, în stare să îndeplinească această sarcină, ținând seama, după caz, de relațiile personale, de apropierea domiciliilor, de condițiile materiale și de garanțiile morale pe care le prezintă cel chemat la tutelă.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Spre deosebire de vechea reglementare (art. 116 Codul familiei.), conform căreia tutorele era numit de autoritatea tutelară, conform art. 118 noul C. civ. tutorele este numit de instanța de tutelă, alegerea urmând să se facă dintre rudele, afinii sau prietenii familiei minorului. Instanța de judecată, numind un tutore în persoana celui care este în măsură să îndeplinească această sarcină, va fi obligată să țină cont de: a) relațiile personale dintre persoana numită și minor; b) apropierea domiciliilor; c) condițiile materiale; d) garanțiile morale ale tutorelui. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Condițiile de numire atutorelui de către instanța de tutelă. În cazul în care este necesară instituirea tutelei, instanța de tutelă este abilitată să numească tutorele în cazul în care acesta nu afost desemnat de către părinți, în condițiile art. 114 (tutela dativă). 
    2.Criterii. Pentru motive evidente care țin de protejarea interesului minorului, vor avea prioritate la numirea ca tutore rudele, afinii sau prietenii familiei minorului [a se vedea și fostul art. 42 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 (în forma anterioară republicării), abrogat prin art. 230 lit. x) LPA]. Pentru numirea ca tutore auneia dintre aceste persoane trebuie îndeplinite unele condiții, precum: [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    În lipsa unui tutore desemnat, instanța de tutelă numește cu prioritate ca tutore, dacă nu se opun motive întemeiate, orudă sau un afin ori un prieten al familiei minorului, în stare să îndeplinească această sarcină, ținând seama, după caz, de relațiile personale, de apropierea domiciliilor, de condițiile materiale și de garanțiile morale pe care le prezintă cel chemat la tutelă (art. 118 C. civ..). În asemenea situații, dacă afost constituit consiliul de familie, numirea tutorelui se va face cu consultarea acestuia. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Instanța de tutelă numește ca tutore persoana desemnată de părinte sau, în lipsa acesteia, o altă persoană. Părintele poate desemna o singură persoană sau soțul și soția împreună. De asemenea, poate desemna mai multe persoane, cu arătarea unei ordini de preferință. 
   2. Dacă părintele minorului nu a desemnat tutorele, instanța de tutelă va numi, cu prioritate, o rudă sau un afin ori un prieten al familiei minorului sau, în subsidiar, o altă persoană care îndeplinește cerințele legale. Instanța de tutelă trebuie să analizeze dacă nu există motive temeinice pe baza cărora să înlăture de la numire o anumită persoană. Totodată, pe baza probelor administrate, trebuie să își formeze convingerea că persoana respectivă este în stare să îndeplinească această sarcină. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    În lipsa unui tutore desemnat, instanța de tutelă numește cu prioritate ca tutore, dacă nu se opun motive întemeiate, orudă sau un afin ori un prieten al familiei minorului, în stare să îndeplinească această sarcină, ținând seama, după caz, de relațiile personale, de apropierea domiciliilor, de condițiile materiale și de garanțiile morale pe care le prezintă cel chemat la tutelă (art. 118 C. civ..). În asemenea situații, dacă afost constituit consiliul de familie, numirea tutorelui se va face cu consultarea acestuia. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Actele întocmite de un ofițer de stare civilă necompetent
Alte mijloace de dovadă a stării civile
Cazurile de instituire
Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă
Persoana care poate fi numită tutore
Persoanele care nu pot fi numite tutore
Desemnarea tutorelui de către părinte
Desemnarea mai multor tutori
Măsuri provizorii
Garanții
Numirea tutorelui de către instanța de tutelă
Procedura de numire
Refuzul continuării tutelei
Înlocuirea tutorelui
Caracterul personal al tutelei
Gratuitatea tutelei
Rolul consiliului de familie
Membrii consiliului de familie
Alte dispoziții aplicabile consiliului de familie
Modificarea consiliului de familie
Constituirea consiliului de familie
Reviste:
O foarte scurtă introducere în tematica reprezentării
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...