Numirea tutorelui | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Ocrotirea persoanei fizice - Ocrotirea interzisului judecătoresc -
Numirea tutorelui

Art. 170. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4)

Prin hotărârea de punere sub interdicție, instanța de tutelă numește, de îndată, un tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdicție judecătorească. Dispozițiile art. 114-120 se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Numirea tutorelui. Numirea tutorelui, ca urmare ainstituirii măsurii punerii sub interdicție, este de competența instanței de tutelă, care, potrivit art. 107 alin. (1) noul C. civ., este competentă în soluționarea tuturor procedurilor prevăzute pentru ocrotirea persoanei fizice. De asemenea, art. 107 alin. (2) noul C. civ. stabilește că, în materia măsurilor de ocrotire apersoanei fizice, soluționarea cererilor se realizează cu maximă celeritate. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Instanța de tutelă va numi un tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdicție judecătorească, chiar prin hotărârea de punere sub interdicție. În acest scop ea va aplica în mod corespunzător dispozițiile legale care reglementează numirea tutorelui minorului lipsit de îngrijire părintească (art. 170 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Potrivit art. 34 alin. (2) din Decretul nr. 32/1954, instanța judecătorească va comunica autorității tutelare de la domiciliul celui a cărui punere sub interdicție este cerută hotărârea dată asupra cererii de punere sub interdicție, pentru ca autoritatea tutelară să dispună numirea unui tutore. Noul Cod de procedură civilă prevede că, după ce hotărârea de punere sub interdicție judecătorească a rămas definitivă, instanța care a pronunțat-o va comunica, de îndată, dispozitivul acesteia în copie legalizată, instanței de tutelă în circumscripția căreia domiciliază cel pus sub interdicție judecătorească, în vederea numirii unui tutore. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    Instanța de tutelă va numi un tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdicție judecătorească, chiar prin hotărârea de punere sub interdicție. În acest scop ea va aplica în mod corespunzător dispozițiile legale care reglementează numirea tutorelui minorului lipsit de îngrijire părintească (art. 170 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Măsurile de ocrotire
Instanța de tutelă
Ocrotirea persoanei prin tutelă
Ocrotirea persoanei prin curatelă
Condiții
Persoanele care pot cere punerea sub interdicție
Desemnarea tutorelui
Numirea unui curator special
Procedura
Opozabilitatea interdicției
Numirea tutorelui
Aplicarea regulilor de la tutelă
Actele încheiate de cel pus sub interdicție judecătorească
Înlocuirea tutorelui
Obligațiile tutorelui
Liberalitățile primite de descendenții interzisului judecătoresc
Minorul pus sub interdicție judecătorească
Ridicarea interdicției judecătorești
Cazuri de instituire
Competența instanței de tutelă
Persoana care poate fi numită curator
Reviste:
Considerații privind protecția majorului prin interdicție judecătorească. Drept român și comparat
Conflict negativ de competență. Cerere de punere sub interdicție. Schimbarea domiciliului intimatei ulterior introducerii acțiunii. Declinare de competență în favoarea instanței în circumscripția căreia se află noul domiciliu al părții. Competența instanței învestite inițial de a soluționa cererea
5. Cerere de punere sub interdicție a unei persoane internate într-o unitate spitalicească. Noțiunea de "domiciliu". Conflict negativ de competență
O foarte scurtă introducere în tematica reprezentării
Desemnarea tutorelui sau a curatorului persoanei fizice în vederea luării în viitor a unei măsuri de protecție, conform Codului civiL
Doctrină:
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...